CHỨNG NHẬN CARB LÀ GÌ? CHỨNG NHẬN EPA TSCA LÀ GÌ? QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN CARB/EPA

Chứng nhận CARB là gì

 

"ATCM - Biện pháp kiểm soát chất độc trong không khí nhằm giảm phát thải Formaldehyde từ các sản phẩm gỗ composite" do Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB) của Hoa Kỳ khởi xướng đã chính thức được phê duyệt là quy định của California (93120) vào ngày 18 tháng 4 năm 2008 và có hiệu lực ngay lập tức và được thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2009.

 

Bất kỳ sản phẩm gỗ composite nào vào thị trường California đều phải được chứng nhận bởi cơ quan thông báo bên thứ ba được CARB công nhận.

 

Đối tượng áp dụng của quy định này bao gồm các nhà sản xuất, nhà chế tạo, nhà phân phối, nhà nhập khẩu và nhà bán lẻ bán, bán trước và cung cấp các sản phẩm gỗ composite tại thị trường California.

 

Sản phẩm gỗ composite được xác định theo quy định đề cập đến ván ép (HWPW), ván dăm (PB) và ván sợi mật độ trung bình (MDF).

 

Để đảm bảo tuân thủ CARB ATCM, nhà sản xuất phải được bên thứ ba chứng nhận. Cơ quan chứng nhận bên thứ ba phải được sự chấp thuận chính thức của Ủy ban Tài nguyên Hàng không California (CARB) để thực hiện các hoạt động chứng nhận CARB.

 

Yêu cầu tiến hành kiểm toán và kiểm tra độc lập đối với biển số và quy trình sản xuất của các nhà sản xuất bán hoặc cung cấp sản phẩm cho California.

 

Đồng thời, phương pháp thử nghiệm của phòng thử nghiệm thực hiện thử nghiệm chứng nhận (ASTM E1333 hoặc ASTM D6007) phải đạt tiêu chuẩn ISO 17025 và kết quả thử nghiệm của nó có thể được California công nhận chính thức.

Chứng nhận EPA là gì

 

EPA là tên viết tắt của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ.

 

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2016, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã có hành động trực tiếp, tham khảo các tiêu chuẩn của California và sửa đổi các quy tắc cuối cùng được công bố trong Đăng ký Liên bang, nêu rõ các tiêu chuẩn quốc gia mới về phát thải formaldehyde từ các sản phẩm gỗ composite. Đạo luật này, được gọi là Chương VI của Đạo luật kiểm soát chất độc hại (TSCA TITLE VI), yêu cầu bất kỳ công ty nào nhập khẩu, sản xuất, bán, cung cấp hoặc đề nghị bán ván ép gỗ cứng, ván ép MDF, ván dăm và/hoặc các sản phẩm có chứa vật liệu gỗ composite để bán ở Hoa Kỳ phải thể hiện sự tuân thủ các yêu cầu của TSCA Tiêu đề VI. EPA yêu cầu chứng nhận và thử nghiệm phải được hoàn thành bởi cơ quan chứng nhận bên thứ ba (TPC) được EPA công nhận.

 

Ván composite được xác định theo quy định đề cập đến ván ép (HWPW), ván dăm (PB), ván sợi mật độ trung bình (MDF) và sản phẩm nhiều lớp.

 

Quy định Tiêu đề VI TSCA của EPA phù hợp với các tiêu chuẩn giới hạn phát thải formaldehyde đối với ván ép (HWPW), ván dăm (PB), ván sợi mật độ trung bình (MDF) và các sản phẩm nhiều lớp. EPA có các yêu cầu bổ sung đối với các sản phẩm nhiều lớp như sau:

Sản phẩm

Giới hạn phát thải

Ngày có hiệu lực

Phương pháp kiểm tra

CTNH

.00,05ppm

1/6/2018

ASTM E1333

hoặc

ASTM D6007

 với thử nghiệm tương đương với tiêu chuẩn ASTM E1333 

 

PB

.00,09ppm

1/6/2018

MDF

.10,11ppm

1/6/2018

tMDF

.10,13ppm

1/6/2018

sản phẩm nhiều lớp

.00,05ppm

22/3/2024

CARB không có yêu cầu đối với các sản phẩm nhiều lớp và các yêu cầu về phát thải formaldehyde của các sản phẩm khác phù hợp với Tiêu đề VI TSCA của EPA

 

Các nhà sản xuất sử dụng nhựa formaldehyde không phụ gia (NAF) hoặc nhựa phát thải formaldehyde cực thấp (ULEF) có thể được miễn chứng nhận của bên thứ ba một cách có điều kiện, nhưng phải hợp tác với các cơ quan chứng nhận của bên thứ ba để có được dữ liệu phát thải formaldehyde có liên quan. Xem phần giới thiệu chứng nhận NAF/ULEF để biết chi tiết

 

Quy trình chứng nhận CARB/EPA

CHỨNG NHẬN ban đầu :

1. Khảo sát nhà máy

Ø Đánh giá khoảng cách chứng nhận của nhà máy, hỗ trợ nhà máy chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh

Ø Hỗ trợ nhà máy thành lập phòng thử nghiệm (nếu có yêu cầu)

Ø Hỗ trợ cải tiến sổ tay chất lượng

 

2. Ký thỏa thuận

3. Kiểm tra tương quan và thiết lập QCL

4. Kiểm tra nhà máy

5. Xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận

Lưu ý: Chu kỳ chứng nhận ban đầu khoảng 4-5 tuần

Chuyển khoản:

1. Thẩm định hồ sơ, bao gồm: sổ tay chất lượng, báo cáo kiểm tra tương quan, báo cáo kiểm toán

2. Kiểm tra chất lượng và kiểm toán nhà máy nếu cần thiết

3. Xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận

Lưu ý: Nếu không có kiểm tra chất lượng hoặc kiểm tra nhà máy thì tổng thời gian xử lý là khoảng 2-3 tuần

Liên hệ chứng nhận:

Ms. Vân – Deputy Director

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.netvan.pham@tcivietnam.com

Ms. Lan Anh – Trợ lý kinh doanh

Hotline: 0824647279

Email: anh.nguyen@iscvietnam.net - anh.nguyen@tcivietnam.com