Xác minh sự kiện bền vững ISO 20121

Nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề bền vững, tầm quan trọng của danh tiếng và giá trị thương hiệu, nhu cầu tuân thủ các yêu cầu pháp lý và kỳ vọng của các bên liên quan cũng như khả năng tiết kiệm chi phí liên quan đến việc tổ chức sự kiện bền vững. Bằng cách triển khai ISO 20121, các nhà tổ chức sự kiện có thể thể hiện cam kết của mình đối với tính bền vững và tổ chức sự kiện có trách nhiệm, tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và sắp xếp các sự kiện có trách nhiệm với xã hội, thân thiện với môi trường và hiệu quả về mặt kinh tế.

Hệ thống quản lý bền vững sự kiện ISO 20121

ISO 20121 là tiêu chuẩn quốc tế cung cấp khuôn khổ cho các nhà tổ chức sự kiện để quản lý tính bền vững của các sự kiện của họ. Tiêu chuẩn này phác thảo cách tiếp cận hệ thống quản lý tích hợp các nguyên tắc bền vững vào tất cả các khía cạnh của việc lập kế hoạch và thực hiện sự kiện, bao gồm các cân nhắc về môi trường, xã hội và kinh tế.

Làm thế nào để được chứng nhận ISO 20121?

Để được chứng nhận ISO 20121, người tổ chức sự kiện phải tiến hành phân tích lỗ hổng, phát triển và triển khai hệ thống quản lý bền vững đáp ứng các yêu cầu của ISO 20121, tiến hành đánh giá nội bộ, tìm kiếm chứng nhận từ tổ chức chứng nhận bên thứ ba và duy trì chứng nhận bằng cách tiếp tục thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý bền vững.

Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 20121?

Bằng cách chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 20121, các nhà tổ chức sự kiện có thể sắp xếp các sự kiện bền vững, có trách nhiệm với xã hội, thân thiện với môi trường và hiệu quả về mặt kinh tế, từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các sự kiện bền vững.

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 20121 có thể mang lại nhiều lợi ích cho người tổ chức sự kiện, bao gồm:

Thể hiện cam kết về tính bền vững: Chứng nhận ISO 20121 cung cấp một khuôn khổ được công nhận và đáng tin cậy để thể hiện cam kết của nhà tổ chức sự kiện đối với tính bền vững và sản xuất sự kiện có trách nhiệm.
Nâng cao danh tiếng và giá trị thương hiệu : Các sự kiện bền vững có thể nâng cao danh tiếng và giá trị thương hiệu của các tổ chức bằng cách thể hiện cam kết của họ đối với tính bền vững và tổ chức sự kiện có trách nhiệm. Chứng nhận ISO 20121 có thể giúp các nhà tổ chức sự kiện nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh và thu hút các khách hàng cũng như các bên liên quan có trách nhiệm với môi trường và xã hội.
Tiết kiệm chi phí: Việc thực hiện các biện pháp quản lý sự kiện bền vững có thể giúp tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như giảm mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên, quản lý chất thải và chi phí vận chuyển.
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM