Xác minh dấu chân carbon của doanh nghiệp – ISO 14064-1 (Giao thức GHG, PAS 2060) - Corporate Carbon Footprint Verification – ISO 14064-1 (GHG Protocol, PAS 2060)

Việc xác minh dấu chân carbon ở cấp tổ chức có thể giúp các tổ chức xác định các lĩnh vực cần cải thiện, giảm phát thải khí nhà kính và thể hiện cam kết của họ đối với sự bền vững môi trường. Quá trình xác minh mang lại sự đảm bảo rằng lượng phát thải khí nhà kính và lượng khí thải carbon của tổ chức đã được đo lường và báo cáo chính xác và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Xác minh dấu chân carbon ở cấp tổ chức theo ISO 14064-1

ISO 14064-1 đặt ra một loạt tiêu chuẩn để đo lường, báo cáo và xác minh lượng phát thải khí nhà kính. Tiêu chuẩn này yêu cầu các tổ chức xác minh lượng phát thải khí nhà kính, bao gồm cả lượng khí thải carbon.

Dấu chân carbon là thước đo lượng khí thải nhà kính của một tổ chức. ISO 14064-1 yêu cầu các tổ chức xác minh lượng khí thải carbon của họ. Việc xác minh này phải được thực hiện bởi một bên thứ ba độc lập.

Việc xác minh bao gồm xác minh sự phù hợp của các quy trình đo lường, báo cáo và xác minh khí nhà kính của tổ chức với các tiêu chuẩn ISO 14064-1. Thông qua xác minh, các tổ chức chứng minh tính chính xác và độ tin cậy của lượng phát thải khí nhà kính của họ.

Theo ISO 14064-1, quy trình xác minh bao gồm ba giai đoạn:

 • Xác minh ban đầu: Lập kế hoạch cho quá trình xác minh và xác định các yêu cầu.
 • Xác minh địa điểm: Đo lượng phát thải khí nhà kính và xác định nguồn.
 • Báo cáo và xác minh: Báo cáo dữ liệu và chuẩn bị báo cáo xác minh.
 • Việc xác minh dấu chân carbon có thể giúp các tổ chức xác định các chính sách và chiến lược nhằm giảm lượng khí thải nhà kính. Ngoài ra, quy trình xác minh cho phép các tổ chức hiểu rõ hơn về lượng phát thải khí nhà kính của họ và phát triển các kế hoạch quản lý carbon hiệu quả.

Làm cách nào để xác minh ISO 14064-1?

Để có được tuyên bố ISO 14064-1, các tổ chức phải làm theo các bước sau:

 1. Làm quen với tiêu chuẩn ISO 14064-1 và các yêu cầu của nó.
 2.  Phát triển và triển khai hệ thống quản lý khí nhà kính phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14064-1.
 3. Tiến hành tự đánh giá hệ thống quản lý khí nhà kính để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14064-1.
 4. Thu hút cơ quan chứng nhận bên thứ ba độc lập tiến hành đánh giá và xác minh rằng hệ thống quản lý khí nhà kính đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14064-1.
 5. Giải quyết mọi điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá và thực hiện các hành động khắc phục.
 6. Nhận tuyên bố từ cơ quan chứng nhận bên thứ ba, cơ quan này sẽ đưa ra tuyên bố và logo có thể được sử dụng trong hoạt động truyền thông của công ty.

Mặc dù thông báo ISO 14064-1 có vẻ như chỉ xảy ra một lần nhưng điều quan trọng là đừng quên đảm bảo tuân thủ liên tục tiêu chuẩn ISO 14064-1 và tiếp tục cải tiến hệ thống của họ bằng cách tiếp tục quy trình này thường xuyên hàng năm để tăng nâng cao nhận thức của các tổ chức và giảm lượng khí thải.

Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14064-1?

Có một số lý do khiến các tổ chức chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:

 • Độ tin cậy: Chứng nhận ISO 14064-1 mang lại độ tin cậy cho báo cáo phát thải khí nhà kính và dấu chân carbon của tổ chức. Nó chứng minh cho các bên liên quan rằng tổ chức đã triển khai một hệ thống quản lý khí nhà kính đáng tin cậy và lượng phát thải được báo cáo của tổ chức là chính xác và đáng tin cậy.
 • Lợi thế cạnh tranh: Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14064-1 có thể mang lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt đối với các công ty muốn thể hiện cam kết của mình đối với tính bền vững và trách nhiệm với môi trường.
 • Tuân thủ quy định: Chứng nhận ISO 14064-1 có thể giúp các tổ chức tuân thủ các quy định về môi trường liên quan đến phát thải khí nhà kính và báo cáo carbon. Nó cung cấp một khuôn khổ để đo lường, báo cáo và xác minh lượng phát thải khí nhà kính phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
 • Cải thiện quản lý tài nguyên: Tiêu chuẩn ISO 14064-1 cung cấp khuôn khổ để các tổ chức hiểu rõ hơn về lượng phát thải khí nhà kính của mình và xác định các cơ hội cải tiến trong quản lý tài nguyên. Điều này có thể giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và giảm tác động đến môi trường.
 • Danh tiếng tích cực: Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14064-1 có thể giúp nâng cao danh tiếng của tổ chức như một doanh nghiệp bền vững và có trách nhiệm với môi trường. Nó có thể cải thiện sự tin cậy của các bên liên quan và sự tin cậy vào kết quả hoạt động môi trường của tổ chức.
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM