TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO DOANH NGHIỆP

TỔNG QUAN

 

- Khoá đào tạo thuộc dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022”.

- Tổng quan về đổi mới sáng tạo và các kiến thức liên quan.

- Thực hành cách thức xây dựng hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp.

 

MỤC TIÊU

 

- Đào tạo được các chuyên gia NSCL có đủ kiến thức, kỹ năng  trong hoạt động đào tạo, tư vấn xây dựng, áp dụng các phương pháp về đổi mới sáng tạo.

- Nắm được sự cần thiết của việc đổi mới sáng tạo trong thời đại kỷ nguyên số.

- Nắm được các công cụ đổi mới sáng tạo.

- Nắm được Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 và Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo.

- Nắm được các nguyên tắc hợp tác đổi mới sáng tạo.

- Hiểu được việc đánh giá quản lý đổi mới sáng tạo; công cụ và phương pháp quản lý - sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp.

- Thúc đẩy đổi mới trong vận hành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

 

- Nắm bắt và hiểu các cách thức xây dựng Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

- Được đào tạo bài bản từ các Chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và đã triển khai thực tại nhiều doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.

- Được thực hành thực tế về cách triển khai, xây dựng hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

- Các học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo được công nhận là giảng viên về NSCL của tỉnh và được mời tham gia triển khai các dự án NSCL của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030.

 

Khóa đào tạo Đổi mới sáng tạo

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 

- Các cán bộ nhân viên của các tổ chức đang và sẽ hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, hỗ trợ về chương trình NSCL cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Các lãnh đạo, cán bộ nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp.

- Các cán bộ sở ban ngành quản lý Nhà nước tham gia kết nối thông tin, quản lý, điều phối, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình NSCL tỉnh Quảng Ninh.

 

PHÍ THAM DỰ

 

Miễn phí 100% chi phí tham gia khoá đào tạo.

 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh

- Địa chỉ: Số 41A, đường Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

- Ms. Nguyễn Thị Phương: 033.234.0426