TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

TỔNG QUAN

 

- Khoá đào tạo thuộc dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022”.

- Tổng quan về bảo mật thông tin trong chuyển đổi số và các kiến thức liên quan.

- Thực hành cách thức áp dụng bảo mật thông tin trong chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

 

MỤC TIÊU

 

- Cung cấp kiến thức, phương pháp, kỹ năng các giải pháp số hoá, chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp; 

- Thay đổi tư duy tiếp cận, tạo động lực cho CBNV tham gia của doanh nghiệp tích cực thực hiện các nhiệm vụ cải tiến NSCL tại doanh nghiệp đang công tác.

- Nắm được các khái niệm về an toàn thông tin và lợi ích của việc đảm bảo an toàn thông tin.

- Nắm được các quy định cơ bản để đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng. 

- Nắm được khái niệm và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013.

- Nắm được các biện pháp kiểm soát về an toàn thông tin.

- Nắm được cách quản lý rủi ro an toàn thông tin.

 

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

 

- Hiểu rõ được vấn đề an toàn thông tin, bảo mật và an toàn dữ liệu của doanh nghiệp, cách thức triển khai phòng chống các sự cố an ninh.

- Nắm bắt và hiểu các cách thức áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin trong doanh nghiệp.

- Được đào tạo bài bản từ các Chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và đã triển khai thực tại nhiều doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 

- Các cán bộ nhân viên của các tổ chức đang và sẽ hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, hỗ trợ về chương trình NSCL cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Các lãnh đạo, cán bộ nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp.

- Các cán bộ sở ban ngành quản lý Nhà nước tham gia kết nối thông tin, quản lý, điều phối, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình NSCL tỉnh Quảng Ninh.