Chương trình đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội và lao động (SCLP) - CAF 1.5.0

SLCP - Social & Labor Convergence Program - Certifications

Nhằm hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia chương trình đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội và lao động (SCLP), Chương trình Đánh giá Tuân thủ Xã hội và Lao động (SLCP) đã phát triển Công cụ Đánh giá phiên bản 1.5.0 (CAF). Bộ công cụ này nhằm thu thập và đánh giá dữ liệu về 10 phần liên quan, bao gồm 01 phần về Hồ sơ của cơ sở và 09 phần về Lao động và Xã hội.

Các phần đầu tiên trong "Lao Động và Xã Hội" phản ánh các khía cạnh và giai đoạn quan trọng trong "vòng đời" lao động tại công ty. Phần thứ 08 tập trung vào hệ thống quản lý và phần thứ 09 thể hiện những thực hành "tốt hơn" của công ty hiện tại.

Bộ công cụ CAF version 1.5.0 bao gồm hơn 2000 câu hỏi, tuy nhiên các tổ chức không cần phải trả lời tất cả câu hỏi. Số lượng câu hỏi phải trả lời tùy thuộc vào mô-đun đăng ký, đồng thời một số câu hỏi chỉ dành riêng cho từng quốc gia cụ thể.

Picture 1

SLCP đã chia chương trình thành 03 mô-đun để phù hợp với nhu cầu của từng tổ chức, công ty:

  • 1. Step 1 Essentials - Các yếu tố Cơ bản.
  • 2. Step 2 Progressive - Tiến bộ.
  • 3. Step 3 Advanced - Nâng cao.

Step 1 là mô-đun mặc định và các tổ chức, công ty có thể lựa chọn một trong ba mô-đun. 
- Step 1 "Các yếu tố Cơ bản" tập trung vào các câu hỏi quan trọng về tuân thủ lao động và xã hội, chủ yếu liên quan đến Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế (ILS) và Luật Lao động Quốc gia (NLL).
- Step 2 "Tiến bộ" tập trung vào hệ thống quản lý và các câu hỏi hỗ trợ về tuân thủ lao động & xã hội nhưng ít quan trọng hơn. Step 2 bao gồm tất cả các câu hỏi của Step 1.
- Step 3 "Nâng cao" bao gồm các câu hỏi vượt xa các tiêu chuẩn ngành về trách nhiệm xã hội, không bắt buộc theo luật quốc gia hoặc quốc tế. Step 3 bao gồm tất cả các câu hỏi của Step 1 và Step 2.

Sustainable Management System Inc. - We, Sustainable Management System  Inc., are proud to announce that we are now the approved Verifier Body of  Social & Labor Convergence Program (SLCP) for India! SLCP

Bộ công cụ CAF version 1.5.0 sẽ hỗ trợ các tổ chức, công ty trong việc đánh giá và cải thiện tuân thủ trách nhiệm xã hội và lao động, từ đó tạo ra môi trường công bằng và an toàn cho người lao động. Đối với việc tham gia chương trình, các tổ chức, công ty cần thực hiện tự đánh giá và trả lời từ 95% câu hỏi bắt buộc trở lên để xác minh bởi tổ chức thứ ba.

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin tham khảo từ các Công ước Cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và luật pháp quốc gia để đảm bảo tuân thủ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu pháp lý hiện hành. SCLP và CAF 1.5.0 hỗ trợ tổ chức, công ty trong việc đạt được các tiêu chuẩn lao động quốc tế và xây dựng môi trường làm việc đáng tin cậy và chất lượng.