Xác minh dấu chân nước ISO 14046 - ISO 14046 Water Footprint Verification

Nhu cầu xác minh dấu chân nước ngày càng tăng khi các công ty và người tiêu dùng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển bền vững nguồn nước. Dấu chân nước là thước đo lượng nước được sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm, quy trình hoặc tổ chức và nó tính đến lượng nước được sử dụng trong suốt vòng đời của sản phẩm. Nhiều công ty nhận ra sự cần thiết phải giảm mức tiêu thụ nước và quản lý các rủi ro liên quan đến nước. Sự khan hiếm và ô nhiễm nước đang trở thành những vấn đề môi trường nghiêm trọng và các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc giảm mức sử dụng nước và thể hiện cam kết của mình trong việc quản lý nước bền vững.

Xác minh dấu chân nước theo ISO 14046

Xác minh dấu chân nước theo ISO 14046 là một quá trình đánh giá và xác minh dấu chân nước của sản phẩm, quy trình và tổ chức theo các hướng dẫn do tiêu chuẩn ISO 14046 đặt ra. Dấu chân nước là thước đo lượng nước được sử dụng trong suốt vòng đời của sản phẩm, quy trình hoặc tổ chức. Nó tính đến lượng nước sử dụng cho tưới tiêu, sản xuất, làm sạch và các hoạt động khác. Bằng cách tính toán và xác minh dấu chân nước theo tiêu chuẩn ISO 14046, các công ty có thể xác định các cơ hội để giảm mức tiêu thụ nước, cải thiện hiệu quả sử dụng nước và quản lý các rủi ro liên quan đến nước.

Làm thế nào để được chứng nhận ISO 14046?

Quá trình xác minh bao gồm hoạt động kiểm tra của bên thứ ba để đảm bảo rằng phương pháp tính toán dấu chân nước được sử dụng cho sản phẩm, quy trình hoặc tổ chức tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14046. Quá trình kiểm toán xác minh rằng phép tính là chính xác và đáng tin cậy, đồng thời tuân theo các nguyên tắc do tiêu chuẩn ISO 14046 đặt ra. Quá trình xác minh mang lại sự minh bạch và độ tin cậy cho những công ty muốn truyền đạt hiệu quả hoạt động môi trường của mình tới khách hàng và các bên liên quan.

Để được chứng nhận ISO 14046, các công ty cần thực hiện một số bước:

  • Xác định phạm vi : Các công ty cần xác định phạm vi đánh giá dấu chân nước của mình và quyết định sản phẩm, quy trình hoặc tổ chức nào họ muốn chứng nhận. Xây dựng đánh giá dấu chân nước: Các công ty cần xây dựng đánh giá dấu chân nước theo tiêu chuẩn ISO 14046. Điều này bao gồm việc thu thập dữ liệu về việc sử dụng nước trong suốt vòng đời của sản phẩm và tính toán lượng nước sử dụng phương pháp được nêu trong tiêu chuẩn ISO 14046.
  • Tiến hành kiểm toán bên thứ ba: Các công ty cần thuê kiểm toán viên bên thứ ba để tiến hành kiểm toán đánh giá dấu chân nước của họ. Kiểm toán viên sẽ xác minh rằng phương pháp đánh giá và tính toán có tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14046 hay không.
  • Chứng nhận: Nếu cuộc đánh giá thành công và công ty tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14046, công ty có thể nhận được chứng nhận ISO 14046. Chứng nhận có hiệu lực trong ba năm, sau đó công ty cần phải trải qua cuộc đánh giá chứng nhận lại.

Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14046?

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14046 giúp các công ty thể hiện trách nhiệm với môi trường của mình, xác định các cơ hội cải thiện hiệu quả sử dụng nước, quản lý rủi ro liên quan đến nước, tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và tuân thủ các yêu cầu quy định.

Khi chọn ISO 14046 bạn sẽ:

  • Thể hiện trách nhiệm với môi trường : Chứng nhận ISO 14046 thể hiện cam kết của công ty đối với việc quản lý nước bền vững và trách nhiệm với môi trường. Bằng cách đạt được chứng nhận, các công ty có thể truyền đạt hiệu quả môi trường của mình tới khách hàng, các bên liên quan và công khai.
  • Xác định các cơ hội để cải thiện hiệu quả sử dụng nước: Quy trình đánh giá dấu chân nước được nêu trong tiêu chuẩn ISO 14046 giúp các công ty xác định các cơ hội để giảm mức sử dụng nước và cải thiện hiệu quả sử dụng nước.
  • Khác biệt với các đối thủ cạnh tranh: Người tiêu dùng ngày càng có ý thức về môi trường hơn và đang tìm kiếm các sản phẩm được sản xuất theo cách bền vững và có trách nhiệm với môi trường. Bằng cách truyền đạt hiệu quả hoạt động môi trường của mình và đạt được chứng nhận, các công ty có thể thu hút những khách hàng có ý thức về môi trường và đạt được lợi thế cạnh tranh.
  • Tuân thủ các yêu cầu quy định: Trong một số trường hợp, có thể cần phải có chứng nhận ISO 14046 để tuân thủ các yêu cầu quy định. Ví dụ: một số quốc gia có yêu cầu báo cáo bắt buộc về việc sử dụng nước và hiệu quả môi trường và có thể cần phải có chứng nhận ISO 14046 để chứng minh sự tuân thủ.
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM