ISO 22301 là gì? Quản lý liên tục kinh doanh ISO 22301 , Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22301?

Các cuộc tấn công mạng, thiên tai, khủng hoảng và các tình huống khác có thể tác động rất nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, dẫn đến hậu quả là có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh liên tục. Để giảm tác động của các yếu tố đó và duy trì danh tiếng của công ty, công ty nên triển khai Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục.

ISO 22301 là gì?

ISO 22301 là tiêu chuẩn quốc tế về Quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM). Được xuất bản bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, tài liệu này được thiết kế để giúp các tổ chức bảo vệ, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi khi xảy ra sự cố gián đoạn.
ISO 22301 cung cấp khuôn khổ để lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCMS).

Làm thế nào để được chứng nhận ISO 22301?

Để được chứng nhận, tổ chức cần triển khai hệ thống quản lý kinh doanh liên tục đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22301. Là tổ chức chứng nhận được công nhận, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chương trình đào tạo về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22301, thực hiện đánh giá trước cũng như cung cấp dịch vụ chứng nhận.

Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22301?

Bằng cách chứng nhận và duy trì hệ thống Kinh doanh liên tục theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22301, bạn thể hiện cam kết đạt được Quản lý kinh doanh liên tục tốt nhất có thể.

Khi lựa chọn chứng nhận ISO 22301, bạn sẽ:

  • Duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh
  • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định
  • Giảm chi phí gián đoạn kinh doanh
  • Tăng lợi thế cạnh tranh và nâng cao uy tín doanh nghiệp
  • Có được ý kiến ​​độc lập về tình hình bảo mật của bạn