**TỔNG QUAN VỀ SÁNG KIẾN MỤC TIÊU DỰA TRÊN CƠ SỞ KHOA HỌC (SBTi) - GIỚI THIỆU VÀ LỢI ÍCH**

**Giới thiệu Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Cơ sở Khoa học (SBTi)**

Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Cơ sở Khoa học (SBTi) là cơ quan toàn cầu giúp doanh nghiệp và tổ chức tài chính thiết lập các mục tiêu giảm phát thải khoa học về khí hậu. SBTi tập trung vào việc thúc đẩy các công ty trên toàn thế giới giảm một nửa lượng khí thải trước năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng không trước năm 2050.

Picture 1

Sáng kiến này là sự hợp tác giữa bốn tổ chức môi trường uy tín: CDP, Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (UN), Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), cùng với một tổ chức We Mean Business. SBTi xác định và thúc đẩy tốt nhất các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học (SBT), cung cấp nguồn lực và hướng dẫn để giảm bớt rào cản, đánh giá và phê duyệt các mục tiêu của công ty một cách độc lập.

**Lợi ích khi tham gia SBTi là gì?**

Tham gia SBTi và thiết lập mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính dựa trên cơ sở khoa học mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho hành tinh và doanh nghiệp:

1. **Bảo vệ môi trường:** Giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu khoa học hỗ trợ bảo vệ môi trường và giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

2. **Tăng trưởng kinh doanh bền vững:** Thiết lập mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học giúp doanh nghiệp tăng trưởng trong tương lai và tiết kiệm tiền.

3. **Tuân thủ quy định:** Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học giúp doanh nghiệp phục hồi trước các quy định về môi trường và khí hậu.

4. **Tăng cường niềm tin của nhà đầu tư:** Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học thể hiện cam kết bền vững và thu hút nhà đầu tư.

5. **Khuyến khích đổi mới và cạnh tranh:** Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học thúc đẩy đổi mới và khả năng cạnh tranh trong doanh nghiệp.

6. **Đáp ứng ý thức người tiêu dùng:** Các mục tiêu bền vững thể hiện cam kết cụ thể đối với người tiêu dùng ngày càng có ý thức về môi trường.

A white circle with numbers and a few circles

Description automatically generated

**Quy trình đặt mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học của SBTi**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**Bước 1: Cam kết (Commit)**

- Đăng ký trực tuyến và gửi thư cam kết đặt mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học hoặc xác minh độc lập các mục tiêu hiện tại.
- Các công ty vừa và nhỏ (SME) bỏ qua bước này và thực hiện các bước tiếp theo.

**Bước 2: Phát triển mục tiêu (Develop a Target)**

- Phát triển mục tiêu phù hợp với các tiêu chí dựa trên cơ sở khoa học của SBTi.
- Sử dụng tài nguyên trực tuyến của SBTi để hỗ trợ trong quá trình này.
- Nộp mục tiêu trong vòng 24 tháng sau khi cam kết.

**Bước 3: Nộp (Submit)**

- Gửi mục tiêu của bạn để xác nhận.
- Gửi các biểu mẫu và thông tin liên quan đến mục tiêu của bạn.
- Nhận phản hồi chi tiết từ chuyên gia kỹ thuật của SBTi về việc xác thực mục tiêu.

**Bước 4: Liên hệ (Communicate)**

- Thông báo mục tiêu đã được phê duyệt và thông báo cho các bên liên quan.
- Công bố mục tiêu trên trang web của SBTi và các đối tác liên quan.
- Tiết lộ tiến độ đạt được mục tiêu và báo cáo hàng năm.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

**Kết luận**

Tham gia Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Cơ sở Khoa học (SBTi) mang lại nhiều lợi ích về môi trường và kinh doanh. Quy trình đặt mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học

Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0931796188, Email: van.pham@tcivietnam.com