Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc (United Nations Global Compact)

UNGC là gì? 

Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc (United Nations Global Compact) là một sáng kiến do Liên Hợp Quốc (United Nations) tạo ra nhằm khuyến khích và hỗ trợ các công ty đa quốc gia và tổ chức doanh nghiệp khác cam kết và thực hiện các nguyên tắc kinh doanh có trách nhiệm xã hội và môi trường. Hiệp ước này ra đời vào năm 2000 và đã thu hút sự tham gia của nhiều công ty, tổ chức và chính phủ trên toàn thế giới.

 

Mục tiêu chính của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc 

 
  • Nhân quyền: Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện và bảo vệ nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của họ. Điều này bao gồm việc đối xử công bằng với lao động, tránh sử dụng lao động trẻ em và lao động bất hợp pháp, và đảm bảo không có sự kỳ thị hoặc sự phân biệt đối xử trong công việc.

  • Lao động: Khuyến khích sự tôn trọng đối với quyền của lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và công bằng.

  • Môi trường: Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững và bảo vệ môi trường. Các công ty cam kết giảm lượng khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, và ứng phó với các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

  • Tham nhũng: Đối phó với tham nhũng bằng cách tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh.

 

10 nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc

 

 

Nguyên tắc 1: Hỗ trợ và tôn trọng bảo vệ các quyền con người được quốc tế công nhận

Nguyên tắc 2: Đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh không dính líu đến việc vi phạm nhân quyền

Nguyên tắc 3: Tán thành quyền tự do lập đoàn thể và thực sự công nhận quyền thương lượng tập thể

Nguyên tắc 4: Loại bỏ tất cả các hình thức lao động  cưỡng bức và bắt buộc

Nguyên tắc 5: Loại bỏ việc sử dụng lao động trẻ em

Nguyên tắc 6: Loại bỏ sự phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng và công việc

Nguyên tắc 7: Áp dụng phương pháp phòng ngừa đối với các thách thức từ môi trường

Nguyên tắc 8: Thực hiện các hoạt động có trách nhiệm với môi trường

Nguyên tắc 9: Khuyến khích phát triển và phổ biến các công nghệ thân thiện với môi trường

Nguyên tắc 10: Chống tham nhũng dưới mọi hình thức, bao gồm tống tiền và hối lộ.

 

Lợi ích chung

 

 

Sự tham gia vào Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và tổ chức phi doanh nghiệp, bao gồm:

 

✅ Cải thiện hình ảnh công ty: Tham gia Hiệp ước Toàn cầu giúp doanh nghiệp cải thiện hình ảnh và uy tín của họ trong mắt khách hàng, nhà đầu tư, và cộng đồng. Điều này có thể dẫn đến sự tăng trưởng doanh số bán hàng và khả năng thu hút nhân tài.

 

✅ Đảm bảo tuân thủ: Hiệp ước cung cấp một khung pháp lý và đạo đức cho việc thực hiện trách nhiệm xã hội và môi trường, giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc quốc tế.

 

✅ Truy cập vào mạng lưới và nguồn lực: Các doanh nghiệp tham gia vào Hiệp ước Toàn cầu có cơ hội truy cập vào mạng lưới quốc tế và các nguồn lực từ các đối tác khác, bao gồm cả chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các công ty khác.

 

✅ Giảm rủi ro: Thực hiện các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội và môi trường có thể giúp doanh nghiệp giảm rủi ro pháp lý, tài chính và tình cảm đối với họ.

 

✅ Thúc đẩy sáng tạo và tăng hiệu suất: Tập trung vào bền vững có thể thúc đẩy sáng tạo trong doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho tăng hiệu suất.

 

✅ Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn quốc tế: Hiệp ước giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn quốc tế, giúp họ duy trì quan hệ tốt với các cơ quan quản lý và tổ chức quốc tế.

 

✅ Tham gia vào giải quyết các vấn đề toàn cầu: Tham gia Hiệp ước Toàn cầu đóng góp vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, chất lượng không khí và nước sạch, tham nhũng và nghèo đói.

 

✅ Xác định bản sắc thương hiệu: Thực hiện trách nhiệm xã hội và môi trường có thể tạo ra một bản sắc thương hiệu riêng biệt và độc đáo, giúp doanh nghiệp nổi bật trong thị trường cạnh tranh.

Để có thông tin chi tiết hơn về các yêu cầu cần có quý khách hàng vui lòng liên hệ tư vấn qua fanpage TCI Việt Nam hoặc các thông tin dưới đây.

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0931796188

#Email: van.pham@tcivietnam.com

#Văn_Phòng_TCI_Việt_Nam

=> Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

=> Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

=> Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.