Khóa đào tạo Đánh Giá Viên trưởng về Six Sigma

Giới thiệu:

Khóa đào tạo Đánh Giá Viên trưởng Six Sigma là một chương trình đào tạo cấp chứng chỉ dành cho những người quan tâm đến việc đạt được chứng chỉ này. Có nhiều chương trình đào tạo cấp chứng chỉ Đánh Giá Viên trưởng Six Sigma khác nhau, bao gồm Chương trình chứng chỉ Đánh Giá Viên trưởng Six Sigma của Exemplar Global, Chứng chỉ Đánh Giá Viên trưởng Six Sigma từ Credly, Chứng chỉ Black Belt Six Sigma từ ASQ, và Chứng chỉ Đánh Giá Viên trưởng ISO 13053 với phương pháp Six Sigma. Yêu cầu và nội dung cụ thể của mỗi chương trình có thể khác nhau, nhưng chúng thông thường cung cấp đào tạo về việc tiến hành các cuộc đánh giá Six Sigma bên ngoài/bên thứ ba và hiểu rõ mô hình define, measure, analyze, improve và control (DMAIC) của Six Sigma.

Nội dung:

 • Tổng quan về Six Sigma: 

 

 • Khóa học sẽ giới thiệu về lịch sử và nguồn gốc của Six Sigma, cung cấp cái nhìn tổng quan về mô hình DMAIC và các khái niệm cơ bản của Six Sigma.

 • Đánh giá Six Sigma bên ngoài: 

 • Bạn sẽ được hướng dẫn về quy trình và phương pháp tiến hành các cuộc đánh giá Six Sigma bên ngoài/bên thứ ba. Bao gồm việc xác định phạm vi đánh giá, lập kế hoạch, thu thập dữ liệu, phân tích kết quả và đưa ra các báo cáo đánh giá chính xác và đáng tin cậy.

 • Mô hình DMAIC: 

 • Bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về mô hình DMAIC (define, measure, analyze, improve và control) của Six Sigma và cách áp dụng nó để cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng.

 • Lean Six Sigma cho nhà đánh giá: 

 

 
 • Khóa học sẽ cung cấp kiến thức về khái niệm Lean Six Sigma và các công cụ Lean Six Sigma phổ biến, giúp bạn áp dụng hiệu quả trong việc đánh giá và cải tiến quy trình.

 • Kỹ năng đánh giá và giao tiếp: 

 • Bạn sẽ rèn luyện kỹ năng đánh giá và giao tiếp cần thiết để trở thành một Đánh Giá Viên trưởng Six Sigma thành công. Điều này bao gồm kỹ năng nghe, phân tích thông tin, đặt câu hỏi, đàm phán và lập báo cáo.

 • Lợi ích:

 1. Hiểu sâu về Six Sigma: Khóa đào tạo giúp bạn nắm vững kiến thức về Six Sigma, một phương pháp quản lý chất lượng và cải tiến quy trình đã được chứng minh hiệu quả trong nhiều ngành công nghiệp. Bạn sẽ hiểu rõ về các khái niệm, nguyên tắc và phương pháp áp dụng Six Sigma để nâng cao hiệu suất và chất lượng của tổ chức.

 2. Kỹ năng đánh giá: Khóa đào tạo Six Sigma Lead Auditor giúp bạn phát triển và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá Six Sigma bên ngoài. Bạn sẽ được hướng dẫn về các phương pháp và quy trình đánh giá, từ việc xác định phạm vi đánh giá đến việc thu thập dữ liệu và đưa ra những đánh giá chính xác và công bằng.

 3. Nâng cao khả năng quản lý: Qua khóa học, bạn sẽ học cách quản lý quy trình, nguồn lực và đưa ra quyết định dựa trên các yêu cầu và tiêu chuẩn của Six Sigma. Điều này sẽ giúp bạn trở thành một lãnh đạo hiệu quả trong việc triển khai và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng theo Six Sigma.

 4. Cơ hội nghề nghiệp: Chứng chỉ Six Sigma Lead Auditor là một phần quan trọng trong việc tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực quản lý chất lượng. Với chứng chỉ này, bạn có cơ hội được xem xét cho các vị trí như Đánh Giá Viên trưởng Six Sigma, Quản lý Chất lượng, Chuyên viên Cải tiến Quy trình và nhiều vị trí khác liên quan đến Six Sigma. Bạn cũng có thể tăng cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hiện tại của mình và mở rộng mạng lưới chuyên gia Six Sigma.

Kết luận:

Khóa đào tạo Six Sigma Lead Auditor giúp bạn trở thành một Đánh Giá Viên trưởng hàng đầu trong lĩnh vực Six Sigma. Bằng cách hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có kiến thức sâu về Six Sigma, phát triển kỹ năng đánh giá và nâng cao khả năng quản lý. Chứng chỉ Six Sigma Lead Auditor sẽ tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và góp phần vào sự phát triển bền vững của tổ chức và sự nghiệp của bạn.

Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0931796188, Email: van.pham@tcivietnam.com