PAS 2060 Tính trung hòa cacbon - PAS 2060 Carbon neutrality

Để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, các quốc gia và công ty cần giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tổng lượng khí nhà kính thải ra trong quá trình sản xuất của công ty. Một phần lớn trong số đó đến từ các hoạt động thương mại và công nghiệp, do đó các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm giảm thiểu lượng khí thải và đảm bảo bảo vệ môi trường tổng thể.

Tiêu chuẩn quốc tế duy nhất được công nhận về tính trung hòa carbon là PAS 2060 , cung cấp cho các đối tác kinh doanh một phương pháp tiếp cận có phương pháp để giảm lượng khí thải.

Bất kể bạn hoạt động trong ngành nào, tổ chức của bạn đều có thể sử dụng tiêu chuẩn PAS 2060 để củng cố mối quan hệ khách hàng và thúc đẩy tính bền vững. Điều này ngày càng quan trọng khi các công ty và chính phủ đang hướng tới một thế giới không khí thải vào năm 2050. Và công ty của bạn có thể là một phần trong đó!

PAS 2060 là gì?

PAS 2060 là thông số kỹ thuật được quốc tế công nhận về tính trung hòa carbon được phát triển và công bố bởi Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI). Tài liệu này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn môi trường như ISO 14001 và PAS 2050. Nó đặt ra các yêu cầu về định lượng, giảm thiểu và bù đắp lượng phát thải khí nhà kính (GHG) cho các tổ chức, sản phẩm và sự kiện.

Làm thế nào để được chứng nhận PAS 2060?

Để được chứng nhận, tổ chức cần đặt ra các mục tiêu đo lường và cắt giảm cho công ty làm cơ sở. Tiêu chuẩn này bao gồm 4 giai đoạn chính:

Đo lường 

Tính lượng khí thải carbon của sản phẩm. Các phương pháp tính toán được đề xuất là ISO 14064-1 hoặc GHG Corporate Protocol.
Giảm thiểu
Giảm lượng khí thải này bằng cách xây dựng Kế hoạch quản lý dấu chân carbon trong đó có cam kết công khai về tính trung hòa carbon.
Offset
PAS 2060 yêu cầu tổng lượng phát thải carbon dư thừa phải được bù đắp bằng tín chỉ carbon được chứng nhận chất lượng cao.
Lập hồ sơ và xác nhận
Để nâng cao tính minh bạch, tiêu chuẩn yêu cầu công bố công khai tất cả các tài liệu hỗ trợ cho tuyên bố trung hòa carbon.

Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn PAS 2060?

Bằng cách chứng nhận theo PAS 2060, công ty có thể chứng minh cam kết hướng tới sự bền vững, ứng phó với thách thức của biến đổi khí hậu.

Khi chọn PAS2060 bạn sẽ: 

  • Thể hiện cam kết khử cacbon và sẵn sàng bù đắp các tác động còn lại
  • Trình bày doanh nghiệp của bạn như một doanh nghiệp thân thiện với môi trường và có trách nhiệm
  • Đóng góp vào nỗ lực khử cacbon toàn cầu thông qua hỗ trợ các dự án môi trường
  • Đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ bền vững
  • Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách cắt giảm chi phí năng lượng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM