TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ESG

“ ESG ” là viết tắt của “ Environmental, Social , and Governance”. Trong mỗi chủ đề , có một bộ tiêu chuẩn và mục tiêu mà một tổ chức phải đáp ứng để tuân thủ. Báo cáo ESG là việc công bố các hoạt động kinh doanh liên quan đến các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị của một doanh nghiệp. Bằng cách công bố thông tin trong một báo cáo, tiến trình của công ty liên quan đến ba chủ đề này có thể được kiểm tra dựa trên các tiêu chuẩn và mục tiêu. Báo cáo ESG được thiết kế để giúp doanh nghiệp sẽ quản lý rủi ro tốt hơn, nâng cao vị thế kinh doanh, giảm chi phí vận hành và quan hệ tốt hơn với các bên liên quan:

       • Môi trường: Nhóm tiêu chuẩn liên quan đến các vấn đề về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, như: tác động từ biến đổi khí hậu và phát thải carbon, quản lý nước và chất thải gây ô nhiễm, khai thác tài nguyên từ rừng.
       • Xã hội : Nhóm tiêu chuẩn liên quan đến toàn xã hội, từ các vấn đề cơ bản như sự hài lòng của khách hàng đến những vấn đề có tính tổng thể như tính đa dạng, công bằng và hòa nhập, quyền riêng tư, an ninh và bảo mật dữ liệu, quan hệ cộng đồng.
       • Quản trị : Nhóm tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động của tổ chức như vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống tham nhũng, cơ chế đãi ngộ, và sự đa dạng trong hội đồng quản trị … 

Tại sao báo cáo ESG lại quan trọng?

Báo cáo ESG tạo sự minh bạch

Hiểu được tầm quan trọng của báo cáo ESG đòi hỏi phải thay đổi tư duy, một tư duy không xem quy định ESG là gánh nặng mà xem báo cáo là một phương tiện minh bạch. Và tính minh bạch là một công cụ để giải phóng vốn và tạo ra các giải pháp cho những thách thức toàn cầu lớn mà các tổ chức phải đối mặt ngày nay (ví dụ như biến đổi khí hậu, bình đẳng và bảo mật dữ liệu).

Tính minh bạch cũng khuyến khích trách nhiệm giải trình, điều cần thiết cho sự hợp tác và phát triển các giải pháp khả thi. Ngoài ra, các tổ chức có thể theo dõi tiến trình, đặt điểm chuẩn và liên lạc khi các mục tiêu ESG của họ đã được đáp ứng.

Báo cáo ESG thu hút các nhà đầu tư và gọi vốn

Các nhà đầu tư và người cho vay sẽ sử dụng tính minh bạch do báo cáo ESG đưa ra để đánh giá mức độ rủi ro của công ty và xác định hiệu quả tài chính có thể có trong tương lai của công ty. Khi sự quan tâm của nhà đầu tư đối với ESG tăng lên, số lượng các bên ký kết đầu tư cũng tăng theo. 

Báo cáo ESG đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan

Không chỉ các nhà đầu tư đòi hỏi sự minh bạch hơn khi nói đến các mối quan tâm về môi trường và xã hội trong kinh doanh. Người tiêu dùng cũng đang đòi hỏi các thương hiệu có trách nhiệm. Chẳng hạn, một cuộc khảo sát từ First Insight cho thấy người tiêu dùng, đặc biệt là Gen Z, sẵn sàng hỗ trợ các thương hiệu có chiến lược ESG hiệu quả hơn. 62% Gen Z muốn mua hàng từ một thương hiệu bền vững và 73% trong số họ sẵn sàng chi thêm tới 10% cho sản phẩm/dịch vụ bền vững hơn. Và đối với nhân viên cũng vậy, theo khảo sát của Cone Communications phát hiện ra rằng 76% Gen Y cân nhắc chương trình phát triển bền vững của nhà tuyển dụng trước khi đưa ra lựa chọn nghề nghiệp của họ. Như vậy, báo cáo ESG sẽ tăng cơ hội thu hút nhân tài mới của tổ chức.

Báo cáo ESG đáp ứng với thay đổi quy định

Các lực lượng quản lý cũng đang gây áp lực buộc các công ty phải lập báo cáo ESG. Các thương hiệu chủ động và tập trung vào tương lai sẽ hiểu tầm quan trọng của việc đáp ứng các tiêu chí ESG để đáp ứng bối cảnh kinh doanh đang thay đổi.

Các quy định và chính sách hiện tại đang hướng tới việc bắt buộc phải báo cáo về ESG. EU là thị trường xuất khẩu quan trọng của nhiều quốc gia, đã ban hành chỉ số phát triển bền vững vào năm 2022 và dự kiến chính thức áp dụng vào năm 2025. Do đó, các doanh nghiệp đã, đang và sẽ kinh doanh trực tiếp hay gián tiếp với thị trường này đều phải biết về ESG và thực hành ESG.

Theo quy định các công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo mẫu quy định trong đó bao gồm các chủ đề ESG và khuyến khích các doanh nghiệp tách rời báo cáo phát bền vững ESG ra khỏi báo cáo thường niên.

