TƯ VẤN QUẢN TRỊ

Các dịch vụ tư vấn TCI sẽ làm tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp trong việc quản lý rủi ro và đạt được sự tuân thủ Các dịch vụ tư vấn TCI sẽ làm tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp trong việc quản lý rủi ro và đạt được sự tuân thủ Các dịch vụ tư vấn TCI sẽ làm tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp trong việc quản lý rủi ro và đạt được sự tuân thủ.... [Xem thêm]

TƯ VẤN RỦI RO

Quản lý rủi ro được coi là nền tảng của việc ra quyết định về bảo mật thông tin và công nghệ thông tin, tuy nhiên, nó có thể thường phức tạp và mất nhiều thời gian để thực hiện. Chúng tôi giàu kinh nghiệm chuyên môn trong các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận như ISO 27005, Tổ chức Open Group (Phân tích Yếu tố của Rủi ro Thông tin) và Khung Quản lý rủi ro NIST. Vì vậy dịch vụ tư vấn của chúng tôi đảm bảo có thể cung cấp cho tổ chức của bạn một dịch vụ hiệu quả, phù hợp và nhắm đúng mục tiêu để đưa ra được những giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.