Giới thiệu

1. Tổ chức tư vấn tin cậy

TCI không chỉ là một nhà cung cấp dịch vụ; mà sẽ còn là nhà tư vấn và đối tác đáng tin cậy của bạn. Ngay từ khi bắt đầu hợp tác chúng tôi sẽ nghiên cứu và nắm bắt rõ tình hình để có thể hiểu được tường tận bối cảnh kinh doanh của tổ chức bạn, các nguyên tắc và mục tiêu hoạt động. Để từ đó có thể mang đến cho tổ chức của bạn những giá trị tối đa từ các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
Khách hàng của chúng tôi bao gồm nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, thực phẩm, công nghiệp. Dưới đây là một vài đơn vị tiêu biểu đã từng hợp tác với chúng tôi như:

2. Đội ngũ chuyên gia

Được sự dẫn dắt của chuyên gia Ian Simpson, người có nhiều kinh nghiệm tư vấn, đánh giá, đào tạo và được hỗ trợ bởi các tổ chức chứng nhận và thành viên của ngành bao gồm:

  • Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) – ISACA
  • Certified Information Security Manager (CISM) – ISACA
  • ISO 27001 Lead Auditor – ISC Global
  • GIAC Securitiy Essentials (GSEC) – SANS
  • Cisco Certified Network Associate (CCNA) - Cisco

3. Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết "nâng cao chất lượng trong lĩnh vực bảo mật" trong điều khoản của dịch vụ khách hàng xuất sắc, chất lượng và tính chuyên nghiệp. TCI cung cấp các giải pháp vượt quá nhu cầu của khách hàng của chúng tôi bằng cách cung cấp các kết quả có thể hành động có được từ kinh nghiệm sâu rộng và quốc tế của nhóm chúng tôi.

4. Giá trị cốt lõi

Sự xuất sắc: Phấn đấu để đạt được xuất sắc - Mọi thứ; Mọi nơi; Mọi lúc.

Tập trung vào Khách hàng: Khách hàng là trái tim của mọi thứ chúng tôi làm.

Khả năng: Đầu tư vào nhân sự - Đào tạo; Huấn luyện; Công cụ; Môi trường làm việc.

Trách nhiệm: Làm việc bằng sự trách nhiệm và tự hào - học hỏi từ những sai lầm và đặt kỳ vọng phát triển bản thân hơn.