Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC

Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm xác nhận rằng gỗ được sử dụng trong sản xuất có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm và có thể truy nguyên trong tất cả các quy trình sản xuất và thương mại – từ người quản lý rừng đến nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng.

Chuỗi hành trình sản phẩm là gì?

Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm dành cho các công ty sản xuất hoặc bán sản phẩm gỗ, bao gồm nhà sản xuất giấy, thương nhân và nhà in. Chứng nhận chuỗi cung ứng cho phép các công ty xác minh rằng gỗ được sử dụng trong sản xuất có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý tốt, xem xét các khía cạnh kinh tế, sinh thái và xã hội.

Để một sản phẩm được coi là được chứng nhận PEFC, tất cả các công ty tham gia sản xuất, chế biến, đóng gói lại và bán sản phẩm phải được chứng nhận theo tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm. Chỉ khi đó các công ty mới có quyền sử dụng các tuyên bố chứng nhận và dán nhãn sản phẩm với nhãn hiệu PEFC, từ đó xác định các nguyên liệu thu được từ các nguồn có trách nhiệm.

PEFC là gì?

Chương trình Chứng thực Chứng chỉ Rừng (PEFC) là một chương trình chứng nhận rừng quốc tế nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững, thân thiện với môi trường, hiệu quả kinh tế và có trách nhiệm với xã hội.

Chứng chỉ rừng xác minh việc quản lý và sử dụng rừng bền vững. Sản phẩm có nhãn hiệu và/hoặc nhãn nguyên liệu được chứng nhận PEFC sẽ trấn an người vận hành và người tiêu dùng rằng nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất sản phẩm có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý bền vững. Mục tiêu toàn cầu của chứng chỉ rừng là giảm việc sử dụng rừng không kiểm soát ở các nước thuộc thế giới thứ ba.

Tại sao phải chứng nhận Chuỗi cung ứng PEFC?

Bằng cách chứng nhận chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn PEFC, bạn thể hiện cam kết của mình đối với việc quản lý và duy trì chuỗi cung ứng một cách có trách nhiệm và thành công, đồng thời đảm bảo:

giá trị gia tăng cho sản phẩm của bạn;
tăng khả năng cạnh tranh và tiếp cận thị trường mới;
tuân thủ pháp luật;
truy xuất nguồn gốc nguyên liệu;
khả năng sử dụng nhãn hiệu và nhãn PEFC,
đảm bảo rằng các sản phẩm được chứng nhận mà bạn cung cấp đến từ một khu rừng thân thiện với môi trường, công bằng về mặt xã hội và được quản lý về mặt kinh tế, sẽ có chức năng sinh thái và khả thi trong tương lai;
cơ hội để khách hàng của bạn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự ổn định kinh tế.

Làm cách nào để có được chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC?

Để được chứng nhận, tổ chức cần thực hiện các yêu cầu tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng PEFC.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM