OCEAN BOUND PLASTIC là gì? VÀ TẠI SAO NÓ RẤT QUAN TRỌNG!

Ocean Bound Plastic là chất thải nhựa không được quản lý một cách chính xác và bị bỏ rơi trong môi trường nơi chúng sẽ được vận chuyển ra Đại dương theo mưa, gió, thủy triều, dòng chảy của sông, lũ lụt. Ocean Bound Plastic tìm thấy nó có nguồn gốc trên đất liền và không bao gồm việc xả rác tự nguyện hoặc không chủ ý của các hoạt động biển.

ĐỊNH NGHĨA KỸ THUẬT

Ocean Bound Plastic được định nghĩa gián tiếp bởi công bố của Jenna Jembeck et al. trong Science vào ngày 13 tháng 2 năm 2015, dựa trên tài liệu đó và tham khảo ý kiến của các nhóm đồng nghiệp, chúng tôi đã tóm tắt rằng:

Ocean Bound Plastic là Chất thải nhựa bị bỏ rơi ở mọi kích thước (nhựa vi sinh, nhựa xốp và nhựa vĩ mô) nằm trong phạm vi 50 km tính từ bờ biển tại các cộng đồng hoặc khu vực mà việc quản lý chất thải không có hiệu quả hoặc rất kém hiệu quả. Chất thải nhựa trong các bãi chôn lấp hoặc bãi thải được quản lý không được coi là OBP nhưng Chất thải nhựa trong các bãi chứa không được kiểm soát, không chính thức được coi là OBP nếu trong khoảng cách 50 km tính từ bờ biển.

Chúng tôi cũng đã xác định 2 danh mục phụ chặt chẽ hơn của Nhựa Ranh giới để tập trung chính xác hơn vào các điểm rò rỉ của Nhựa Ranh giới trên biển.

A) Nhựa đường thủy: Rác thải nhựa bỏ trong lòng sông hoặc cách hai bên bờ sông 200m.

Hạng mục Đường thủy của chúng tôi vượt ra ngoài phạm vi 50 km tính từ bờ biển, đơn giản là vì các con sông ở dạng nhựa vĩ mô (khi chúng trôi nổi) hoặc vi nhựa (từ sự phân hủy vi nhựa hoặc các nguồn vi nhựa) có khả năng mang nhựa đến Đại dương cách hơn 50 km.

B) Nhựa đường bờ biển: Rác thải nhựa bị bỏ hoang nằm trong phạm vi 200m tính từ đường thủy triều cao nhất về phía đất liền và cách đường thủy triều thấp nhất 100m về phía biển.

TẠI SAO NÓ QUAN TRỌNG

Phần lớn nhựa gây ô nhiễm Đại dương có nguồn gốc từ đất liền và do đó trước đây là Nhựa liên kết với Đại dương, thực tế, người ta thường thừa nhận rằng 80% Nhựa trong Biển đến từ đất liền.

Không cần phải nói rằng việc thu thập những chất dẻo này trước khi chúng đến Đại dương sẽ dễ dàng và rẻ hơn so với một khi chúng đã bị chìm dưới đáy Đại dương hoặc được phân tán như một món súp chứa các hạt vi mô cho những chất trôi nổi (1% trong số những gì đi vào Đại dương).

Do đó, việc tập trung nỗ lực của chúng tôi vào việc loại bỏ nhựa Ocean Bound ra khỏi môi trường là hợp lý và quan trọng trước khi quá muộn.

CHỨNG NHẬN OBP

CÁC CHỨNG NHẬN OBP LÀ GÌ?

GIẤY CHỨNG NHẬN NHỰA OCEAN BOUND dành cho các Tổ chức muốn có bên thứ ba được chấp thuận chứng nhận hoạt động của họ liên quan đến Ocean Bound Plastic (OBP).

Đề án bao gồm hai chương trình con; Chương trình con tái chế nhựa của Ocean Bound và Chương trình con về tính trung lập của nhựa ở Ocean Bound.

Chương trình con tái chế nhựa Ocean Bound bao gồm việc bán và tái chế OBP có thể tái chế, nó bao gồm hai tiêu chuẩn:

  • Tiêu chuẩn đầu tiên có sẵn để chứng nhận các Tổ chức tham gia vào việc thu gom Nhựa Đường Bao trước khi đến Đại dương để họ có thể cung cấp OBP được Chứng nhận.
  • Tiêu chuẩn thứ hai có sẵn để chứng nhận tổ chức kinh doanh, chuyển đổi và tái chế Nhựa Ocean Bound hoặc tổ chức tạo ra các sản phẩm cuối cùng hoặc bao bì bằng OBP tái chế.

Chương trình con về tính trung lập của nhựa Ocean Bound bao gồm việc loại bỏ OBP không thể tái chế khỏi môi trường để bù đắp lượng nhựa gây ra. Nó bao gồm hai tiêu chuẩn:

  • Tiêu chuẩn đầu tiên có sẵn để chứng nhận các Tổ chức tham gia vào việc thu gom và trung hòa (thải bỏ hoặc định giá) Nhựa Bound Đại Dương trước khi nó đến Đại Dương để họ có thể cung cấp các Chứng nhận Trung hòa.
  • Tiêu chuẩn thứ hai có sẵn để chứng nhận các tổ chức có ý thức về môi trường muốn bù đắp dấu vết nhựa của họ bằng cách mua Chứng nhận Trung hòa và Sản phẩm Trung tính OBP của sản phẩm.

Nếu bạn cần tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn Ocean Bound Plastic (OBP), xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Commercial Executive - HCMC and Vietnam's southern

Hotline: 0933 09 6426

Email: van.pham@tcivietnam.com 

TCI Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

Website: https://tcivietnam.com/