TƯ VẤN CHỨNG NHẬN RSB - TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU RSB LÀ GÌ?

Trên toàn cầu, nhu cầu về các nguồn tài nguyên tái chế và dựa trên sinh học để nuôi sống nền kinh tế tuần hoàn đang ngày càng tăng và điều quan trọng là sự tăng trưởng này phải gắn liền với tính bền vững thực sự, đáng tin cậy. Tiêu chuẩn RSB được neo trong 12 nguyên tắc bền vững và các tiêu chí cơ bản của chúng, đã được phát triển để đảm bảo rằng chúng tôi giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường chính xung quanh việc sử dụng nhiên liệu và sản phẩm làm từ nguyên liệu sinh học và tiên tiến.

TIÊU CHUẨN RSB BAO GỒM NHỮNG GÌ

Tiêu chuẩn RSB có thể được áp dụng cho nhiên liệu, sinh khối và các sản phẩm vật liệu từ carbon tái chế và dựa trên sinh học, bao gồm cả chất thải hóa thạch.

 • TIÊN TIẾN SINH HỌC NHIÊN LIỆU

 • TIÊN TIẾN SẢN PHẨM DỰA TRÊN SINH HỌC & NÂNG CAO

 • CHUỖI CUNG ỨNG HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ SINH KHỐI & VẬT LIỆU SINH HỌC MỚI LẠ

Trên toàn cầu, nhu cầu về các nguồn tài nguyên tái chế và dựa trên sinh học để nuôi sống nền kinh tế tuần hoàn đang ngày càng tăng và điều quan trọng là sự tăng trưởng này phải gắn liền với tính bền vững thực sự, đáng tin cậy. Tiêu chuẩn RSB được neo trong 12 nguyên tắc bền vững và các tiêu chí cơ bản của chúng, đã được phát triển để đảm bảo rằng chúng tôi giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường chính xung quanh việc sử dụng nhiên liệu và sản phẩm làm từ nguyên liệu sinh học và tiên tiến.

Tiêu chuẩn RSB cung cấp các giải pháp cho tất cả các loại nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà cung cấp và người dùng cuối trong mọi bối cảnh. Để đảm bảo tính đơn giản cuối cùng của các giải pháp này, phương pháp sàng lọc và cách tiếp cận dựa trên rủi ro có nghĩa là các nhà khai thác chỉ cần tuân thủ các rủi ro áp dụng cho họ trong bối cảnh sản xuất và khu vực cụ thể của họ.

Nguyên liệu sinh học Nguyên liệu sinh học có thể bao gồm:

tinh bột ngô, đậu nành, cọ, cải dầu, củ cải đường, mía, tảo, đô thị chất thải rắn, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải, phế thải công nghiệp.

Nhiên liệu sinh học

Việc sản xuất nhiên liệu sinh học, thường là cồn sinh học và dầu diesel sinh học, được quy định trong Tiêu chuẩn RSB. Nhiên liệu sinh học được sản xuất từ ​​các nguồn sinh học như:

 • Cây đường (mía, củ cải đường, lúa miến ngọt)

 • Cây tinh bột (ngô, lúa mì, khoai lang, sắn)

 • Lignocellulose (chất thực vật như cỏ, phụ phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp – thường được gọi là sinh khối xenlulô)

 • Dầu tự nhiên (lipid, dầu, mỡ tự nhiên và mỡ động vật)

Nhiên liệu tiên tiến 

Phương pháp tiếp cận nhiên liệu tiên tiến của chúng tôi bao gồm các loại nhiên liệu được sản xuất từ ​​chất thải hóa thạch và vật liệu cặn và các đường dẫn điện có thể không bao gồm nguyên liệu sinh học. Nhiên liệu Tiên tiến là:

 • Nhiên liệu sinh học từ các sản phẩm cuối vòng đời, sản phẩm phụ và chất thải (sinh học)

 • Nhiên liệu hóa thạch từ chất thải Nhiên liệu

 • lỏng và khí tái tạo có nguồn gốc phi sinh học

Sản phẩm sinh học & Tiên tiến

dựa trên sinh học có nguồn gốc từ vật liệu có nguồn gốc sinh học được tạo ra thông qua các quy trình nông nghiệp và lâm nghiệp, cũng như các sản phẩm phụ và chất thải từ các nguồn sinh học và không sinh học, bao gồm cả carbon tái chế. Tất cả các sản phẩm và sản phẩm phụ dựa trên sinh học và tiên tiến như vậy có thể được chứng nhận theo Tiêu chuẩn RSB.

Chuỗi cung ứng hoàn chỉnh

Tiêu chuẩn RSB cho phép chứng nhận chuỗi cung ứng hoàn chỉnh liên quan đến việc trồng trọt, chế biến, thương mại, vận chuyển, pha trộn và sản xuất khác đối với bất kỳ vật liệu hoặc nhiên liệu tiên tiến hoặc có nguồn gốc từ sinh khối nào.

