Xác minh dấu chân carbon của sản phẩm (ISO 14067, PAS 2050) - Product Carbon Footprint Verification (ISO 14067, PAS 2050)

Người tiêu dùng ngày càng có ý thức về môi trường và họ đang tìm kiếm các sản phẩm có tác động môi trường thấp hơn. Bằng cách chứng nhận sản phẩm của mình theo ISO 14067, các công ty có thể tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh và thu hút những khách hàng có ý thức về môi trường.

Xác minh lượng khí thải carbon cho sản phẩm theo ISO 14067

ISO 14067 là tiêu chuẩn cung cấp các hướng dẫn để đánh giá và xác minh lượng khí thải carbon của sản phẩm. Xác minh dấu chân carbon bao gồm việc tiến hành kiểm tra bên thứ ba để xác minh rằng phương pháp tính toán dấu chân carbon được sử dụng cho sản phẩm có tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14067 hay không. Quá trình xác minh này đảm bảo rằng việc tính toán lượng khí thải carbon là chính xác và đáng tin cậy, đồng thời có thể giúp tăng tính minh bạch và độ tin cậy cho các công ty muốn truyền đạt hiệu quả môi trường của sản phẩm của họ tới người tiêu dùng.

Làm thế nào để được chứng nhận ISO 14067?

Để được chứng nhận, tổ chức cần thực hiện theo các bước sau:

  • Xác định phạm vi: Xác định ranh giới của việc đánh giá, bao gồm sản phẩm hoặc dịch vụ được đánh giá, giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm cần xem xét và phương pháp tính toán lượng khí thải carbon.
  • Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu cần thiết để tính toán lượng khí thải carbon, bao gồm mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu thô đầu vào, vận chuyển và phát sinh chất thải.
  • Tính toán lượng khí thải carbon: Sử dụng phương pháp được nêu trong ISO 14067 để tính toán lượng khí thải carbon của sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Xác minh kết quả: Nhờ người xác minh bên thứ ba kiểm tra phương pháp tính toán và kết quả của họ để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn.
  • Truyền đạt kết quả: Chia sẻ lượng khí thải carbon đã được xác minh với khách hàng và các bên liên quan để chứng minh hiệu quả môi trường của sản phẩm.

Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14067?

Chứng nhận theo ISO 14067 có thể giúp các công ty thể hiện cam kết về môi trường, thu hút khách hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động môi trường và tuân thủ các quy định. Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14067 có thể mang lại một số lợi ích cho các công ty, bao gồm:

  • Tăng độ tin cậy: ISO 14067 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để đánh giá và xác minh lượng khí thải carbon của sản phẩm. Bằng cách chứng nhận theo tiêu chuẩn, các công ty có thể thể hiện cam kết của mình đối với sự bền vững về môi trường và tăng độ tin cậy của họ với khách hàng, các bên liên quan và cơ quan quản lý.
  • Lợi thế cạnh tranh: Chứng nhận ISO 14067 có thể nâng cao danh tiếng của công ty và tăng giá trị thương hiệu. Khách hàng có nhiều khả năng tin tưởng các công ty đã được xác minh và chứng nhận độc lập theo các tiêu chuẩn môi trường được công nhận.
  • Cải thiện hiệu suất môi trường: Tiêu chuẩn ISO 14067 cung cấp khuôn khổ để đánh giá và giảm lượng khí thải carbon của sản phẩm. Bằng cách tuân theo tiêu chuẩn này, các công ty có thể xác định những lĩnh vực mà họ có thể giảm lượng khí thải carbon và cải thiện hiệu quả hoạt động môi trường.
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM