HIỂU RÕ HƠN VỀ BÁO CÁO BỀN VỮNG ESG - ĐƯỜNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO BỀN VỮNG ESG

 

Sơ lược về ESG

 

 

Phát triển bền vững là gì? “Sự phát triển thỏa mãn những nhu cầu của thế hệ hiện đại mà không làm hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai”

 

 

ESG đóng vai trò như kim chỉ nam giúp các bên liên quan hiểu rõ doanh nghiệp quản lý các rủi ro cũng như cơ hội ở ba khía cạnh này.

Chiến lược ESG là gì và tại sao nó quan trọng?

Chiến lược ESG là cách mà doanh nghiệp tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh của mình, nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả, tăng cường uy tín và tạo ra giá trị cho các bên liên quan.

Điều quan trọng là chiến lược ESG giúp doanh nghiệp đáp ứng kỳ vọng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của các nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên, cộng đồng và chính phủ. Ngoài ra, nó hỗ trợ các công ty đối phó với an ninh mạng, bất bình đẳng, thiếu nguồn lực và biến đổi khí hậu.

 

 

 Lợi ích của báo cáo bền vững ESG:

- Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: Báo cáo ESG giúp doanh nghiệp minh bạch hóa hoạt động của mình, thể hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan. 

- Tăng uy tín và hình ảnh doanh nghiệp: Khi các doanh nghiệp khẳng định cam kết với phát triển bền vững, Báo cáo ESG giúp họ nâng cao uy tín và hình ảnh của mình trong mắt các bên liên quan.  

- Thúc đẩy hoạt động kinh doanh: Báo cáo ESG tạo cơ hội kinh doanh mới bằng cách giúp doanh nghiệp phát hiện và quản lý rủi ro. 

=> Doanh nghiệp cần lựa chọn tiêu chuẩn báo cáo ESG phù hợp với đặc thù hoạt động của mình. 

Đầu tư vào ESG là đầu tư vào tài sản mềm

 

 

Một số tiêu chuẩn báo cáo ESG phổ biến bao gồm:

- GRI Standards: Đây là tiêu chuẩn báo cáo ESG toàn cầu phổ biến nhất. Các tiêu chuẩn GRI bao gồm các nguyên tắc và chỉ số báo cáo liên quan đến các yếu tố quản trị, môi trường và xã hội của doanh nghiệp.  

- IIRC Reporting Framework: Đây là tiêu chuẩn báo cáo ESG dành cho các tổ chức phi lợi nhuận. IIRC Reporting Framework tập trung vào các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị của tổ chức phi lợi nhuận. 

- TCFD Framework: Đây là tiêu chuẩn báo cáo ESG về rủi ro biến đổi khí hậu. Doanh nghiệp có thể sử dụng TCFD Framework để đánh giá và quản lý rủi ro biến đổi khí hậu. 

- SASB Standards: Đây là tiêu chuẩn báo cáo ESG dành cho các doanh nghiệp thuộc các ngành cụ thể. SASB Standards bao gồm các chỉ số báo cáo ESG được thiết kế riêng cho từng ngành. 

Tiêu chuẩn báo cáo ESG thường bao gồm các nội dung sau: 

- Thông tin chung: Bao gồm thông tin về doanh nghiệp, mục tiêu báo cáo, phạm vi báo cáo và phương pháp tiếp cận báo cáo. 

- Môi trường: Bao gồm các thông tin về tác động của doanh nghiệp đến môi trường, chẳng hạn như phát thải khí nhà kính, sử dụng tài nguyên, và quản lý chất thải. 

- Xã hội: Bao gồm các thông tin về cách thức doanh nghiệp đối xử với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng xung quanh. 

- Quản trị: Bao gồm các thông tin về cách thức doanh nghiệp được quản lý, bao gồm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đạo đức kinh doanh. 

- Doanh nghiệp cần lựa chọn tiêu chuẩn báo cáo ESG phù hợp với đặc thù hoạt động của mình. Nếu doanh nghiệp thuộc nhiều ngành khác nhau, doanh nghiệp có thể lựa chọn sử dụng kết hợp nhiều tiêu chuẩn báo cáo ESG. 

Các bước xây dựng báo cáo ESG:

 

 

Để xây dựng báo cáo bền vững ESG, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

  • Xác định mục tiêu và phạm vi báo cáo: Doanh nghiệp cần xác định mục tiêu của báo cáo và phạm vi báo cáo bao gồm những nội dung gì. 

  • Thu thập dữ liệu: Doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu về các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị của doanh nghiệp. 

  • Phân tích dữ liệu: Doanh nghiệp cần phân tích dữ liệu để xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp. 

  • Viết báo cáo: Doanh nghiệp cần viết báo cáo theo các tiêu chuẩn báo cáo ESG đã lựa chọn. 

 

 Một số lưu ý khi lập báo cáo bền vững ESG: 

- Chọn lựa tiêu chuẩn báo cáo phù hợp: Doanh nghiệp cần lựa chọn tiêu chuẩn báo cáo ESG phù hợp với đặc thù hoạt động của mình. 

- Thu thập dữ liệu đầy đủ: Doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu đầy đủ và chính xác để đảm bảo báo cáo ESG cung cấp thông tin đáng tin cậy. 

- Công bố báo cáo kịp thời: Doanh nghiệp cần công bố báo cáo ESG kịp thời để các bên liên quan có thể nắm bắt được thông tin về hoạt động của doanh nghiệp. 

Việc thực hiện báo cáo ESG theo tiêu chuẩn sẽ giúp doanh nghiệp: 

- Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: Báo cáo ESG giúp doanh nghiệp minh bạch hóa hoạt động của mình, thể hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan. 

- Nâng cao uy tín và hình ảnh doanh nghiệp: Báo cáo ESG giúp doanh nghiệp khẳng định cam kết với phát triển bền vững, nâng cao uy tín và hình ảnh doanh nghiệp trong mắt các bên liên quan. 

- Thúc đẩy hoạt động kinh doanh: Báo cáo ESG giúp doanh nghiệp phát hiện và quản lý rủi ro, đồng thời tạo ra cơ hội kinh doanh mới. 

Báo cáo bền vững ESG là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp minh bạch hóa hoạt động của mình và nâng cao uy tín, hình ảnh doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên xây dựng và công bố báo cáo ESG định kỳ để thể hiện cam kết với phát triển bền vững. 

 

Tương lai của báo cáo bền vững ESG 

Báo cáo bền vững ESG đang ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Ngày càng nhiều nhà đầu tư, khách hàng và người tiêu dùng quan tâm đến các khía cạnh bền vững của doanh nghiệp. Do đó, báo cáo bền vững ESG là một công cụ quan trọng.

Đến với TCI VIỆT NAM , chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn vững bước và cần chuẩn bị một kế hoạch triển khai chi tiết, giúp cho bạn trên con đường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

LIÊN HỆ NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ

 

 

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0931796188

#Email: van.pham@tcivietnam.com

Ms. Lan Anh

#Hotline: 0824 647 279

#Email: anh.nguyen@tcivietnam.com

#Văn_Phòng_TCI_Việt_Nam

=> Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

=> Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

=> Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh