Tư vấn 2BSvs: SINH KHỐI, NHIÊN LIỆU SINH HỌC, CHƯƠNG TRÌNH TỰ NGUYỆN CHO SỰ BỀN VỮNG

Các nhà điều hành của Pháp trong lĩnh vực sản xuất rau và nhiên liệu sinh học đã hợp tác để thực hiện kế hoạch tự nguyện 2BS, qua đó xác minh, thông qua một xác minh độc lập, tuân thủ các tiêu chí bền vững do Chỉ thị châu Âu 2009-28 / EC đưa ra, đã được sửa đổi. Chỉ thị 2013/18 / EU của Hội đồng ngày 13 tháng 5 năm 2013 và 2015/1513 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 9 tháng 9 năm 2015.

Cách tiếp cận này có thể chứng nhận là bền vững, theo nghĩa của Chỉ thị, sinh khối được sử dụng như đầu tiên và nhiên liệu sinh học được sản xuất từ ​​chúng.

Đề án xác định các yêu cầu và áp đặt tuân thủ với một số loại tiêu chí định lượng và định tính.

1 - Việc giảm lượng phát thải khí nhà kính phát sinh từ việc sử dụng nhiên liệu sinh học và bioliquids được coi là ít nhất 60% đối với nhiên liệu sinh học và sản xuất tại bioliquids cài đặt đi vào hoạt động sau 05 Tháng 10 2015. một nhà máy được coi là phục vụ nếu việc sản xuất nhiên liệu sinh học vật lý của hoặc bioliquids được tổ chức.
Trong trường hợp các cơ sở dịch vụ 05 tháng mười năm 2015 hoặc trước đó, việc giảm phát thải khí nhà kính phát sinh từ việc sử dụng nhiên liệu sinh học và bioliquids phải có ít nhất 35% cho đến 31 tháng 12 2017 và ít nhất 50% so với ngày 01 tháng 1 năm 2018.

2 - Nguyên liệu thô không được đến từ vùng đất "có giá trị cao" về đa dạng sinh học hoặc lưu trữ carbon, hoặc vùng đất than bùn đã bị thoát nước. Các quốc gia thành viên phải xác định các khu vực sẽ được loại trừ, hoặc theo các điều kiện, để bảo vệ đa dạng sinh học.

3 - Nguyên liệu thô phải tôn trọng lĩnh vực Môi trường của điều kiện CAP và Điều kiện môi trường và nông nghiệp tốt (GAEC).

4 - Việc thực hiện cân đối khối lượng cho mỗi đơn vị hậu cần.

5 - Việc thực hiện một hệ thống kiểm soát cho từng liên kết trong chuỗi (thủ tục tài liệu).

tư vấn #chứng_nhận_2BSVS - CHƯƠNG TRÌNH TỰ NGUYỆN VỀ TÍNH BỀN VỮNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC SINH KHỐI
 
Chương trình chứng nhận 2BSvs của Pháp có liên quan đến việc sản xuất sinh khối bền vững.
Chương trình này đặc biệt liên quan đến các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học và nhà cung cấp của họ, như thương nhân và hợp tác xã, liên quan đến nguyên liệu thô từ nguồn gốc hữu cơ, bao gồm nông sản và lâm sản.
Chương trình chứng nhận 2BSvs được Ủy ban Châu Âu công nhận và được một nhóm hợp tác phát triển bao gồm các đại diện trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học ở Pháp. Chỉ thị 2009/28/EC, gọi tắt là Chỉ thị về Năng lượng Tái tạo (RED - Renewable Energy Directive), trên cơ sở thúc đẩy sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo, đưa ra hai mục tiêu về năng lượng tái tạo vào năm 2020: 23% trong tiêu thụ toàn cầu và 10% về vận tải. Chứng nhận 2BSvs cho phép bán sinh khối hoặc nhiên liệu sinh học bền vững từ ngũ cốc, hạt có dầu, cây trồng protein, cây trồng khác hoặc chất thải và dư lượng.
 2BSVS 2.png
Thông tin thêm về chứng nhận 2BSvs có sẵn trên trang web của 2BS Consortium.
 
Bạn được hưởng lợi như thế nào
Theo RED, chứng nhận 2BSvs cho phép bán sinh khối hoặc nhiên liệu sinh học bền vững. Chương trình 2BSvs thường ít tốn kém hơn và dễ hơn ở một vài cách so với chương trình tương đương.
 
Liên hệ #tư_vấn_2BSvs:
TCI Vietnam Ltd.
 
Address: Room No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.
 
Telephone: +84 28 2226 8288
 
Cell Phone: +84 933 09 6426
 
Email: van.pham@tcivietnam.com
 
Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam
Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
 
Ho Chi Minh Office 1: Room M003C, Phu Nhuan Building, No.20, Hoang Minh Giam Street, Ward 9, Phu Nhuan District.
HCM Office 2: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.
 
Web: www.tcivietnam.com