Tiêu chuẩn Carbon đã được xác minh (VCS) Verified Carbon Standard

Tiêu chuẩn Carbon đã được xác minh (VCS) là gì?

Tiêu chuẩn Carbon đã được xác minh (VCS) là một tiêu chuẩn được công nhận và tôn trọng rộng rãi để chứng nhận các dự án giảm phát thải khí nhà kính (GHG) và cấp tín dụng carbon hoặc bù đắp carbon. Nó cung cấp một khuôn khổ để đảm bảo tính toàn vẹn môi trường và chất lượng của các dự án bù đắp carbon. VCS được phát triển bởi Hiệp hội VCS, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập và được sử dụng trên toàn cầu để xác nhận và xác minh các dự án giảm thiểu và loại bỏ khí thải.

VCS cung cấp các hướng dẫn và tiêu chí để chứng nhận các dự án giảm hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính. Các dự án này có thể bao gồm các sáng kiến ​​liên quan đến năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, trồng rừng, trồng rừng, thu hồi khí mê-tan, v.v.

VCS yêu cầu các đơn vị bên thứ ba độc lập xác nhận và xác minh mức giảm phát thải mà các dự án yêu cầu. Điều này đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của tín chỉ carbon do dự án tạo ra.

Sau khi thẩm định và xác minh thành công, các dự án được VCS chứng nhận có thể cấp tín chỉ carbon, còn được gọi là Đơn vị carbon đã được xác minh (VCU). Mỗi VCU đại diện cho một tấn lượng khí thải carbon dioxide (CO2e) tương đương mà dự án đã giảm bớt hoặc loại bỏ.

Tại sao bạn nên triển khai Tiêu chuẩn Carbon đã được xác minh (VCS)?

Việc triển khai Tiêu chuẩn Carbon đã được xác minh (VCS) trong công ty của bạn có thể mang lại một số lợi ích, đặc biệt nếu tổ chức của bạn đang tìm cách giải quyết lượng khí thải carbon và thể hiện cam kết về tính bền vững của môi trường. Dưới đây là một số lý do khiến công ty của bạn có thể cân nhắc triển khai VCS:

Tác động môi trường đã được xác minh: Các dự án được VCS chứng nhận trải qua quá trình xác minh và xác nhận nghiêm ngặt, đảm bảo rằng mức giảm hoặc loại bỏ khí thải mà các dự án này tuyên bố là có giá trị khoa học và đáng tin cậy.

Đạt được các mục tiêu giảm thiểu và trung hòa lượng carbon: VCS cho phép công ty của bạn bù đắp lượng khí thải của chính mình bằng cách đầu tư vào các dự án được VCS chứng nhận. Điều này có thể giúp tổ chức của bạn đạt được mục tiêu trung hòa lượng carbon hoặc mức phát thải ròng bằng không.

Nâng cao thương hiệu: Truyền đạt sự tham gia của bạn vào các dự án VCS có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu của công ty bạn và thu hút người tiêu dùng và đối tác có ý thức về môi trường.

Tiếp cận Thị trường Xanh: Sử dụng tín dụng carbon được VCS chứng nhận có thể tạo điều kiện tiếp cận thị trường xanh và cho phép công ty của bạn tham gia vào giao dịch carbon, thị trường tuân thủ và các chương trình bù đắp tự nguyện.

Tuân thủ quy định: Ở những khu vực có cơ chế định giá carbon hoặc quy định giảm phát thải, việc sử dụng các khoản đền bù được chứng nhận bởi VCS có thể giúp công ty của bạn tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM