TƯ VẤN ECOVADIS MỚI NHẤT 2024

 

1.Tiêu chuẩn ECOVADIS là gì? 

Tiêu chuẩn EcoVadis là một tiêu chuẩn xếp hạng bền vững trong kinh doanh được phát triển bởi EcoVadis, một công ty tư vấn chuyên về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). 

 

Tiêu chuẩn này đánh giá các hoạt động bền vững của các doanh nghiệp dựa trên bốn lĩnh vực chính:

Môi trường: bao gồm các vấn đề như bảo vệ khí hậu, sử dụng tài nguyên bền vững và giảm thiểu chất thải.

Lao động và nhân quyền: bao gồm các vấn đề như quyền lao động cơ bản, sức khỏe và an toàn lao động và chống phân biệt đối xử.

Đạo đức: bao gồm các vấn đề như chống tham nhũng, trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng và trách nhiệm xã hội đối với chuỗi cung ứng. 

Mua sắm bền vững: bao gồm các vấn đề như mua sắm có trách nhiệm, quản lý chuỗi cung ứng bền vững và trách nhiệm xã hội của nhà cung cấp.

 

Những thách thức về tính bền vững hiện nay và sự tồn tại của một thị trường cạnh tranh ngày càng tăng đã giúp các công ty nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc phát triển kinh doanh một cách có trách nhiệm, suy nghĩ trong trung và dài hạn, đồng thời xem xét nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan (bao gồm cả khách hàng). Việc áp dụng các thông lệ tốt trở nên cần thiết để đảm bảo khả năng cạnh tranh và tạo ra giá trị một cách bền vững. EcoVadis là nền tảng đánh giá hiệu quả hoạt động bền vững của các công ty nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững, kích thích sự bền vững của doanh nghiệp và xã hội nói chung. Tuy nhiên, có một lỗ hổng trong tài liệu về tác động của phương pháp EcoVadis đối với hiệu quả hoạt động của tổ chức. 

Tác động của EcoVadis đến Hiệu quả Phát triển Bền vững của các Tổ chức là gì? 

Để trả lời câu hỏi này, cuộc điều tra hiện tại tìm hiểu cách sử dụng cơ quan đăng ký EcoVadis có thể nâng cao việc áp dụng các chiến lược bền vững như một công cụ khác biệt để tạo ra giá trị cho các tổ chức và các bên liên quan tương ứng của họ. Để đạt được các mục tiêu đã xác định, phương pháp nghiên cứu điển hình đã được sử dụng để đánh giá sự phát triển về hiệu quả hoạt động bền vững. Người ta đã quan sát thấy sự gia tăng về hiệu suất được EcoVadis đánh giá trong giai đoạn này và kết luận rằng các biện pháp đó Tác động lớn nhất đến sự cải thiện này là (i) việc tạo ra các chỉ số giám sát cụ thể cho công ty được phân tích (tách biệt với nhóm kinh doanh mà công ty đó trực thuộc), (ii) cải thiện chất lượng báo cáo, được xác nhận bởi bên thứ ba và (iii) thực hiện các chương trình chuyển đổi văn hóa để cải thiện hiệu quả hoạt động bền vững trong tổ chức (sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, an ninh, tuần hoàn, phúc lợi, quản lý chuỗi cung ứng bền vững, v.v.). 

EcoVadis góp phần tăng cường thực hiện các thông lệ tốt về phát triển bền vững của doanh nghiệp, thông qua những hiểu biết sâu sắc từ quá trình đánh giá của năm trước, cũng như sự kích thích được tạo ra cùng với công ty để đẩy nhanh quá trình cải tiến liên tục nhằm đạt được kết quả cao hơn đánh giá, một cái gì đó được khách hàng và xã hội nói chung đánh giá cao. 

NGUYÊN TẮC CỦA ECOVADIS LÀ GÌ?

Nguyên tắc 1: Dựa trên bằng chứng

Doanh nghiệp có trách nhiệm chứng minh sự tuân thủ của mình. Cần lưu lại các bằng chứng khi xây Hệ thống quản lý CSR (Ví dụ: Chính sách, Chứng chỉ, Báo cáo). Các tài liệu hỗ trợ do doanh nghiệp cung cấp cho EcoVadis cũng cần chính xác. Tuyên bố của công ty sẽ chỉ được ghi nhận nếu cung cấp đầy đủ bằng chứng.

