Xác minh nước & carbon CDP - Xác minh tiết lộ carbon - CDP Water & Carbon Verification – Carbon Disclosure Verification

Dự án Công bố Carbon (CDP) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế cung cấp cho các công ty, thành phố, tiểu bang và khu vực một nền tảng để công bố và quản lý các tác động môi trường, bao gồm cả lượng khí thải carbon của họ. CDP cũng cho phép bạn đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu được tiết lộ bằng các dịch vụ xác minh.

Tại sao các công ty cần Xác minh CDP? 

Quá trình xác minh thường bao gồm việc xem xét dữ liệu phát thải, tài liệu hỗ trợ dữ liệu và phỏng vấn nhân viên chủ chốt chịu trách nhiệm về dữ liệu. Báo cáo xác minh cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu phát thải và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Các tổ chức chọn xác minh CDP thể hiện cam kết về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với tác động môi trường của họ. Dữ liệu đã được xác minh nhìn chung đáng tin cậy hơn dữ liệu chưa được xác minh đối với các bên liên quan, bao gồm nhà đầu tư, khách hàng và cơ quan quản lý.

Xác minh CDP có thể là một công cụ có giá trị cho các tổ chức đang tìm cách cải thiện hiệu quả hoạt động môi trường, chứng minh khả năng phát triển bền vững và đáp ứng các yêu cầu quy định.

Làm thế nào bạn có thể nhận được Tuyên bố CDP cho công ty của mình? 

Bạn có thể làm theo các bước sau để nhận báo cáo CDP cho công ty của mình:

Đăng ký trên trang web CDP: Bước đầu tiên là đăng ký công ty của bạn trên trang web CDP tại https://www.cdp.net. Điều này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nền tảng tiết lộ CDP nơi bạn có thể trình bày dữ liệu môi trường của công ty mình.
Điền vào bảng câu hỏi CDP : Sau khi đăng ký trên trang web CDP, bạn sẽ cần điền vào bảng câu hỏi CDP. Cuộc khảo sát yêu cầu thông tin về lượng khí thải carbon của công ty bạn, rủi ro và cơ hội về khí hậu cũng như các sáng kiến ​​bền vững. Bạn sẽ cần cung cấp dữ liệu và thông tin chi tiết có thể yêu cầu đầu vào từ các bộ phận khác nhau trong công ty của bạn. Ngoài ra, việc xác minh sẽ cho phép bạn đạt điểm cao hơn trên CDP.
Gửi tuyên bố của bạn: Sau khi hoàn thành bản khảo sát, bạn có thể gửi tuyên bố của mình cho CDP để xem xét. CDP sau đó sẽ xem xét dữ liệu của bạn và cho điểm về hiệu quả hoạt động môi trường của công ty bạn.
Tận dụng báo cáo và tính điểm CDP : Sau khi có báo cáo và điểm CDP, bạn có thể sử dụng nó để giới thiệu hiệu quả hoạt động môi trường của công ty mình với các bên liên quan, bao gồm các nhà đầu tư, khách hàng và cơ quan quản lý. Bạn cũng có thể sử dụng mô tả để xác định các lĩnh vực mà công ty của bạn có thể cải thiện hiệu suất môi trường và phát triển chiến lược bền vững.

Tại sao cần phải có CDP và Xác minh? 

Theo CDP (Dự án công bố carbon), việc nhận được tuyên bố và điểm số có thể mang lại nhiều lợi ích cho công ty của bạn, bao gồm:

  • Tăng tính minh bạch và độ tin cậy: Bằng cách tiết lộ dữ liệu môi trường của công ty bạn thông qua CDP, bạn thể hiện cam kết của mình về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với các tác động môi trường của bạn. Điều này có thể nâng cao danh tiếng và uy tín của bạn với các bên liên quan, bao gồm các nhà đầu tư, khách hàng và cơ quan quản lý.
  • Xác định rủi ro và cơ hội: Khảo sát CDP yêu cầu thông tin về rủi ro và cơ hội khí hậu có thể giúp bạn xác định các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn liên quan đến biến đổi khí hậu. Thông tin này có thể cung cấp thông tin cho chiến lược kinh doanh của bạn và giúp bạn chuẩn bị cho khí hậu đang thay đổi.
  • Cải thiện hiệu suất phát triển bền vững: Khảo sát của CDP cũng yêu cầu thông tin về các sáng kiến ​​phát triển bền vững của công ty bạn; điều này có thể giúp bạn xác định những lĩnh vực mà bạn có thể cải thiện hiệu quả hoạt động bền vững của mình. Điều này có thể giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và cải thiện danh tiếng.
  • Truy cập vào dữ liệu điểm chuẩn: CDP cung cấp dữ liệu điểm chuẩn cho phép bạn so sánh hiệu suất môi trường của công ty bạn với hiệu suất môi trường của các công ty cùng ngành. Điều này có thể giúp bạn xác định những lĩnh vực mà bạn xuất sắc và những lĩnh vực mà bạn có thể cải thiện, cũng như đặt ra các mục tiêu và chỉ tiêu để cải thiện trong tương lai.
  • Tuân thủ quy định: Các chính phủ đang ngày càng thực thi các quy định về phát thải carbon và biến đổi khí hậu. Bằng cách tiết lộ dữ liệu môi trường của công ty bạn thông qua CDP, bạn có thể chứng minh sự tuân thủ của mình với các quy định này và tránh các hình phạt tiềm ẩn có thể phát sinh trong tương lai.
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM