Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng về Dịch vụ dầu khí và khí tự nhiên theo tiêu chuẩn ISO 29001:2020.

 

Giới thiệu:

 • Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng về sản phẩm và dịch vụ dầu khí và khí tự nhiên dựa trên tiêu chuẩn ISO 29001:2020 được thiết kế nhằm trang bị cá nhân với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một Đánh giá viên trưởng hiệu quả trong lĩnh vực này. Khóa học này sẽ cung cấp bởi ISC Việt Nam và bao gồm các phần tương tác để đảm bảo người học hiểu rõ về các yêu cầu và quy trình được nêu trong khóa học.

Nội dung:

Đánh giá tổng quan về tiêu chuẩn ISO 29001:2020.

 

 • Khái niệm và tầm quan trọng của tiêu chuẩn ISO 29001:2020 trong lĩnh vực dầu khí, petrochemical và khí tự nhiên.

 • Phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ như thế nào?

 • Chuẩn bị cho một cuộc đánh giá.

 • Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá.

 • Phân tích và lập kế hoạch cho cuộc đánh giá.

Các bước tiến hành đánh giá và kiểm tra trên thực địa.

 • Theo dõi và báo cáo kết quả đánh giá.

 • Quản lý và theo dõi quá trình đánh giá.

 • Soạn báo cáo đánh giá chi tiết và báo cáo kết quả.

Yêu cầu và diễn giải tiêu chuẩn ISO 29001:2020.

 • Hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

 • Diễn giải các yêu cầu trong quá trình đánh giá.

 • Soạn thảo báo cáo đánh giá và kết luận.

Mối tương quan với các tiêu chuẩn và quy định pháp lý khác.

 • Quan hệ giữa tiêu chuẩn ISO 29001:2020 với các tiêu chuẩn ISO khác.

 • Tương quan với các quy định pháp lý trong lĩnh vực dầu khí và khí tự nhiên.

 • Hướng dẫn về đánh giá và quản lý.

Lợi ích:

 

 1. Hiểu rõ về tiêu chuẩn ISO 29001:2020: Tiếp cận với một hệ thống quản lý chất lượng đặc thù cho lĩnh vực dầu khí, petrochemical và khí tự nhiên hàng đầu, học viên có cơ hội hiểu sâu hơn về các yêu cầu, quy trình và nguyên tắc của tiêu chuẩn này.

 2. Phát triển kỹ năng đánh giá: Khóa đào tạo giúp học viên rèn luyện và phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá một hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO 29001:2020, bao gồm kỹ năng giao tiếp, phân tích và đưa ra dự đoán.

 3. Nâng cao khả năng quản lý: Qua khóa học, học viên có thể học được cách quản lý quy trình, nguồn lực và đưa ra quyết định dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 29001:2020.

 4. Đóng góp cho sự nghiệp: Học viên sau khi hoàn thành khóa học và nhận được chứng chỉ có thể tham gia vào các dự án đánh giá tiêu chuẩn ISO 29001:2020, từ đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự nghiệp cá nhân.

 5. Cơ hội việc làm: Với chứng chỉ Đánh giá viên trưởng về sản phẩm và dịch vụ dầu khí và khí tự nhiên theo tiêu chuẩn ISO 29001:2020, học viên có cơ hội tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực này. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm những nhân viên có chứng chỉ Đánh giá viên trưởng theo tiêu chuẩn ISO 29001:2020 để đảm bảo chất lượng và tính khả thi của hệ thống quản lý chất lượng.

Kết luận:

 • Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng về sản phẩm và dịch vụ dầu khí và khí tự nhiên theo tiêu chuẩn ISO 29001:2020 giúp cá nhân trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một Đánh giá viên trưởng hiệu quả. ISC Việt Nam sẽ cung cấp tài liệu và bài giảng của khóa học, cũng như các bài tương tác để đảm bảo rằng người học hiểu thấu về các yêu cầu và quy trình trong tiêu chuẩn ISO 29001:2020.

Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0931796188, Email: van.pham@tcivietnam.com