Tư vấn Chương trình Đánh giá Điều kiện Nơi làm việc (WCA)

A group of purses on a shelf

Description automatically generated

Chương trình Đánh giá Điều kiện Nơi làm việc (WCA) cung cấp một giải pháp mạnh mẽ, dựa trên web cho các công ty và cơ sở đang tìm cách cải thiện điều kiện làm việc một cách hiệu quả và phù hợp với các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận rộng rãi và thực tiễn tốt nhất.

Kỳ vọng từ các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ chưa bao giờ cao hơn thế đối với các doanh nghiệp thể hiện sự tôn trọng nhân quyền và đóng góp tích cực cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs). Và với các cơ quan quản lý ngày càng chú ý đến những vấn đề này, Thẩm định chuỗi cung ứng đang trở nên bắt buộc đối với các công ty để tránh liên quan đến danh tiếng, hoạt động, gián đoạn kinh doanh và chi phí kiện tụng. Các vấn đề cấp bách ngày nay xung quanh việc quản lý điều kiện làm việc, chế độ nô lệ hiện đại, hành vi đạo đức, nỗ lực môi trường và bền vững cùng với chuỗi giá trị toàn cầu rộng lớn và các đối tác kinh doanh phức tạp cho đến việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô có thể khiến nhiệm vụ này cảm thấy quá sức.

WCA là một giải pháp dựa trên rủi ro không phụ thuộc vào ngành và được chấp nhận rộng rãi trong bộ dịch vụ Đảm bảo chuỗi cung ứng của chúng tôi. Nó cung cấp hỗ trợ và chuyên môn trên mặt đất để giúp các công ty quản lý Thẩm định chuỗi cung ứng cụ thể cho các điều kiện xã hội và lao động, sức khỏe & an toàn, môi trường và thực tiễn kinh doanh.

Lợi ích của WCA đối với tổ chức của bạn:

  1. Cách tiếp cận dựa trên rủi ro và hướng dẫn thực hiện chương trình, kết hợp với nền tảng công nghệ, khi cần thiết
  2. Hỗ trợ ra quyết định tốt hơn dựa trên các tiêu chuẩn có thể so sánh và Phân tích dữ liệu chi tiết và Thông tin chi tiết trên toàn bộ chuỗi cung ứng được hiển thị thông qua Bảng điều khiển rủi ro tương tác
  3. Quản trị doanh nghiệp tốt và tình trạng 'nhà cung cấp ưu tiên' để thực hiện một chương trình phù hợp với thực tiễn tốt nhất của ngành xã hội và môi trường
  4. Khả năng hiển thị và minh bạch của chuỗi cung ứng vượt ra ngoài cấp 1 và 2 với các công cụ để xác định các nhà cung cấp có rủi ro cao và tập trung nguồn lực của bạn một cách hiệu quả vào những nơi quan trọng
  5. Mô hình chia sẻ dựa vào cộng đồng để giảm trùng lặp kiểm toán và hỗ trợ trong việc chấp nhận công nhận lẫn nhau

Đảm bảo chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối với các công cụ phân tích dựa trên công nghệ được thiết kế để cung cấp cho bạn hướng dẫn và giám sát. Cung cấp các công cụ công nghệ, quy trình rủi ro, phân tích dữ liệu và chuyên môn cơ bản để giúp thương hiệu của bạn đưa ra quyết định theo thời gian thực, tạo ra một chuỗi cung ứng bền vững, minh bạch sẽ làm cho thế giới tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Hotline: 0933 09 6426 - 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net - van.pham@tcivietnam.com