Chứng nhận NAF và Chứng nhận ULEF

Chứng nhận NAF và Chứng nhận ULEF

A stack of wood pieces

Description automatically generated

Chứng nhận NAF

NAF là tên viết tắt của No Added Formaldehyde-based-resin và không chứa chất kết dính gốc formaldehyde.

Khái niệm này được đưa ra bởi Ủy ban Tài nguyên Hàng không California (CARB) của Hoa Kỳ. Mục đích chính của nó là kiểm soát lượng khí thải formaldehyde của sản phẩm gỗ composite và tác hại đối với sức khỏe con người.

Hồ sơ miễn trừ NAF phải dành cho các sản phẩm gỗ composite, bao gồm ván dăm, MDF và ván ép, được sản xuất bằng nhựa (keo) không thêm formaldehyde. Ví dụ: sử dụng keo đậu, keo MDI, v.v.

Theo yêu cầu của CARB/EPA, nhà sản xuất phải nộp đơn xin miễn trừ cho các sản phẩm trên với sự hỗ trợ của cơ quan chứng nhận bên thứ ba và thời gian miễn trừ là hai năm.

Để biết thêm câu hỏi và câu trả lời về việc miễn trừ NAF aldehyd, vui lòng gọi cho chúng tôi để được tư vấn.

Chứng nhận ULEF

ULEF là tên viết tắt của formaldehyde cực thấp. Các nhà sản xuất sử dụng nhựa formaldehyde cực thấp để sản xuất các sản phẩm gỗ composite nên nộp đơn xin hỗ trợ từ cơ quan chứng nhận bên thứ ba để nới lỏng các yêu cầu kiểm nghiệm, yêu cầu chứng nhận, yêu cầu báo cáo và ghi chép.

Để biết thêm câu hỏi và giải đáp về việc miễn trừ formaldehyde cực thấp của ULEF, vui lòng gọi để được tư vấn.

Liên hệ chứng nhận:

Ms. Vân – Deputy Director

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.netvan.pham@tcivietnam.com

Ms. Lan Anh – Trợ lý kinh doanh

Hotline: 0824647279

Email: anh.nguyen@iscvietnam.net