Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001?

Khi lượng thông tin tăng lên và tầm quan trọng của việc xử lý thông tin tăng lên, tất cả các tổ chức ngày càng phải đối mặt với rủi ro bị đánh cắp, tiết lộ và mất dữ liệu, có thể do vi-rút, tin tặc, hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc lỗi của con người gây ra.

Bảo mật thông tin thường chỉ được giải quyết khi chúng ta gặp phải tình trạng rò rỉ thông tin hoặc thậm chí mất thông tin hoàn toàn, chẳng hạn như do nhân viên thiếu chuyên nghiệp, lỗi hệ thống máy tính hoặc tiết kiệm quá mức khi mua các chương trình máy tính thích hợp. Việc phân loại, tổ chức và lưu trữ thông tin chính xác giúp công việc của tổ chức hiệu quả hơn và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

ISO 27001:2013 là gì?

ISO 27001:2013 là một tiêu chuẩn quốc tế, việc triển khai tiêu chuẩn này sẽ cung cấp một khuôn khổ ổn định cho việc quản lý bảo mật thông tin bằng cách xác định các rủi ro bảo mật thông tin hiện có và cung cấp các biện pháp cần thiết để ngăn chặn cũng như giảm tác động của chúng trong tương lai.

Chứng nhận hệ thống quản lý bảo mật thông tin theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001 sẽ thể hiện cam kết của tổ chức bạn trong việc đảm bảo tính bảo mật của thông tin do tổ chức nắm giữ, được đặc trưng bởi tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có.

Tiêu chuẩn ISO 27001 có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô và đặc biệt quan trọng trong các ngành xử lý dữ liệu khách hàng nhạy cảm và quan trọng. Chúng bao gồm các lĩnh vực viễn thông, tài chính, y tế và dịch vụ công cộng cũng như bất kỳ tổ chức nào xử lý dữ liệu hoặc cung cấp dịch vụ cho các công ty khác.

Chứng nhận ISO 27001 sẽ đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về trình độ mua sắm trong trường hợp sự tồn tại của hệ thống quản lý bảo mật thông tin là tiêu chí để lựa chọn nhà thầu.

Làm thế nào để có được chứng nhận ISO 27001?

Để được chứng nhận, tổ chức cần triển khai hệ thống quản lý an ninh thông tin hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001. Là tổ chức chứng nhận được công nhận, BM Certification có thể cung cấp cho bạn chương trình đào tạo về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001, cũng như cung cấp các dịch vụ chứng nhận.

Để kiểm tra các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001, vui lòng sử dụng danh sách kiểm tra trong Phụ lục A 114 có sẵn trong tiêu chuẩn. Nó có thể được mua ở đây:

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn muốn nhận báo giá, vui lòng điền vào mẫu đơn trực tuyến.