Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn iso 15270:2008 để thu hồi và tái chế rác thải nhựa

Tiêu chuẩn ISO 15270 phiên bản mới nhất ra đời năm 2008 được thiết kế để giúp các công ty trong ngành nhựa phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu bền vững để thu hồi và tái chế nhựa; và thiết lập một thị trường bền vững cho vật liệu nhựa thu hồi và các sản phẩm sản xuất có nguồn gốc từ chúng.

Việt Nam đang đối mặt với nhiều nguy cơ từ rác thải nhựa (chất dẻo). Theo báo cáo hiện trạng chất thải nhựa năm 2022, tổng khối lượng chất thải nhựa phát sinh là 2,9 triệu tấn (gồm 1,6 triệu tấn ở đô thị, 1,3 triệu tấn ở nông thôn) và có tốc độ gia tăng khoảng 5%/năm. Mỗi ngày, có khoảng 22 tấn chất thải nhựa được thải ra từ các hoạt động y tế, trong số đó lẫn với rác thải nguy hại (thuốc, hóa chất..). Khối lượng rác thải nhựa đổ ra biển mỗi năm khoảng 0,28 - 0,73 triệu tấn/năm (chiếm gần 6% tổng lượng rác thải nhựa xả ra biển của thế giới).

Tổng lượng rác thải nhựa được thu gom năm 2022 là 2,4 triệu tấn (1,55 triệu tấn ở đô thị, 0,85 triệu tấn ở nông thôn). Chỉ có khoảng 11-12 % số lượng chất thải nhựa, túi nilon được xử lý, tái chế, số còn lại chủ yếu là chôn lấp, đốt và thải ra ngoài môi trường. Việc này có thể dẫn đến thảm họa môi trường, đặc biệt ô nhiễm đại dương.

Để khắc phục vấn đề rác thải nhựa tại Việt nam, cần có lộ trình, giải pháp thu hút đầu tư và công nghệ cho các lĩnh vực: giảm thiểu sử dụng nhựa, phân loại tại nguồn, tăng cường khả năng tái sử dụng, tái chế các thành phần rác thải nhựa; sử dụng vật liệu thay thế túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; áp dụng công nghệ tái chế rác thải túi nilon, rác thải nhựa. Một trong những công cụ giúp cho việc việc xử lý rác thải nhựa được bài bản là áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế  ISO 15270 - chất dẻo, hướng dẫn thu hồi và tái chế chất dẻo phế thải.

Tiêu chuẩn ISO 15270 phiên bản mới nhất ra đời năm 2008 được thiết kế để giúp các công ty trong ngành nhựa phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu bền vững để thu hồi và tái chế nhựa; và thiết lập một thị trường bền vững cho vật liệu nhựa thu hồi và các sản phẩm sản xuất có nguồn gốc từ chúng.

Nguyên liệu nhựa để thu hồi có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau và các thị trường chính của nhựa là bao bì, sản phẩm xây dựng và xây dựng, sản phẩm điện và điện tử, ô tô/vận tải và đồ gia dụng/tiêu dùng.

ISO 15270:2008 thiết lập các tùy chọn khác nhau để thu hồi chất thải nhựa phát sinh từ các nguồn trước và sau tiêu dùng. Tiêu chuẩn này sẽ hỗ trợ việc lựa chọn các phương pháp và quy trình quản lý nhựa sau sử dụng có thể được tiếp cận bằng các chiến lược khác nhau.

Nhìn chung, công nghệ thu hồi nhựa có thể được chia thành hai loại:

1. Phục hồi vật liệu, bao gồm tái chế cơ học, tái chế hóa học hoặc nguyên liệu và tái chế sinh học hoặc hữu cơ;

2. Thu hồi năng lượng dưới dạng nhiệt, hơi nước hoặc phát điện bằng cách sử dụng chất thải nhựa làm chất thay thế cho các nguồn nhiên liệu hóa thạch sơ cấp.

Tiêu chuẩn này cũng thiết lập các yêu cầu chất lượng cần được xem xét trong tất cả các bước của quy trình phục hồi. Việc lựa chọn bất kỳ một trong các tùy chọn tái chế có sẵn phải dựa trên việc tuân thủ các yêu cầu sau:

         ◾ Sự cần thiết phải giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; chứng minh trước về khả năng thương mại bền vững;
         ◾ Truy cập an toàn vào các hệ thống khả thi để thu thập và kiểm soát chất lượng.

ISO 15270:2008 cũng đưa ra các khuyến nghị để đưa vào tiêu chuẩn vật liệu, tiêu chuẩn thử nghiệm và thông số kỹ thuật của sản phẩm. Do đó, các giai đoạn của quy trình, yêu cầu, khuyến nghị và thuật ngữ được trình bày trong tiêu chuẩn này nhằm mục đích áp dụng chung.

 Để tư vấn, áp dụng và chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 15270:2008 bạn hãy liên hệ với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@tcivietnam.com - van.pham@iscvietnam.net

Website: https://iscvietnam.net/ - https://tcivietnam.com/