Công nghệ sinh khối và vật liệu sinh học

mới Tiêu chuẩn của chúng tôi cho phép chứng nhận vật liệu sinh học mới hoặc công nghệ tiên tiến – bao gồm nguyên liệu, sản phẩm và kỹ thuật chế biến mới.

12 NGUYÊN TẮC

Được công nhận rộng rãi là phương pháp đáng tin cậy và đáng tin cậy nhất để phát triển quá trình chuyển đổi thực sự bền vững sang nền kinh tế ròng không carbon và đã được phát triển bởi một nhóm nhiều bên liên quan gồm ngành, tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự và chính phủ, Tiêu chuẩn RSB mang đến sự yên tâm và an ninh thông qua các giải pháp thiết thực cho bất kỳ ai tạo ra nhiên liệu hoặc sản phẩm.

KHÁM PHÁ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA CHÚNG TÔI

TÌM HIỂU THÊM

CHỨNG NHẬN

Để đảm bảo khả năng áp dụng Tiêu chuẩn mạnh mẽ của mình, RSB đã phát triển các giải pháp chứng nhận cụ thể cho mọi bối cảnh – bất kể loại nhà điều hành, địa điểm, loại chuỗi cung ứng, nguyên liệu đầu vào hay sản phẩm cuối cùng.

Các giải pháp chứng nhận này cung cấp hướng dẫn và quy tắc để triển khai Tiêu chuẩn RSB trong mọi tình huống – hỗ trợ một nhóm các nhà khai thác vô cùng đa dạng để đưa ra các tuyên bố thực sự đáng tin cậy.

 • CHỨNG NHẬN NHIÊN LIỆU TOÀN CẦU

 • RSB CHỨNG NHẬN NHIÊN LIỆU ĐỎ RSB CHÂU ÂU CHỨNG NHẬN

 • RSB CHO CÁC SẢN PHẨM TIÊN TIẾN TOÀN CẦU

 • CHỨNG NHẬN RSB DÀNH CHO NHÓM NHÓM NHỎ RSB CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

 • RSB NHẬT BẢN

SINH KHỐI RỦI RO ILUC THẤP

Một mô-đun ILUC Thấp đặc biệt có sẵn dưới dạng phần bổ sung cho bất kỳ giải pháp nào trong số này dành cho những người vận hành muốn chứng minh rằng họ có nguy cơ thấp gây ra thay đổi sử dụng đất gián tiếp.

TÌM HIỂU THÊM

TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU RSB

Để đảm bảo khả năng áp dụng phổ biến, RSB đã tạo ra các tiêu chuẩn quy định, các điều chỉnh và mô-đun tự nguyện để hỗ trợ các nhà khai thác trong các bối cảnh khác nhau nhằm chứng minh sự tuân thủ tính bền vững tốt nhất trong lớp được nêu trong 12 Nguyên tắc & Tiêu chí của RSB.

Tiêu chuẩn RSB

CÓ THỂ ÁP DỤNG

chuẩn RSB là toàn cầu và có thể áp dụng cho tất cả các nguyên liệu tiên tiến.

Tiêu chuẩn RSB có thể được áp dụng cho tất cả các vật liệu dựa trên sinh học/cao cấp – bao gồm tất cả các loại nhiên liệu và sản phẩm.

Tiêu chuẩn RSB có thể được áp dụng cho các phần khác nhau của chuỗi cung ứng – hoặc toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tiêu chuẩn RSB được các cơ quan quản lý ở Châu Âu, Hoa Kỳ và các nơi khác công nhận rộng rãi, cho phép các sản phẩm được chứng nhận RSB phê duyệt nhanh chóng và tiếp cận thị trường ưu đãi.

Tiêu chuẩn RSB CÓ THỂ TIẾP CẬN

RSB được thiết kế với sự tham gia của các bên liên quan trong ngành để đảm bảo tính thực tế của nó. Nó được cập nhật thường xuyên để phản ánh sự phát triển của ngành.

Tiêu chuẩn RSB được áp dụng thông qua chương trình chứng nhận thân thiện với người dùng, sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để đơn giản hóa việc chứng nhận.

Tiêu chuẩn RSB đi kèm với các tài liệu hướng dẫn toàn diện, do các chuyên gia kỹ thuật phát triển để giúp đạt được tính bền vững một cách hiệu quả.

Tiêu chuẩn RSB dựa trên một bộ đầy đủ các nguyên tắc và tiêu chí bao gồm tất cả các vấn đề bền vững quan trọng.

Việc chọn chứng nhận cho Tiêu chuẩn RSB thể hiện cam kết thực sự đối với tương lai của vật liệu sinh học có đạo đức, bền vững và có nguồn gốc đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo chương trình bền vững của bạn đáp ứng các thách thức toàn cầu bao gồm khí hậu, đa dạng sinh học, đói nghèo.

RSB là thành viên chính thức của ISEAL và RSB tuân thủ tất cả các quy tắc khắt khe và được quốc tế công nhận của ISEAL.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 - 0931796188

Email: van.pham@tcivietnam.com 

Phone: 028 2226 8288