Hướng dẫn lập báo cáo ESG

Bước 1: Xác định mục tiêu ESG cho công ty của bạn

Trước khi đặt mục tiêu, bạn cần hiểu rõ về cách thức hoạt động của doanh nghiệp mình. Điều này có nghĩa là tiến hành các đánh giá cơ sở và tính trọng yếu kỹ lưỡng để xác định hiệu suất hiện tại của bạn so với các tiêu chí ESG chính. Bạn có thể sử dụng kết quả của những đánh giá này để theo dõi tiến trình đạt được các mục tiêu bền vững của mình.

Bước 2: Sử dụng khung Smart để thiết lập mục tiêu

Sử dụng tiêu chí SMART sẽ giúp bạn thiết lập các mục tiêu ESG có thể đạt được trong khung thời gian định trước. 

       • Specific : Những gì cần phải được thực hiện ? Những bước cần phải được thực hiện để đạt được mục tiêu này ? Xác định rõ ràng chính xác những gì bạn sẽ làm và cách bạn sẽ làm điều đó.
       • Measurable : Bạn sẽ theo dõi tiến trình của mình như thế nào ? Làm thế nào bạn sẽ biết bạn đang thành công ? Kết hợp dữ liệu có thể đo lường và theo dõi được.
       • Achievable : như một hình thức kiểm tra thực tế cho doanh nghiệp của bạn. Bạn cần chắc chắn rằng mục tiêu của bạn có thể đạt được. Bạn sẽ thực hiện mục tiêu như thế nào ? 
       • Realistic : Mục tiêu có kết nối với các mục tiêu kinh doanh tổng thể của bạn không? Mục tiêu sẽ khó có thể thực hiện được nếu thiếu đi tính thực tế.  
       • Timely: Xác định mốc thời gian có ngày kết thúc khi bạn đạt được mục tiêu của mình. Bạn cần đảm bảo nhóm của mình thống nhất về thời điểm đạt được mục tiêu. Xây dựng các tham số giới hạn thời gian vào chiến lược ESG của bạn.

Bước 3: Thu thập dữ liệu định lượng và định tính để theo dõi tiến độ

Bạn cần sử dụng đúng nền tảng để theo dõi nội bộ dữ liệu ESG và đo lường tiến độ của tổ chức mình. Dữ liệu ESG cũng sẽ cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho tham vọng của thương hiệu bạn đồng thời giúp bạn đặt mục tiêu trung gian để duy trì đà phát triển cao.

Bước 4: Xác định các chỉ số hiệu suất chính cho từng mục tiêu ESG

Đối với mỗi mục tiêu ESG, bạn sẽ cần đối chiếu nhiều biện pháp đo lường. Chẳng hạn, chúng ta hãy quay lại mục tiêu ESG của chúng tôi “ giảm lượng phát thải phạm vi 1,2 và 3 trên cơ sở tuyệt đối xuống 30% vào năm 2030 “. Để theo dõi tiến trình đạt được mục tiêu này, bạn sẽ cần dữ liệu về lượng khí thải carbon, phần trăm thay đổi về cường độ phát thải carbon dưới dạng phần trăm doanh thu và phần trăm thay đổi về hiệu suất nhiên liệu. Các phép đo số liệu này được gọi là Chỉ số hiệu suất chính (KPI). Mỗi mục tiêu ESG sẽ được liên kết với một số thước đo KPI cụ thể.

Tiếp theo, kết hợp các thước đo KPI định lượng với các thước đo định tính dưới dạng các mục tiêu ngắn hạn và đã xác định, ví dụ: “ chuyển sang nhà cung cấp năng lượng tái tạo ”.

Đảm bảo nhận được phản hồi về các mục tiêu ESG, thước đo chỉ số KPI và các mục tiêu định tính của bạn. Điều này sẽ mang lại cho nhóm của bạn – và những người bên ngoài tổ chức của bạn – ý thức về quyền sở hữu và cam kết với các mục tiêu ESG của bạn.

Bước 5: Chia sẻ và công bố các mục tiêu ESG của bạn

Công khai các mục tiêu ESG của bạn và bạn đang ở đâu về tiến trình đạt được những mục tiêu này. Tính minh bạch sẽ nâng cao trách nhiệm giải trình và độ tin cậy, nghĩa là khách hàng có thể thấy bạn đang ở đâu trên hành trình của mình.

Khi chia sẻ thông tin này, bạn cần phải:

       • Chia sẻ cách thức và lý do công ty của bạn chọn các mục tiêu ESG cụ thể mà doanh nghiệp của bạn đang hướng tới.
       • Tiết lộ các thước đo KPI mà bạn đang sử dụng để đánh giá tiến độ hướng tới các mục tiêu ESG của mình.
       • Xác định những quy trình nào được áp dụng để theo dõi và đo lường tiến độ hướng tới các mục tiêu ESG của bạn.
       • Làm rõ sứ mệnh và tầm nhìn của thương hiệu phù hợp với các mục tiêu ESG của bạn. Điều này sẽ truyền đạt cho các bên liên quan những gì thương hiệu của bạn đại diện.

Bạn cần thực hiện tiêu chuẩn này? Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@tcivietnam.com 

Phone: 028 2226 8288