ISO 14001:2015 là gì? Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, Làm thế nào để có được chứng nhận ISO 14001?

Xem xét nhận thức toàn cầu ngày càng tăng về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường, các tổ chức cần có hệ thống quản lý môi trường hiệu quả để giúp đảm bảo khả năng cạnh tranh liên tục của họ theo thời gian.

Quản lý môi trường là khả năng của tổ chức để chứng minh rằng tổ chức lập kế hoạch và kiểm soát tác động của mình đến môi trường trong quá trình sản xuất và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ. Thái độ của tổ chức được thể hiện qua việc tiêu thụ nguyên liệu thô, lựa chọn và sử dụng các nguồn năng lượng, ứng dụng công nghệ, quản lý khí thải và chất thải công nghiệp cũng như các giải pháp truyền thông, vận chuyển và phân phối sản phẩm.

Liên hệ chúng tôi!

Email: van.pham@tcivietnam.com

Số điện thoại: 0933096426

ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường quốc tế được phát triển dựa trên Khung khổ cấp cao ISO (HLS). Nó là điểm chung cho tất cả các tiêu chuẩn ISO mới và đảm bảo khả năng tương thích tốt nhất của tiêu chuẩn ISO 14001 với các tiêu chuẩn khác, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và tích hợp hệ thống quản lý, mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng.

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế có thể áp dụng cho các công ty lớn hay nhỏ ở bất kỳ ngành nghề nào. Nó không đặt ra các yêu cầu cụ thể về hiệu quả hoạt động môi trường và do đó có thể được sử dụng ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình quản lý môi trường của tổ chức. Tiêu chuẩn này sẽ phù hợp tốt với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 nếu được triển khai.

Các yếu tố quan trọng nhất mà các tổ chức phải tính đến khi chứng nhận ISO 14001 là cam kết cải tiến liên tục và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định.

Chứng nhận ISO 14001 sẽ đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về năng lực đấu thầu trong trường hợp sự tồn tại của hệ thống quản lý môi trường là tiêu chí để lựa chọn nhà thầu.

Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001?

Bằng cách chứng nhận và duy trì hệ thống quản lý môi trường theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001, tổ chức của bạn thể hiện cam kết giảm tác động đến môi trường thông qua các biện pháp thực hành tốt nhất. Điều này sẽ đảm bảo hệ thống quản lý môi trường của bạn hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường lâu dài.

Bằng cách chọn chứng nhận ISO 14001, bạn sẽ:

  • cung cấp sự đảm bảo rằng ban quản lý thực hiện các biện pháp một cách có hệ thống để kiểm soát tác động môi trường của tổ chức;
  • đưa ra sự đảm bảo cho nhân viên, khách hàng và đối tác hợp tác của tổ chức rằng tổ chức chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường;
  • chứng minh sự tuân thủ các hoạt động của tổ chức với các quy định pháp lý;
  • nâng cao uy tín của tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
  • tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và năng suất đồng thời giảm chi phí;
  • có cơ hội giám sát và cải tiến liên tục kết quả hoạt động môi trường của tổ chức.

Làm thế nào để có được chứng nhận ISO 14001?

Để được chứng nhận, tổ chức cần triển khai hệ thống quản lý môi trường hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Là tổ chức chứng nhận được công nhận, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chương trình đào tạo về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001, cũng như cung cấp các dịch vụ chứng nhận.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.