Trang chủ

Công ty TNHH TCI Việt Nam với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO. Tập trung vào việc cung cấp Quản trị CNTT, Rủi ro, Các Dịch vụ Tuân thủ và An toàn thông tin, phù hợp với các tiêu chuẩn ngành và thực tiễn tốt nhất.

Hiện nay, TCI có đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngoài ra, chúng tôi có lượng khách hàng nhất định trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề từ Bắc tới Nam.