Chứng chỉ quản lý rừng FSC ®

Đối với người quản lý hoặc chủ sở hữu rừng, chứng nhận là một cách để đảm bảo sự công nhận cho việc quản lý rừng cẩn trọng và bền vững của bạn. Chứng nhận là tự nguyện và bao gồm kiểm toán quản lý rừng để xác minh việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý rừng có trách nhiệm được quốc tế chấp nhận.

Chứng chỉ quản lý rừng FSC là gì?

Chứng chỉ Quản lý Rừng FSC xác nhận rằng rừng được quản lý theo cách bảo tồn đa dạng sinh học và mang lại lợi ích cho người dân và người lao động địa phương, đồng thời đảm bảo rằng rừng vẫn có hiệu quả kinh tế.

Để đảm bảo chứng chỉ này, các thành viên hội đồng FSC đã thống nhất một bộ tiêu chí mà người quản lý hoặc chủ rừng phải đáp ứng. Những nguyên tắc này bao gồm nhiều vấn đề, từ việc duy trì các giá trị bảo tồn cao đến quyền lợi của người lao động.

Chứng nhận BM cung cấp chứng nhận FSC cho tất cả các loại hoạt động rừng và quy mô rừng, bao gồm cả những người quản lý rừng tư nhân, công cộng hoặc công cộng.

Tại sao phải chứng nhận theo Tiêu chuẩn Quản lý Rừng FSC?

Chứng chỉ Quản lý Rừng FSC củng cố vị thế của bạn trên thị trường bằng cách đảm bảo với khách hàng rằng sản phẩm lâm nghiệp của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về môi trường, kinh tế và xã hội để quản lý rừng có trách nhiệm.

Khi chọn chứng chỉ Quản lý rừng FSC, bạn sẽ:

  • nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư, các bên liên quan bên ngoài và khách hàng rằng bạn quản lý rừng theo Tiêu chuẩn Quản lý Rừng FSC;
  • được đảm bảo hệ thống quản lý rừng ổn định;
  • đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm được chứng nhận trên toàn thế giới.

Làm thế nào để có được Chứng chỉ Quản lý Rừng FSC?

Để được chứng nhận, công ty cần triển khai hệ thống quản lý rừng hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý rừng. 

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM