ISO 50001:2018 là gì? Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 50001?

Với chi phí năng lượng tăng cao trên toàn cầu và áp lực xã hội ngày càng tăng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, quản lý năng lượng hiệu quả đang trở thành ưu tiên hàng đầu của mọi doanh nghiệp.

ISO 50001:2018 là gì?

ISO 50001:2018 là tiêu chuẩn quản lý năng lượng quốc tế , được phát triển bằng Cấu trúc cấp cao ISO (HLS). HLS là tiêu chuẩn chung cho tất cả các tiêu chuẩn ISO mới và cung cấp khả năng tương thích tốt nhất của tiêu chuẩn ISO 50001 với các tiêu chuẩn khác, giúp đơn giản hóa việc triển khai và tích hợp hệ thống quản lý cũng như mang lại giá trị lớn hơn cho người dùng.

Tiêu chuẩn ISO 50001 đưa ra các hướng dẫn để tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và thúc đẩy cải tiến liên tục hệ thống quản lý năng lượng . Ngày càng có nhiều công ty muốn hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của việc tiêu thụ năng lượng và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng bằng cách liên tục cải thiện kết quả quản lý năng lượng của mình, đang lựa chọn chứng nhận theo ISO 50001.

Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 50001?

Bằng cách chứng nhận và duy trì hệ thống quản lý năng lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001, tổ chức của bạn thể hiện cam kết giảm tiêu thụ năng lượng và chịu trách nhiệm về tác động của nó đối với môi trường. Một hệ thống quản lý năng lượng được cải tiến có thể mang lại lợi ích ngay lập tức.

Bằng cách chọn chứng nhận ISO 50001, bạn sẽ:

  • giảm chi phí năng lượng của tổ chức bạn nhờ đo lường và quản lý hiệu quả mức tiêu thụ năng lượng;
  • tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng;
  • được đánh giá về công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng;
  • mở rộng cơ hội kinh doanh;
  • tăng sự tin cậy của các đối tác kinh doanh và nâng cao danh tiếng của bạn;
  • đảm bảo sự tích hợp dễ dàng hơn của tiêu chuẩn này vào các hệ thống quản lý hiện có, chẳng hạn như ISO 9001 và ISO 14001.

Sự khác biệt giữa hệ thống quản lý ISO 14001 và ISO 50001 là gì?

Hệ thống ISO 50001 có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Hệ thống quản lý môi trường cho phép xác định và quản lý các khía cạnh môi trường chung, trong khi hệ thống quản lý năng lượng dựa trên tổng quan về nguồn năng lượng và giám sát hàng ngày, do đó giảm chi phí.

Nếu chi phí năng lượng là một phần quan trọng trong chi phí kinh doanh của bạn thì chứng nhận ISO 50001 sẽ là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả hoặc là sự bổ sung có giá trị cho hệ thống quản lý môi trường hiện tại của bạn. Bằng cách triển khai ISO 50001, tổ chức của bạn thể hiện sự tuân thủ các quy định của Luật Tiết kiệm Năng lượng.

Làm thế nào để có được chứng nhận ISO 50001?

Để được chứng nhận, tổ chức cần triển khai hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001. Là tổ chức chứng nhận được công nhận, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chương trình đào tạo về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001, cũng như cung cấp các dịch vụ chứng nhận.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.