Tại sao cần được chứng nhận RSPO?

Dầu cọ được chứng nhận theo các tiêu chí cụ thể từ Hội nghị bàn tròn về dầu cọ bền vững (RSPO), mục đích là để giảm tác động tiêu cực của việc trồng dầu cọ đối với môi trường và cộng đồng.

Dầu cọ là một trong những thành phần thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất thế giới và được sử dụng trong khoảng một nửa số sản phẩm thực phẩm đóng gói.

Thông qua trái cây của họ, cọ dầu có hiệu quả cao và sản xuất dầu quanh năm. Đây là cây dầu thực vật có năng suất cao nhất, cần ít hơn một nửa đất theo yêu cầu của các loại cây trồng sản xuất dầu khác để tạo ra cùng một lượng dầu. Một ha được trồng bằng cọ dầu có thể mang lại trung bình lên đến sáu tấn dầu mỗi năm, giúp làm cho dầu cọ trở thành loại dầu thực vật ít tốn kém nhất trên thế giới.

Năm 2008, RSPO đã phát triển một bộ tiêu chí môi trường và xã hội mà các công ty phải tuân thủ để sản xuất dầu cọ bền vững được chứng nhận (CSPO). Khi được áp dụng đúng cách, các tiêu chí này có thể giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực như phá rừng.

Lợi ích của bạn như thế nào

Mục tiêu chính của RSPO là thúc đẩy tăng trưởng và sử dụng dầu cọ bền vững thông qua hợp tác trong chuỗi cung ứng và mở một cuộc đối thoại giữa các bên liên quan.

Người trồng được đánh giá về chứng nhận năm năm, và, nếu được chứng nhận, được đánh giá hàng năm để đảm bảo tuân thủ liên tục.

Chứng nhận RSPO có thể hỗ trợ sử dụng tốt hơn các nguồn lực và thực tiễn quản lý có hệ thống có thể dẫn đến tăng lợi nhuận, cải thiện lập kế hoạch và xác minh ít hơn sau khi proces.

Chương trình này được công nhận; RSPO-ACC-014.

Chứng nhận RSPO

Giới thiệu

Tiêu chuẩn toàn cầu về dầu cọ bền vững

Để đảm bảo độ tin cậy của các tuyên bố bền vững dầu cọ, tất cả các thành viên RSPO nắm quyền sở hữu hợp pháp và sản xuất hoặc xử lý các sản phẩm cọ dầu bền vững được chứng nhận RSPO cần phải được chứng nhận RSPO. Trọng tâm của quá trình này là Nguyên tắc & Tiêu chí RSPO.

Chứng nhận hoạt động như thế nào

Có một nhu cầu ngày càng cấp bách và mối quan tâm toàn cầu ngày càng tăng rằng hàng hóa được sản xuất mà không gây hại cho môi trường hoặc xã hội. Chứng nhận RSPO là sự đảm bảo cho khách hàng rằng tiêu chuẩn sản xuất dầu cọ là bền vững.

Các nhà sản xuất dầu cọ được chứng nhận thông qua việc xác minh nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo Nguyên tắc & Tiêu chí RSPO nghiêm ngặt để sản xuất dầu cọ bền vững bởi các cơ quan chứng nhận được công nhận và có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào trong trường hợp vi phạm các quy tắc và tiêu chuẩn. Tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng sử dụng các sản phẩm dầu bền vững được chứng nhận RSPO đều được kiểm toán để ngăn chặn việc bán quá mức và trộn dầu cọ với các sản phẩm cọ dầu thông thường (hoặc không bền vững). Các tổ chức này có thể yêu cầu sử dụng các sản phẩm cọ dầu bền vững được chứng nhận RSPO "trên bao gói" bằng cách sử dụng Nhãn hiệu RSPO.