Nguyên tắc 2: Vấn đề ngành, quốc gia và quy mô

Hệ thống quản lý CSR của doanh nghiệp phải tính đến những vấn đề của ngành nguyên liệu, sự hiện diện ở các quốc gia có rủi ro cũng như quy mô và phạm vi địa lý của công ty.

Nguyên tắc 3: Đa dạng hóa nguồn

Việc xếp hạng bền vững không chỉ dựa trên các tài liệu hỗ trợ do công ty cung cấp mà còn dựa trên quan điểm được công bố bởi các tổ chức phi chính phủ, công đoàn, tổ chức quốc tế, chính quyền địa phương hoặc các tổ chức bên thứ 3 khác (ví dụ: kiểm toán viên, CDP - Tổ chức Dự án công khai tác động của khí thải Carbon, Cơ sở dữ liệu tuân thủ rủi ro Dow Jones).

Nguyên tắc 4: Công nghệ là yếu tố bắt buộc

Một hệ thống xếp hạng chỉ có thể trở nên đáng tin cậy và mạnh mẽ nếu được hỗ trợ bởi công nghệ. Công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình công nghiệp hóa, cho phép học hỏi, tăng trưởng và mở rộng nhanh chóng.

Nguyên tắc 5: Đánh giá của các chuyên gia Quốc tế 

Các tài liệu hỗ trợ do doanh nghiệp cung cấp cho EcoVadis được phân tích bởi một nhóm chuyên gia CSR từ khắp nơi trên Thế giới, những người theo dõi các phương pháp thực hành tốt nhất, mới nhất về Trách nhiệm xã hội.

Nguyên tắc 6: Truy xuất nguồn gốc & minh bạch

Mọi tài liệu được sử dụng trong quá trình xếp hạng bền vững phải được lưu trữ an toàn và có thể truy xuất được. Các công ty được đánh giá có quyền truy cập, nếu cần, vào các vết quả chi tiết nhất và từng quyết định cho điểm.

Nguyên tắc 7: Xuất sắc thông qua cải tiến liên tục

Phương pháp đánh giá chuyên nghiệp là một phương pháp mở cho việc kiểm soát chất lượng, cải tiến liên tục và phản hồi của các bên liên quan. EcoVadis đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng toàn công ty được hỗ trợ bởi ban cố vấn khách hàng và ủy ban khoa học.

Các lợi ích của việc tuân thủ tiêu chuẩn EcoVadis bao gồm:

  • Cải thiện hiệu suất bền vững của doanh nghiệp

  • Tăng cường uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp

  • Thu hút các nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên có trách nhiệm xã hội

  • Giảm rủi ro pháp lý

Tiêu chuẩn EcoVadis là một công cụ quan trọng cho các doanh nghiệp muốn thực hiện các hoạt động bền vững và nâng cao hiệu suất kinh doanh của mình.

Cuối cùng, dựa trên các tài liệu và kết quả đã phát triển, một số chiến lược đã được đề xuất nhằm thúc đẩy cải tiến liên tục về hiệu quả hoạt động bền vững trong các tổ chức, bao gồm dự đoán các xu hướng liên quan đến phát triển bền vững nhằm thực hiện kịp thời các sáng kiến của tổ chức nhằm giải quyết nhu cầu và mong đợi của khách hàng và xã hội nói chung luận án, một số cơ hội nghiên cứu sâu hơn trong tương lai được trình bày cũng như những hạn chế của công việc phát triển. 

EcoVadis đã được chứng minh là tài sản cho sự bền vững trong các tổ chức, thể hiện tác động tích cực và đáng kể không chỉ đối với hiệu quả hoạt động bền vững của các công ty mà còn đối với chuỗi cung ứng và nhận thức của các bên liên quan của công ty.

 

 

LIÊN HỆ VỚI #TCI_VIỆT_NAM ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0931796188

#Email: van.pham@tcivietnam.com

Ms. Lan Anh

#Hotline: 0824 647 279

#Email: anh.nguyen@tcivietnam.com

#Văn_Phòng_TCI_Việt_Nam

=> Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

=> Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

=> Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh