Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm FSC ®

Chuỗi hành trình sản phẩm là gì?

Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm dành cho các công ty sản xuất hoặc bán các sản phẩm gỗ, bao gồm nhà sản xuất giấy, thương nhân và nhà in. Chứng nhận chuỗi cung ứng cho phép các công ty xác minh rằng gỗ được sử dụng trong sản xuất có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý bền vững, có tính đến các khía cạnh kinh tế, sinh thái và xã hội.

Để một sản phẩm được coi là được chứng nhận FSC, tất cả các công ty tham gia sản xuất, chế biến, đóng gói lại và bán sản phẩm phải được chứng nhận theo tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm. Chỉ khi đó các công ty mới có quyền sử dụng các tuyên bố chứng nhận và dán nhãn sản phẩm với nhãn hiệu FSC, từ đó xác định các nguyên liệu thu được từ các nguồn có trách nhiệm.

FSC là gì?

Hội đồng Quản lý Rừng ® (FSC) là một tổ chức quốc tế, độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập bởi đại diện của các tổ chức môi trường và xã hội cũng như các chủ rừng và nhà chế biến gỗ trên khắp thế giới. Mục đích của Hội đồng là thúc đẩy quản lý rừng toàn cầu có lợi cho môi trường, có lợi cho xã hội và có hiệu quả kinh tế ( www.fsc.org  ).

Tại sao phải chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm FSC?

Bằng cách chứng nhận chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn FSC, bạn thể hiện cam kết của mình đối với việc quản lý và duy trì chuỗi cung ứng một cách có trách nhiệm và thành công, đồng thời đảm bảo:

  • giá trị gia tăng cho sản phẩm của bạn;
  • tăng khả năng cạnh tranh và tiếp cận thị trường mới;
  • tuân thủ pháp luật;
  • truy xuất nguồn gốc nguyên liệu;
  • khả năng sử dụng nhãn hiệu và nhãn FSC,
  • đảm bảo rằng các sản phẩm được chứng nhận mà bạn cung cấp đến từ việc quản lý rừng toàn cầu có hiệu quả về mặt kinh tế, có lợi cho xã hội và thân thiện với môi trường;
  • cơ hội để khách hàng của bạn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự ổn định kinh tế.

Làm thế nào để có được chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm FSC?

Để được chứng nhận, công ty cần thực hiện các yêu cầu của Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm FSC.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các hội thảo cung cấp thông tin công khai về các yêu cầu tiêu chuẩn cũng như cung cấp các dịch vụ chứng nhận.

BM Certification cung cấp Dịch vụ chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm FSC hợp tác với SCS Global Services (mã giấy phép FSC-A000521).

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM