Khóa đào tạo Đánh Giá Viên trưởng Hệ thống Tiếp tục Kinh doanh (BCMS)

♦ ​​Giới thiệu:

 • Khóa đào tạo Đánh Giá Viên trưởng cho Hệ thống Kinh doanh Liên Tục (Business Continuity Management Systems - BCMS) theo tiêu chuẩn ISO 22301:2019 là một khóa đào tạo được thiết kế nhằm trang bị cho cá nhân những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành một đánh giá viên trưởng BCMS hiệu quả. Khóa học này sẽ được tổ chức bởi ISC Việt Nam, nhà cung cấp hàng đầu về đào tạo và chứng chỉ theo các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những kiến thức sâu rộng về BCMS và các phương pháp thực tiễn để triển khai và duy trì một hệ thống quản lý tiếp tục kinh doanh hiệu quả.

♦ Nội dung khóa học:

 • Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 22301:2019:


 • Giới thiệu về BCMS và vai trò của nó trong việc đảm bảo tiếp tục hoạt động của tổ chức.

 • Tầm quan trọng của tiêu chuẩn ISO 22301:2019 đối với tổ chức.

 • Các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản trong ISO 22301:2019.

 • Phân tích và đánh giá rủi ro:

 • Phương pháp phân tích và đánh giá rủi ro trong BCMS.

 • Xác định các rủi ro tiềm năng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.

 • Xây dựng kế hoạch ứng phó với các rủi ro khẩn cấp.

Lập kế hoạch BCMS:

 

 • Thiết lập mục tiêu, phạm vi và quy trình BCMS.

 • Xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát.

 • Lập kế hoạch và tài liệu hóa BCMS.

 • Triển khai và thực hiện BCMS:

 

 • Quản lý tài nguyên và triển khai các biện pháp kiểm soát.

 • Đào tạo và tăng cường nhận thức cho nhân viên về BCMS.

 • Thực hiện kiểm tra và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo hiệu quả của BCMS.

 • Đánh giá và cải tiến BCMS:

 • Xây dựng quy trình đánh giá và theo dõi hiệu quả của BCMS.

 • Đánh giá và phân tích kết quả.

 • Đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến.

 • Lợi ích:

 1. Nắm vững kiến thức về tiêu chuẩn ISO 22301:2019: Khóa đào tạo sẽ giúp bạn hiểu rõ về các yêu cầu và quy trình trong BCMS, từ đó giúp bạn xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý tiếp tục kinh doanh chất lượng.

 2. Phát triển kỹ năng đánh giá: Khóa học sẽ rèn luyện và phát triển kỹ năng đánh giá BCMS, bao gồm kỹ năng phân tích, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch và đào tạo nhân viên.

 3. Bảo vệ doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu pháp lý: Áp dụng thành công và duy trì BCMS sẽ giúp tổ chức giảm thiểu thời gian gián đoạn, phục hồi nhanh chóng sau các sự cố, bảo vệ danh tiếng và lợi ích của các bên liên quan, đồng thời đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

♦ Kết luận: 

Tóm lại, khóa đào tạo Đánh Giá Viên trưởng Hệ thống Tiếp tục Kinh doanh (BCMS) theo tiêu chuẩn ISO 22301:2019 sẽ trang bị cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo tiếp tục hoạt động của tổ chức trong mọi tình huống khẩn cấp. Hãy tham gia khóa học này để trở thành một đánh giá viên trưởng BCMS chuyên nghiệp và đóng góp vào sự bền vững của tổ chức và sự nghiệp của bạn.

Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0931796188, Email: van.pham@tcivietnam.com