Tiêu chuẩn ISO 14067 là gì và tại sao nó lại hữu ích đối với truy vết khí thải carbon?

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu nổi lên như một trong những vấn đề môi trường quan trọng nhất. Nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu là do sự gia tăng phát thải khí nhà kính (GHG), dẫn đến sự quan tâm nhiều hơn của người tiêu dùng và các bên liên quan đến tác động môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của họ. Mặc dù điều này có nghĩa là một thách thức đối với các tổ chức, nhưng nó cũng có thể được coi là một cơ hội. Chứng nhận Dấu chân Các-bon, thuộc bộ tiêu chuẩn môi trường ISO 14000, cho phép tổ chức thể hiện trách nhiệm với môi trường của mình.

Hiện tại, có hai loại phương pháp tiếp cận để tính toán lượng khí thải carbon: một là dựa trên tổ chức và một dựa trên sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào tiêu chuẩn quốc tế về định lượng và truyền thông của các sản phẩm.

Khái niệm về CFP (Dấu chân carbon của một sản phẩm)

Dấu vết các-bon của một sản phẩm là tổng lượng phát thải nhà kính được tạo ra trong quá trình đánh giá vòng đời của một sản phẩm — nghĩa là từ việc thu mua hoặc tạo ra nguyên liệu thô từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho đến khi xử lý cuối cùng. KNK được coi là tất cả các chất ở thể khí mà IPCC (Phòng ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm Tích hợp) đã xác định hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu. Chúng được biểu thị bằng đương lượng CO2 dựa trên khối lượng (CO2e), là đơn vị đo lường trong ISO 14067.

Sự đóng góp của tiêu chuẩn

Vào tháng 5 năm 2013, ISO TS 14067: 2013 đã được xuất bản, trong đó chỉ rõ các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để định lượng và truyền đạt lượng khí thải carbon của sản phẩm (CFPS), bao gồm hàng hóa và dịch vụ, bao gồm phát thải và loại bỏ KNK trong vòng đời của một sản phẩm.

Tiêu chuẩn thiết lập một khung tham chiếu được công nhận cho Dấu chân Carbon của một Sản phẩm và nó đã được coi là “một công cụ rất quan trọng để có được chỉ dẫn tốt về các khu vực có thể giảm khí nhà kính” bởi Tiến sĩ Klaus, người đoạt giải Nobel Hòa bình. Radunsky.

Trước khi xuất bản tiêu chuẩn này, nhiều mô hình đánh giá đã được phát triển; tuy nhiên, không có phân tích khách quan hoặc công cụ để so sánh các phân loại này. Đây là lý do chính cho sự phát triển của tiêu chuẩn, dựa trên các tiêu chuẩn quản lý và ghi nhãn môi trường trước đây.

Việc áp dụng ISO 14067

ISO 14067 cung cấp các tiêu chí để tính toán Dấu chân Carbon của một sản phẩm, hiện nay là một công cụ cạnh tranh trên thị trường. Điều này làm tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với chỉ số môi trường này và giúp làm rõ việc ghi nhãn sản phẩm.

Tiêu chuẩn quốc tế dựa trên việc tính toán dấu chân trên phân tích vòng đời. Điều đó giúp phân biệt giai đoạn nào chịu trách nhiệm cho phần lớn lượng khí thải, cung cấp thông tin có giá trị về cách xác định chính xác các cơ hội cải tiến và cho phép đạt được hiệu quả tối đa.

Tiêu chuẩn làm rõ việc đánh giá KNK, đưa ra các yêu cầu cụ thể trong phương pháp tiếp cận đánh giá vòng đời (LCA), lựa chọn ranh giới hệ thống và mô phỏng các giai đoạn sử dụng và cuối vòng đời khi định lượng Dấu chân các bon của một sản phẩm (CFP).

Đơn vị chức năng trong ISO 14067 có thể là sản phẩm hoặc dịch vụ. Kết quả của một nghiên cứu CFP có thể được báo cáo dưới dạng một đơn vị sản phẩm hoặc dưới dạng các dịch vụ được cung cấp.

Ranh giới hệ thống

Kết quả về lượng khí thải carbon sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào những gì được đưa vào khi tính toán và phương pháp luận.

Theo ISO 14067, các giai đoạn của vòng đời cần được nghiên cứu trong LCA được xác định bởi các ranh giới hệ thống sau:

  • Cradle-to-grave: bao gồm lượng phát thải và loại bỏ được tạo ra trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm
  • Cradle-to-gate: bao gồm lượng phát thải và loại bỏ đến nơi sản phẩm rời khỏi tổ chức
  • Gate-to-gate: bao gồm lượng phát thải và loại bỏ phát sinh trong chuỗi cung ứng
  • CFP một phần: bao gồm lượng phát thải và loại bỏ chỉ đến từ các giai đoạn cụ thể

Việc chọn ranh giới hệ thống tránh thao túng dữ liệu, bởi vì các tổ chức sẽ không còn có thể loại trừ các giai đoạn vòng đời mà họ cho là có ý nghĩa hạn chế.

Triển khai truyền thông

Dấu chân carbon đang trở nên phổ biến trong các công ty để tạo sự khác biệt cho sản phẩm của họ trong một thị trường cạnh tranh, do đó tầm quan trọng của việc truyền thông về phép đo này.

ISO 14067 đóng góp có giá trị vào việc định lượng KNK, cho phép trao đổi thông tin minh bạch và so sánh các CFP được thực hiện giữa các yêu cầu về định lượng và truyền thông giống nhau.

Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn từng bước và mẫu tiêu chuẩn để truyền đạt kết quả của CFP. Điều đó có thể được thực hiện dưới dạng báo cáo giao tiếp bên ngoài CFP, báo cáo theo dõi hiệu suất CFP, tuyên bố CFP hoặc nhãn CFP. Một định dạng tiêu chuẩn của mỗi loại được cung cấp trong tiêu chuẩn.

Điều này cũng được bổ sung bởi một báo cáo truyền thông bên ngoài (ECR) và một báo cáo hiệu suất khí thải carbon (CFPR). Các báo cáo này phụ thuộc ít hơn vào việc định lượng và cung cấp thông tin nhanh chóng và có thể truy nguyên cho người tiêu dùng cuối cùng.

Bắt đầu đánh giá chứng nhận  ISO 14067 - truy vết dấu chân carbon trên sản phẩm của bạn, liên hệ với chúng tôi: 

Ms. Van Pham
Commercial Executive - HCMC and Vietnam's southern
Hotline: 0933 09 6426
Email: van.pham@tcivietnam.com
TCI Vietnam
Phone: 028 2226 8288
Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam
Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.