Tiêu chuẩn vàng (GS) - Gold Standard (GS)

Tiêu chuẩn vàng (GS) là gì?

Tiêu chuẩn Vàng (GS) là tiêu chuẩn chứng nhận dành cho các dự án bù đắp carbon và tín chỉ carbon vượt xa các yêu cầu cơ bản của Nghị định thư Kyoto và các cơ chế tính toán carbon quốc tế khác. Tiêu chuẩn Vàng được phát triển bởi một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Quỹ Tiêu chuẩn Vàng và nhằm mục đích đảm bảo rằng các dự án bù đắp carbon không chỉ giảm hoặc loại bỏ khí thải nhà kính mà còn mang lại thêm lợi ích phát triển bền vững.

Các dự án muốn được chứng nhận Tiêu chuẩn Vàng phải trải qua quá trình giám sát nghiêm ngặt và xác minh của bên thứ ba để đảm bảo rằng mức giảm phát thải đã tuyên bố và phát triển bền vững được đo lường và báo cáo chính xác. Tiêu chuẩn Vàng giải quyết vấn đề “lâu dài” bằng cách yêu cầu các dự án thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc đảo ngược việc giảm phát thải. Ví dụ, trong các dự án lâm nghiệp, các biện pháp bảo vệ được áp dụng để chống lại nạn phá rừng hoặc suy thoái rừng.

Sau khi xác nhận và xác minh thành công, các dự án được chứng nhận Tiêu chuẩn Vàng có thể cấp VER Tiêu chuẩn Vàng (Mức giảm phát thải đã được xác minh), là tín chỉ carbon. Mỗi VER Tiêu chuẩn Vàng đại diện cho một tấn lượng khí thải carbon dioxide (CO2e) tương đương mà dự án đã giảm hoặc loại bỏ.

Tại sao công ty của bạn nên triển khai Tiêu chuẩn Vàng (GS)?

Việc triển khai Tiêu chuẩn Vàng (GS) trong công ty của bạn có thể mang lại một số lợi ích, đặc biệt nếu tổ chức của bạn muốn thể hiện cam kết của mình đối với tính bền vững, trách nhiệm với môi trường và phát triển xã hội. Dưới đây là một số lý do khiến công ty của bạn có thể cân nhắc triển khai Tiêu chuẩn Vàng:

Đền bù carbon đáng tin cậy: Tiêu chuẩn vàng đảm bảo rằng các dự án bù đắp carbon vượt xa mức giảm phát thải cơ bản, cung cấp tín dụng carbon đáng tin cậy và thân thiện với môi trường (VERs Tiêu chuẩn vàng). Điều này có thể nâng cao danh tiếng của công ty bạn về trách nhiệm môi trường.
Hỗ trợ các hoạt động bền vững: Bằng cách hỗ trợ các dự án GS, công ty của bạn có thể khuyến khích sử dụng đất bền vững, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo và các hoạt động khác nhằm thúc đẩy phúc lợi xã hội và môi trường lâu dài.
Cam kết bền vững: GS có thể là một thành phần quan trọng trong chiến lược bền vững của công ty bạn, giúp công ty đạt được mức độ trung hòa carbon, các mục tiêu giảm phát thải và các mục tiêu môi trường khác.
Độ tin cậy: Tín chỉ carbon được GS chứng nhận được công nhận và tôn trọng rộng rãi trên thị trường carbon tự nguyện, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.
Tiếp cận thị trường: Tín chỉ carbon được GS chứng nhận có thể tạo điều kiện tiếp cận thị trường xanh và cho phép công ty của bạn tham gia vào giao dịch carbon, thị trường tuân thủ và các chương trình đền bù tự nguyện.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM