Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong lĩnh vực tài chính

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với quá trình tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ứng phó kịp thời với các nguy cơ tấn công mạng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm sự hoạt động ổn định, hiệu quả của các tổ chức trong lĩnh vực này.


Toàn cảnh buổi thuyết trình

Ngày 29/8/2018, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Phân tích, chia sẻ thông tin, Dịch vụ tài chính (FS-ISAC) Nhật Bản đã tổ chức buổi thuyết trình về an toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng với chủ đề “Phân tích dữ liệu và các ứng phó với tấn công mạng trong hệ thống ngân hàng - tài chính”.

Tham dự buổi thuyết trình, phía Ngân hàng Nhà nước có ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNISA; phía FS-ISAC có bà Natsuko Inui, Giám đốc khu vực Nhật Bản và châu Á. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo công nghệ thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Buổi thuyết trình diễn ra với hai phần chính. Phần một là báo cáo phân tích tình hình bảo đảm an toàn thông tin của một số tổ chức tín dụng Việt Nam qua số liệu điều tra khảo sát từ năm 2017; giới thiệu về tổ chức phân tích, chia sẻ thông tin dịch vụ tài chính quốc tế và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin ngân hàng. Phần hai là các bài trình bày chuyên sâu về các nguy cơ tấn công mạng mới nhất và kinh nghiệm phòng chống tấn công trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại buổi thuyết trình

Phát biểu tại buổi thuyết trình, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Ngân hàng Việt Nam. Điều này nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng và ngân hàng trước các tấn công của tội phạm công nghệ cao.

Hiện nay, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của ngành Ngân hàng cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, công tác này đang đứng trước những nguy cơ và thách thức mới. Các cuộc tấn công của tội phạm sử dụng công nghệ cao có tổ chức ngày một gia tăng, với thủ đoạn tinh vi, phức tạp và khó lường. Do đó, việc bảo vệ các ngân hàng Việt Nam trước các nguy cơ, rủi ro tấn công từ không gian mạng vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài.

Cũng theo ông Lê Mạnh Hùng, một trong những giải pháp quan trọng để tăng cường an ninh, an toàn thông tin là thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia, các tổ chức.


Bà Natsuko Inui, Giám đốc FS-ISAC khu vực Nhật Bản và Châu Á phát biểu tại buổi thuyết trình

Tại buổi thuyết trình, bà Natsuko Inui đã giới thiệu về mô hình và chia sẻ thông tin dịch vụ tài chính của FS-ISAC – Tổ chức chuyên phân tích và chia sẻ thông tin về an ninh mạng, an ninh vật lý, đặc biệt là an ninh mạng trong ngành tài chính ngân hàng. Thành viên của FS-ISAC bao gồm các ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, các công ty chứng khoán.…

Thông qua buổi thuyết trình này các tổ chức tài chính, ngân hàng Việt Nam có dịp tiếp cận với phương thức bảo đảm an toàn, phòng chống các tấn công trên không gian mạng. Bên cạnh đó, đây cũng diễn đàn bàn luận, trao đổi về kinh nghiệm phòng chống tấn công mạng giữa các chuyên gia công nghệ thông tin, an toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Việt Nam với các chuyên gia phân tích thông tin quốc tế.