GIẤY CHỨNG NHẬN VÀNG GREENGUARD

Chứng nhận Vàng GREENGUARD (trước đây gọi là Chứng nhận Trường học & Trẻ em GREENGUARD) đưa ra các tiêu chí chứng nhận khắt khe hơn, xem xét các yếu tố an toàn đối với những cá nhân nhạy cảm (chẳng hạn như trẻ em và người già) và đảm bảo rằng một sản phẩm được chấp nhận để sử dụng trong các môi trường như trường học cơ sở y tế. Nó được tham chiếu bởi cả The Collaborative for High Performance School (CHPS) và Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Hệ thống đánh giá tòa nhà.

Dấu chương trình

Các sản phẩm được chứng nhận theo chương trình này mang nhãn hiệu Chứng nhận Vàng GREENGUARD

 

Mức phơi nhiễm tham chiếu mãn tính (CRELs)

Việc tiếp xúc với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi riêng lẻ (VOC), như được phát hiện trong màn hình phân tích khối phổ C6 - C16, đã được điều chỉnh để cho phép không lớn hơn 1/100 Giá trị giới hạn ngưỡng ACGIH® (TLV) được công bố hiện tại và không lớn hơn một nửa mức phơi nhiễm tham chiếu mãn tính (CRELs) của California. Trong nhiều trường hợp, việc giảm 1/100 hệ số an toàn của TLV dẫn đến các yêu cầu nghiêm ngặt nhất đối với một loạt các VOC. Tổng giới hạn cho phép VOC hoặc TVOC tối đa có tính đến hỗn hợp phức tạp của tất cả các VOC được phát hiện phát ra từ một sản phẩm, bao gồm cả những sản phẩm có và không có TLV hoặc CREL.

Kiểm soát phát thải cho môi trường giáo dục và chăm sóc sức khỏe

Tiêu chuẩn này được thiết kế để xác định các vật liệu phát thải thấp phù hợp với môi trường mà mọi người, đặc biệt là trẻ em và người lớn nhạy cảm, ở trong thời gian dài, đặc biệt là các trường học và cơ sở y tế.

Các yêu cầu của Chứng nhận Vàng GREENGUARD tuân theo Tiêu chuẩn Thực hành Tiêu chuẩn của Bộ Y tế Công cộng của Bang California về Đặc điểm kỹ thuật Mục 01350 (California Section 01350) để kiểm tra khí thải hóa học từ các sản phẩm xây dựng được sử dụng trong trường học và các môi trường khác. Do đó, các sản phẩm được Chứng nhận Vàng của GREENGUARD có thể được sử dụng để kiếm được các khoản tín dụng có giá trị trong Sổ tay Hướng dẫn Thực hành Tốt nhất CHPS dành cho các trường K-12, Hệ thống Đánh giá Công trình Xanh LEED® của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ, Hướng dẫn Xanh cho Chăm sóc Sức khỏe, Hướng dẫn Công trình Xanh NAHB, Green Globes, Regreen và nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật xây dựng khác.

Bạn cần tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn Green Guard, vui lòng liên lạc với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Commercial Executive - HCMC and Vietnam's southern

Hotline: 0933 09 6426

Email: van.pham@tcivietnam.com

 

TCI Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.

Website: http://tcivietnam.com/