Các yếu tố của chương trình chứng nhận RSPO

 • Tiêu chuẩn: Điều này đặt ra các yêu cầu phải được đáp ứng và chống lại các đánh giá chứng nhận được thực hiện. Tiêu chuẩn RSPO là Các nguyên tắc và tiêu chí RSPO. Các tác nhân chuỗi cung ứng được kiểm toán theo Tiêu chuẩn Chứng nhận Chuỗi Cung ứng RSPO.
 • Công nhận: Điều này là để đảm bảo rằng các tổ chức thực hiện đánh giá chứng nhận - các Cơ quan chứng nhận - có thẩm quyền thực hiện các cuộc kiểm toán đáng tin cậy, nhất quán.
 • Process requirements: This is the process for establishing whether or not a set of requirements (i.e. the Standard) has been met and is carried out by an accredited Certification Body. The RSPO systems are detailed in the RSPO Certification Systems (see section below) and RSPO Supply Chain Certification Systems documents.

Quy trình thiết lập tiêu chuẩn

Nguyên tắc và tiêu chí RSPO được phát triển và sửa đổi cứ sau năm năm.  Quy trình thiết lập tiêu chuẩn được thực hiện theo các thực tiễn tốt nhất theo quy định của ISEAL.  Quá trình sửa đổi các tiêu chuẩn sẽ tuân theo Quy trình vận hành tiêu chuẩn cho thiết lập tiêu chuẩn (2014) trải qua một số bước nghiêm ngặt, đặc biệt là tư vấn các bên liên quan.  Quá trình tương tự cũng được thực hiện cho tất cả các tài liệu chung của RSPO theo chương trình Chứng nhận RSPO, bao gồm cả việc phát triển và sửa đổi Phiên dịch Quốc gia.  Việc phát triển các phiên dịch quốc gia hiện đang tuân theo các quy trình được quy định trong tài liệu Hệ thống chứng nhận RSPO (2007).  Các yếu tố mới của Quy trình vận hành tiêu chuẩn cho thiết lập tiêu chuẩn (2014) sẽ được tích hợp vào tài liệu Hệ thống chứng nhận RSPO sửa đổi. 

Hệ thống chứng nhận RSPO

Không có khiếu nại công khai nào liên quan đến việc tuân thủ Các Nguyên tắc và Tiêu chí của RSPO có thể được thực hiện mà không cần xác minh và chứng nhận của bên thứ ba bởi một Cơ quan Chứng nhận độc lập, được công nhận. Cơ quan Công nhận sẽ chứng nhận sản xuất dầu cọ bền vững, như đã nêu trong Hệ thống chứng nhận RSPO. Người trồng sẽ được đánh giá chứng nhận 5 năm một lần và nếu được chứng nhận, sẽ được đánh giá hàng năm để tiếp tục tuân thủ (chi phí kiểm toán sẽ do nhà sản xuất tìm kiếm chứng nhận RSPO) chịu).

Sau 5 năm, đánh giá chính sẽ được lặp lại. Mục tiêu của các yêu cầu chi tiết này là đảm bảo rằng các đánh giá RSPO được thực hiện với tính khách quan và nhất quán, cùng với các mức độ nghiêm ngặt kỹ thuật và uy tín của các bên liên quan.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Chuỗi cung ứng dầu cọ, từ vùng nhiệt đới đến việc sử dụng nó như một thành phần trong các sản phẩm bán lẻ trên toàn thế giới, rất phức tạp.

Để đảm bảo độ tin cậy của yêu cầu bền vững vào cuối chuỗi cung ứng, tất cả các tổ chức nắm quyền sở hữu hợp pháp và xử lý vật lý các sản phẩm cọ dầu bền vững được chứng nhận RSPO cần phải được chứng nhận chuỗi cung ứng.

Tính minh bạch và uy tín được đảm bảo thông qua Chứng nhận chuỗi cung ứng RSPO và Chứng nhận nguyên tắc và tiêu chí RSPO.

