Tư vấn chứng nhận Tiêu chuẩn bảo mật TAPA

Được thành lập bởi các chuyên gia bảo mật trong các ngành công nghiệp khác nhau, Tiêu chuẩn Bảo mật TAPA nhằm mục đích giải quyết bản chất của các sản phẩm và vật liệu được xử lý, lưu kho và vận chuyển khi chúng di chuyển trên toàn thế giới.

Mỗi tiêu chuẩn quy định các yêu cầu bảo mật tối thiểu được chấp nhận và phác thảo các quy trình và thông số kỹ thuật cho Thành viên và các đối tác chuỗi cung ứng của họ để đạt được chứng nhận TAPA cho các cơ sở và hoạt động vận chuyển của họ. Việc thực hiện thành công tiêu chuẩn phụ thuộc vào Nhà cung cấp, Kiểm toán viên được chứng nhận TAPA và Bên mua làm việc phối hợp để diễn giải, áp dụng và kiểm toán chính xác các yêu cầu này.

 

Yêu cầu bảo mật cơ sở (FSR)

Tiêu chuẩn Yêu cầu Bảo mật Cơ sở TAPA (FSR) 2020 quy định các tiêu chuẩn tối thiểu được chấp nhận để lưu kho an toàn hoặc lưu trữ trong quá trình vận chuyển, trong chuỗi cung ứng. Nó phác thảo các quy trình và phương pháp được sử dụng trong việc đạt được và duy trì chứng nhận TAPA cho các cơ sở và hoạt động vận chuyển của họ. Đây là một Tiêu chuẩn toàn cầu phổ biến có thể được sử dụng trong các thỏa thuận kinh doanh / bảo mật giữa Người mua và Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần (LSP) và / hoặc các Ứng viên khác đang tìm kiếm Chứng nhận.

TAPA nhận ra nhiều khác biệt trong cách cung cấp dịch vụ lưu trữ trên toàn cầu, khu vực và thậm chí trong các công ty và FSR có thể áp dụng cho tất cả hoặc một phần dịch vụ do LSP / Người nộp đơn cung cấp. Tùy thuộc vào độ phức tạp và quy mô của chuỗi cung ứng, việc tuân thủ Tiêu chuẩn TAPA có thể đạt được thông qua một LSP / Người nộp đơn hoặc nhiều LSP / Ứng viên và các nhà thầu phụ đủ điều kiện.

Mục đích của các thành viên TAPA là chọn nhà cung cấp đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu chứng nhận TAPA. Việc thực hiện thành công FSR phụ thuộc vào Nhà cung cấp, Kiểm toán viên được chứng nhận TAPA và Bên mua làm việc phối hợp để diễn giải, áp dụng và kiểm toán chính xác các yêu cầu này.

Yêu cầu an ninh vận tải đường bộ (TSR)

Các Yêu cầu về Bảo mật Vận tải đường bộ TAPA (TSR) chỉ định các tiêu chuẩn bảo mật tối thiểu có thể chấp nhận được đối với các tài sản đi xuyên suốt chuỗi cung ứng và các phương pháp sẽ được sử dụng để duy trì các tiêu chuẩn đó.

TSR phác thảo các quy trình và thông số kỹ thuật để Nhà cung cấp đạt được sự tuân thủ TAPA đối với TSR trong hoạt động vận tải của họ. Các thành viên TAPA có ý định lựa chọn các Nhà cung cấp đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu tuân thủ TAPA TSR. Việc thực hiện thành công TSR phụ thuộc vào việc Nhà cung cấp và Người mua phối hợp làm việc để diễn giải, thông qua và kiểm tra chính xác các yêu cầu này.

Các thành viên TAPA cần các đối tác Viễn thông có uy tín để cung cấp các hệ thống chuyên nghiệp và đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để giám sát xe tải và rơ mooc chở hàng trộm cắp (HVTT) có giá trị cao. Hệ thống & phần mềm bắt buộc phải đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu và cung cấp thông tin và dữ liệu chính xác cho Trung tâm điều khiển thích hợp. Bất kỳ việc không cung cấp các thông số kỹ thuật tối thiểu này có thể dẫn đến việc các biện pháp kiểm soát bị xâm phạm và tăng khả năng xảy ra trộm cắp.

Yêu cầu bảo vệ an ninh (GSR)

Các Yêu cầu về An ninh Bảo vệ TAPA (GSR) quy định các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu có thể chấp nhận được đối với các Địa điểm Bảo vệ an toàn và được sử dụng cho phương tiện di chuyển hàng hóa trên đường bộ.

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho khu vực TAPA APAC nhưng có thể được sửa đổi kịp thời để được chấp nhận và quảng bá ở khu vực EMEA và AMR. GSR là một Tiêu chuẩn có thể được tham chiếu trong các thỏa thuận giữa Người mua, Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, Hoạt động bảo vệ và / hoặc các Ứng viên khác đang tìm kiếm Quan hệ đối tác, Chứng nhận hoặc Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau dựa trên TAPA GSR.

Trong quá trình phát triển Tiêu chuẩn này, TAPA thừa nhận nhiều điểm khác biệt trong cách cung cấp dịch vụ Bảo vệ An ninh và GSR có thể áp dụng cho tất cả hoặc một phần dịch vụ do Đơn vị vận hành Bảo vệ cung cấp. GSR có thể áp dụng cho các cơ sở thuộc sở hữu hoặc điều hành của Người điều hành bảo vệ.

Người dùng điển hình của Tiêu chuẩn TAPA bao gồm:

  • Người mua dịch vụ hậu cần
  • Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và các nhà cung cấp liên quan
  • Cơ quan Thực thi pháp luật hoặc các tổ chức chính phủ khác
  • Tổ chức chuỗi cung ứng chuyên nghiệp

Yêu cầu về an ninh bãi đậu xe (PSR)

Các Yêu cầu về An ninh Bãi đậu xe TAPA (PSR) chỉ định tiêu chuẩn an ninh tối thiểu có thể chấp nhận được và các phương pháp được sử dụng để duy trì các tiêu chuẩn đó. Nó phác thảo các quy trình và thông số kỹ thuật để Người điều hành địa điểm đỗ xe tham gia chương trình và đạt được Chứng nhận TAPA cho hoạt động đỗ xe. Các Thành viên TAPA có ý định chọn bãi đậu xe tải đáp ứng hoặc vượt quá Yêu cầu Chứng nhận TAPA.

PSR đã được thành lập bởi các chuyên gia bảo mật của TAPA trong ngành, để giải quyết việc đỗ xe an toàn cho các sản phẩm nhạy cảm trộm cắp được vận chuyển trên đường.

Để biết thêm thông tin về PSR hoặc yêu cầu bản sao Tiêu chuẩn PSR, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ms. Van Pham

Commercial Executive - HCMC and Vietnam's southern

Hotline: 0933 09 6426

Email: van.pham@tcivietnam.com

 

TCI Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.