Tư vấn tiêu chuẩn GLOBALG.AP

Tiêu chuẩn GLOBALG.AP tăng cường thực hành nông nghiệp tốt và trấn an người tiêu dùng về cách sản xuất thực phẩm trong trang trại. Điều này được thực hiện bằng cách giảm thiểu tác động môi trường bất lợi của các hoạt động nông nghiệp, giảm sử dụng hóa chất và đảm bảo cách tiếp cận có trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn của người lao động và phúc lợi động vật.

Trong thời đại thay đổi và phát triển liên tục với mối quan tâm cao đối với sức khỏe, môi trường và tài nguyên, các nhà bán lẻ và người tiêu dùng yêu cầu các sản phẩm thu được một cách có trách nhiệm. Do đó, các nhà sản xuất trên toàn thế giới cần tuân thủ tiêu chuẩn GLOBALG.AP. GLOBALG.AP được quốc tế công nhận về sản xuất nông nghiệp và đảm bảo sản xuất thực phẩm an toàn và bền vững.GLOBALG.AP

Tư vấn chứng nhận bao gồm các khía cạnh sau:

  • An toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc
  • Môi trường
  • Công nhân Sức khỏe, an toàn và phúc lợi
  • Phúc lợi động vật
  • Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)
  • Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)
  • Control Union cung cấp dịch vụ chứng nhận trong các lĩnh vực sau:
  • IFA (Tiêu chuẩn đảm bảo trang trại tích hợp) cho sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
  • Chuỗi hành trình sản phẩm (COC)
  • Sản xuất thức ăn hỗn hợp

Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các mô-đun bổ sung như GRASP, Albert Heijn và NURTURE.

Liên hệ tư vấn chứng nhận:

TCI Vietnam Ltd.

Address: Room No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.

Telephone: +84 28 2226 8288

Cell Phone: +84 933 09 6426

Email: van.pham@tcivietnam.com

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

Ho Chi Minh Office 1: Room M003C, Phu Nhuan Building, No.20, Hoang Minh Giam Street, Ward 9, Phu Nhuan District.

HCM Office 2: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

Web: www.tcivietnam.com