NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TIÊU CHUẨN FSSC 22000 Ver6

Trong tháng 4 năm 2023, FSSC 22000 phiên bản 6 đã chính thức được phát hành. Với hơn 31.000 công ty trên toàn thế giới hiện đã đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn này, việc cập nhật này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp thực phẩm và thực phẩm chức năng.

Lý do sửa đổi phiên bản 

 • Việc kết hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22003-1:2022 vào FSSC 22000 phiên bản 6 giúp đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. 

 • Tăng cường các yêu cầu liên quan đến Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs)

 • Cải tiến liên tục thông qua sửa đổi biên soạn

Những thay đổi bổ sung quan trọng ở phiên bản FSSC 22000

 

 

Phiên bản 6 của tiêu chuẩn FSSC 22000 duy trì cấu trúc hệ thống chứng nhận giống với phiên bản 5.1, với các phần chính sau:

 • ISO 22000:2018: Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu đối với tổ chức trong chuỗi thực phẩm, tập trung vào an toàn thực phẩm và quản lý rủi ro liên quan đến thực phẩm.

 • Chương trình phòng ngừa (PRP) về an toàn thực phẩm: Dựa trên các thông số kỹ thuật cho các lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như ISO/TS 22002-x và PAS xyz. Đây là các yêu cầu tiền điều kiện quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm.

 • Yêu cầu bổ sung của FSSC 22000: Các yêu cầu này được liệt kê trong Chương 2 của tài liệu tiêu chuẩn FSSC và được quy định bởi Danh sách BoS (Danh sách Quyết định của Hội đồng các bên liên quan) và Danh sách giải thích của Hội đồng FSSC. Các yêu cầu này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và chứng nhận tuân thủ của tổ chức với tiêu chuẩn FSSC 22000.

 

Điểm đáng chú ý là sự thay đổi về loại chuỗi thực phẩm trong phiên bản 6 so với phiên bản 5.1. Cụ thể, có những thay đổi sau:

 
 • Loại A, tức là sản xuất sơ cấp các sản phẩm từ động vật và thực vật, đã bị loại bỏ và thay thế bằng loại BIII "Hoạt động trên thực vật đã thu hoạch", và loại C0 "Chuyển đổi thân thịt để chế biến tiếp..." đã được thêm vào danh mục loại chuỗi thực phẩm.

 • Loại thức ăn cho vật nuôi DIIa và DIIb đã bị loại bỏ và thức ăn cho vật nuôi đã được đưa vào các loại thức ăn từ CI đến CIV.

 • Danh mục vận chuyển và lưu trữ đã được hợp nhất thành một danh mục G.

 • Danh mục hoạt động môi giới FII mới được thêm vào.

 • Mô tả của các danh mục đã được chỉ định thêm và trở nên chính xác hơn. Thực phẩm dành cho nhu cầu ăn kiêng đặc biệt và thực phẩm dành cho mục đích y tế đặc biệt, nếu được phân loại hợp pháp là thực phẩm tại quốc gia sản xuất, có thể được đưa vào danh mục chuỗi thực phẩm C. Các sản phẩm được phân loại hợp pháp là dược phẩm hoặc sản phẩm y tế không thuộc phạm vi của FSSC 22000 chứng nhận.

 • Loại I, Bao bì, bao gồm khăn ăn và vật liệu đóng gói sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Vật liệu đóng gói và khăn ăn được sử dụng trong các hộ gia đình tư nhân không nằm trong phạm vi áp dụng.

 • Quá trình kết hợp giữa FSSC 22000 ISO 9001, trước đây không được GFSI đánh giá chuẩn, đã không còn được bao gồm trong Đề án FSSC 22000.

Phiên bản 6 của tiêu chuẩn FSSC 22000

 

 

Quản lý dịch vụ và vật liệu đã mua: Đã thêm yêu cầu đối với Loại I (bao bì) để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật và của khách hàng đối với việc sử dụng bao bì tái chế làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất vật liệu đóng gói thành phẩm.

 
 • Nhãn sản phẩm, bao bì: Đã thêm các yêu cầu mới liên quan đến thông tin trên nhãn sản phẩm, bao gồm việc chứng thực thông tin như chất gây dị ứng, tỉ lệ, thành phần dinh dưỡng và cân bằng khối lượng. Loại I (Bao bì) cũng cần có hệ thống phê duyệt bản mẫu và kiểm soát thay đổi, tài liệu in.

 • Phòng vệ thực phẩm: Các yêu cầu liên quan đến phòng vệ thực phẩm đã được xây dựng rõ ràng hơn, và có yêu cầu mới đối với danh mục FII về việc nhà cung cấp phải có kế hoạch phòng vệ thực phẩm.

