ISO 14064 là gì? Tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính ISO 14064 (GHG)

Ngày càng có nhiều khách hàng quan tâm đến thông tin xanh của các doanh nghiệp và sử dụng điều này để đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt. Cao trong số các yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định mua hàng này là tác động của các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Có một chiến lược carbon thấp thể hiện rõ cam kết giảm tác động môi trường cũng như có tác động trong việc giảm chi phí kinh doanh.

Chìa khóa để phát triển một chiến lược carbon thấp là có thể đánh giá lượng khí thải carbon của tổ chức của bạn. Carbon Footprint là một tính toán cho thấy sự tạo ra carbon tương đương (trong Carbon Dioxide Tương đương (CO2e) của tất cả các hoạt động mà một tổ chức thực hiện.

ISO 14064 là gì?

ISO 14064 quy định các nguyên tắc và yêu cầu để định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu về thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh hàng tồn kho GHG của một tổ chức.

Tại sao phải tính lượng lượng khí thải carbon của bạn?

Có nhiều lý do tại sao một tổ chức sẽ cần phải tính toán lượng khí thải carbon của nó. Trong số này có:

 • Ảnh hưởng thương mại
 • Lý do đạo đức
 • Lợi nhuận tài chính
 • Tuân thủ pháp luật
 • Quản lý
 • Điểm chuẩn

Nhiều tổ chức đang tìm thấy nó có lợi để tính toán lượng khí thải carbon cho các mục đích ngoài thiết lập thể hiện cam kết của họ đối với môi trường. Ngoài ra, lượng khí thải carbon có thể chỉ ra các lĩnh vực tiết kiệm chi phí tiềm năng, nơi mức tiêu thụ năng lượng có thể giảm.

Nó có liên quan đến ai?

Dấu chân carbon có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào có quy mô đặc biệt là những tổ chức tiêu thụ năng lượng lớn nhất. Nó đặc biệt liên quan đến những tổ chức muốn đưa ra tuyên bố liên quan đến các nguyên tắc môi trường của họ và có khả năng muốn bù đắp lượng khí thải carbon của họ.

Lợi ích là gì?

Lợi ích tích lũy thông qua các chiến lược carbon thấp bao gồm:

 • Giảm chi phí thông qua hiệu quả năng lượng
 • Định vị thương hiệu và quan hệ công chúng tốt hơn
 • Nhân viên hài lòng, những người ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường
 • Cải thiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Giá trị carbon thấp hơn cho hàng hóa và dịch vụ của bạn

Vì sao bạn nên chọn TCI để hỗ trợ thực hiện ISO 14064?

Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện và duy trì xác minh carbon ISO 14064 của bạn. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ các địa điểm quốc tế, có kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia khác.

Xác minh carbon – Chúng tôi có thể định lượng lượng lượng khí thải carbon hiện tại của bạn

Kế hoạch dấu chân quản lý carbon - Dựa trên xác minh carbon, chúng tôi có thể phát triển Kế hoạch quản lý dấu chân carbon bao gồm tuyên bố cam kết về tính trung lập carbon.

Định lượng lại – Chúng tôi có thể định lượng lại Lượng khí thải carbon của bạn sau khi thực hiện kế hoạch Quản lý Carbon để nhắm mục tiêu bất kỳ khí thải nào còn lại.

Bạn cần hỗ trợ về đào tạo, tư vấn và chứng nhận ISO 14064, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Quản lý Kinh Doanh và Marketing

Hotline: 0933 09 6426

Email: van.pham@tcivietnam.com