Tuyển sinh khóa đào tạo Giảng viên năng suất chất lượng (TOT)

TỔNG QUAN

- Khoá đào tạo thuộc dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022”.

- Tổng quan năng suất chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng NSCL và quy trình tư vấn.

- Thực hành các công cụ nâng cao năng suất chất lượng (tại doanh nghiệp).

- Nâng cao năng lực cốt lõi về chuyên môn và kỹ năng cho đội ngũ giảng viên năng suất chất lượng. 

MỤC TIÊU

- Đào tạo được chuyên gia NSCL, có đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp cốt lõi trong hoạt động đào tạo, tư vấn xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến NSCL, các giải pháp số hoá, chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ.

- Thay đổi tư duy tiếp cận, tạo động lực cho CBNV tham gia của doanh nghiệp tích cực thực hiện các nhiệm vụ cải tiến NSCL tại doanh nghiệp đang công tác.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

- Nắm bắt và hiểu các Hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, từ đó có thể tự triển khai, xây dựng cho các doanh nghiệp.

- Được đào tạo bài bản từ các Chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và đã triển khai thực tại nhiều doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.

- Được thực hành thực tế tại doanh nghiệp.

- Các học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo được công nhận là giảng viên về NSCL của tỉnh và được mời tham gia triển khai các dự án NSCL của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030.

Khóa đào tạo Giang vien NSCL

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Các cán bộ nhân viên của các tổ chức đang và sẽ hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, hỗ trợ về chương trình NSCL cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Các lãnh đạo, cán bộ nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp.

- Các cán bộ sở ban ngành quản lý Nhà nước tham gia kết nối thông tin, quản lý, điều phối, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình NSCL tỉnh Quảng Ninh.

PHÍ THAM DỰ

Miễn phí 100% chi phí tham gia khoá đào tạo. 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh

- Địa chỉ: Số 41A, đường Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

- Ms. Phương: 033.234.0426