LỊCH ĐÀO TẠO THÁNG 02/2023

lịch đào tạo tháng 2/2023

Khóa đào tạo Hướng dẫn định lượng, kê và báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018

Training course Guiding greenhouse gas quantificafion, inventory and reporting according to ISO 14064-1:2018

Lịch học dự kiến: 08 — 10/2/2023

Khóa đào nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 27001:2022
ISO 27001: 2022 internal auditor and awarenless training course

Lịch học dự kiến: 08 -— 9/2/2023

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng Lead Auditor ISO 27001
Lead Auchitor 1SO 27001 Lead Auditor Training Course

Lịch học dự kiến: 15 - 18/2/2023

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Internal Auditor Training Course

Lịch học dự kiến: 15  - 17/2/2023

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá FSSC 22000
FSSC 22000 .Auditor Training Course

Lịch học dự kiến: 15 - 17/2/2023

Khóa đào tạo xây dựng tích hợp HTQL, Công cụ cải tiền
Training course on building integrated management sysfem,
improvement tools

Lịch học dự kiến: 21- 23/2/2023

Khóa đào tạo xây dựng và áp dụng tiêu chuân quản lý năng lượng ISO 50001:2018

Training course on building and applying energy management standards
1SO 50001:2018

Lịch học dự kiến: 22- 24/2/2023


Liên hệ đăng ký:

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 62781671 – 0989897156

Email: van.nguyen@iscvietnam.net - info@tcivietnam.com 


CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 498 Bùi Trang Chước, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net - van.pham@tcivietnam.com 


CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 8/29 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: 0933096426 - 028 2226 8288

Email: van.pham@iscvietnam.net  - van.pham@tcivietnam.com