 • Giảm thiểu gian lận thực phẩm: Đã đưa ra các phương pháp xác định biện pháp giảm thiểu rủi ro về gian lận thực phẩm, và có yêu cầu mới đối với danh mục FII về việc nhà cung cấp phải có kế hoạch giảm thiểu gian lận thực phẩm.

 • Logo FSSC: Logo FSSC không được phép sử dụng để in trên sản phẩm, nhãn bao bì và các giấy chứng nhận như CoA’s ,CoC’s.

 • Quản lý chất gây dị ứng: Có thêm các yêu cầu mới liên quan đến quản lý chất gây dị ứng, bao gồm danh sách tất cả các chất gây dị ứng, thông tin về biện pháp kiểm soát ô nhiễm chéo, nhãn phòng ngừa hoặc cảnh báo trên bao bì, đào tạo nhận thức về quản lý chất gây dị ứng, và kế hoạch, biện pháp quản lý chất gây dị ứng.

 • Văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm: Thêm chương mới về văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm, với yêu cầu đối với các hoạt động truyền thông, đào tạo, đo lường, hiệu suất làm việc, và sự tham gia của nhân viên. Kế hoạch thực hiện văn hoá chất lượng và an toàn thực phẩm phải được lập thành văn bản, xem xét và đánh giá liên tục.

 • Kiểm soát chất lượng: Chương mới đề cập đến việc kiểm soát chất lượng dựa trên cơ sở thiết lập, thực hiện, duy trì các điều kiện thông số kỹ thuật phù hợp. Chương này cũng đưa ra yêu cầu về đánh giá nội bộ cho kiểm soát chất lượng và xem xét lãnh đạo.

 •  Kiểm soát mối nguy và biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm chéo: Sửa đổi các yêu cầu liên quan đến phân tích rủi ro của thiết bị phát hiện dị vật và cần có quy trình thông dạng văn bản để quản lý và sử dụng thiết bị phát hiện dị vật.

 • Thiết kế và phát triển: Đã thêm yêu cầu về việc xác định rủi ro về hạn sử dụng của sản phẩm và hướng dẫn đối với các thực phẩm cần nấu chín để đảm bảo an toàn thực phẩm.

 • Quản lý thiết bị: Chương mới đề cập đến việc xác nhận và xác minh có bằng chứng về thông số kỹ thuật của thiết bị, kiểm soát thay đổi và quản lý rủi ro khi sử dụng thiết bị mới hoặc khi có sự thay đổi về thiết bị.

 • Lãng phí Thực phẩm: Chương mới yêu cầu tổ chức có chính sách và mục tiêu liên quan đến việc giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm, và cung cấp thực phẩm an toàn cho các tổ chức phi lợi nhuận, nhân viên và các tổ chức khác.

 • Yêu cầu trao đổi thông tin: Yêu cầu thông báo các tình huống khẩn cấp liên quan đến an toàn thực phẩm

 Yêu cầu đối với Quy trình Chứng nhận:

Phiên bản 6 của tiêu chuẩn FSSC 22000 đưa ra yêu cầu mới về tuyên bố sự minh bạch. Tuyên bố này cần được ký bởi đại diện lãnh đạo của tổ chức và chuyên gia đánh giá. Tuyên bố này xác nhận các điểm sau:

 
 • Khách quan và không có xung đột lợi ích.

 • Không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cuộc đánh giá.

 • Cuộc đánh giá được tiến hành một cách có đạo đức.

 • Điều này nhấn mạnh tính minh bạch và tính chuyên nghiệp của quy trình chứng nhận FSSC 22000.

 

 Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận:

 
 • Phần này cập nhật một số giải thích về mối quan hệ giữa tổ chức chứng nhận, cơ quan FSSC và quy trình đánh giá chứng nhận của chuyên gia đánh giá. Điều này có thể bao gồm hướng dẫn về trách nhiệm và vai trò của các bên liên quan, đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy trong quá trình chứng nhận.

 

 Yêu cầu đối với cơ quan công nhận:

 
 • Trong phiên bản 6, cập nhật tiêu chuẩn ISO 22003-1:2022 và ISO/IEC 17021-1:2015. Điều này đảm bảo rằng tiêu chuẩn FSSC 22000 đang tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và đáp ứng các yêu cầu của chúng.

 

Để có thông tin chi tiết hơn về các yêu cầu cần có quý khách hàng vui lòng liên hệ tư vấn qua fanpage TCI Việt Nam hoặc các thông tin dưới đây.

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0931796188

#Email: van.pham@tcivietnam.com

#Văn_Phòng_TCI_Việt_Nam

=> Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

=> Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

=> Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.