Khóa đào tạo Đánh Giá Viên trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng Thiết Bị Y Tế

♦ Giới thiệu:

  • Khóa đào tạo Đánh Giá Viên trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng Thiết Bị Y Tế theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016 là một khóa đào tạo được thiết kế nhằm trang bị cho cá nhân những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành một đánh giá viên trưởng hiệu quả trong lĩnh vực này. Khóa học này sẽ được đào tạo bởi ISC Việt Nam, một tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và chứng chỉ quản lý chất lượng.

♦ Nội dung khóa đào tạo:

  • Khóa đào tạo ISO 13485:2016 Medical Device Quality Management System Đánh Giá Viên Trưởng cung cấp một cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế. Trong khóa học này, bạn sẽ được học về các yêu cầu quan trọng như tuân thủ quy định, quản lý rủi ro, thiết kế và phát triển, sản xuất, lưu trữ và phân phối, và giám sát sau khi ra mắt thị trường.

  • Bạn sẽ tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm của một Đánh Giá Viên trưởng, cùng với các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện các cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế. Khóa học cung cấp một cái nhìn toàn diện về yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Lợi ích:

  1. Nắm vững kiến thức về tiêu chuẩn ISO 13485:2016: Khóa đào tạo giúp bạn tiếp cận với hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế hàng đầu quốc tế, giúp bạn hiểu rõ hơn về các yêu cầu, quy trình và nguyên tắc của tiêu chuẩn này.

  2. Phát triển kỹ năng đánh giá: Khóa đào tạo giúp bạn rèn luyện và phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, bao gồm cả kỹ năng giao tiếp, phân tích và đưa ra dự đoán.

  3. Nâng cao khả năng quản lý: Qua khóa học, bạn có thể học cách quản lý các quy trình, quản lý nguồn lực và đưa ra quyết định dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

  4. Đóng góp cho sự nghiệp: Sau khi hoàn thành khóa học và nhận được chứng chỉ, bạn có thể tham gia vào các dự án đánh giá tiêu chuẩn ISO 13485:2016, từ đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự nghiệp của chính mình.

  5. Cơ hội việc làm: Với chứng chỉ Đánh Giá Viên trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng Thiết Bị Y Tế theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, bạn có cơ hội tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực này. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm những nhân viên có chứng chỉ này để đảm bảo chất lượng và tính khả thi của hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực thiết bị y tế.

♦ Kết luận:

  • Khóa đào tạo Đánh Giá Viên trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng Thiết Bị Y Tế theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016 giúp bạn trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một đánh giá viên trưởng hiệu quả. ISC Việt Nam cam kết cung cấp tài liệu và bài giảng chất lượng cao cho khóa học, đồng thời đảm bảo rằng bạn hiểu sâu về các khái niệm được đề cập trong khóa học. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có được các năng lực trong đánh giá, giải thích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485:2016, lập kế hoạch, dẫn đầu và theo dõi các cuộc đánh giá hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn này.

Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0931796188, Email: van.pham@tcivietnam.com