RSPO palm oil illustration

Giới thiệu về nguyên tắc và tiêu chí RSPO

Sản xuất dầu cọ bền vững bao gồm quản lý và vận hành hợp pháp, khả thi về kinh tế, phù hợp với môi trường và có lợi cho xã hội. Trọng tâm của chứng nhận RSPO là Các nguyên tắc và tiêu chí RSPO để sản xuất dầu cọ bền vững (bao gồm các chỉ số và hướng dẫn, sửa đổi vào tháng 11 năm 2013), các hướng dẫn toàn cầu để sản xuất dầu cọ bền vững.

Nguyên tắc & Tiêu chí là một tài liệu chung. Vì các quốc gia khác nhau về luật pháp của họ cho cùng một tiêu chí, chẳng hạn như tiền lương tối thiểu cho người lao động chẳng hạn, và có những khác biệt về văn hóa và các khác biệt khác, Các Nguyên tắc & Tiêu chí được điều chỉnh thêm để mỗi quốc gia sử dụng thông qua Giải thích quốc gia.

Bước quan trọng này không chỉ cho phép phủ nhận các xung đột tiềm ẩn giữa một tiêu chuẩn quốc tế và luật pháp quốc gia, mà còn cho phép tham vấn các bên liên quan cấp quốc gia. Điều này sẽ chuyển thành giải quyết các mối quan tâm chính ở cấp địa phương hoặc khu vực, đưa ra những điểm cụ thể cho các tình huống độc đáo và bổ sung cho luật pháp quốc gia với điểm chuẩn cao hơn (nếu có) để ngành đạt được.

Việc tham gia vào một quy trình như vậy là rất quan trọng và bất cứ khi nào các quy trình Phiên dịch Quốc gia diễn ra, quá trình đó được dẫn dắt bởi các thành viên RSPO hoạt động tại các quốc gia liên quan, theo hướng dẫn được cung cấp trong hệ thống chứng nhận RSPO.

Lịch sử của các nguyên tắc và tiêu chí

 • Được thông qua vào tháng 11 năm 2005, thí điểm được thực hiện trong 2 năm và được phát hành để sử dụng từ tháng 11 năm 2007
 • Sau 5 năm triển khai, P&C đã được Tổ công tác và Tổ chỉ đạo đánh giá P&C RSPO xem xét theo Quy trình đánh giá P&c nhận RSPO
 • Được ban điều hành xác nhận vào ngày 27 tháng 2 năm 2013
 • Được chấp nhận tại Đại hội đồng bất thường bởi các thành viên RSPO vào ngày 25 tháng 4 năm 2013

Tại sao cần được chứng nhận

Có một nhu cầu ngày càng cấp bách và mối quan tâm toàn cầu ngày càng tăng rằng hàng hóa được sản xuất mà không gây hại cho môi trường hoặc xã hội. Chứng nhận RSPO là sự đảm bảo cho khách hàng rằng tiêu chuẩn sản xuất là bền vững.

Làm thế nào để được chứng nhận

Chọn vai trò của bạn trong chuỗi cung ứng

Chọn hệ thống chuỗi cung ứng của bạn

Trở thành thành viên RSPO

Được chứng nhận

Mua dầu từ các nhà cung cấp được chứng nhận

Yêu cầu sử dụng dầu cọ được chứng nhận

HỎI VỀ CHỨNG NHẬN RSPO

Lợi ích của chứng nhận

  • Những người trồng được chứng nhận RSPO chiếm 19% sản lượng dầu cọ toàn cầu (2014).
  • Các thành viên RSPO chiếm một phần lớn lượng dầu cọ của thế giới được sản xuất và bán trên thị trường toàn cầu.
  • Các tổ chức phi chính phủ xã hội và môi trường quan trọng cho phép họ quan sát các quy trình để có sự minh bạch và đáng tin cậy hơn.
  • Vì tất cả các thành viên đều phải chấp nhận chứng nhận RSPO của nhau, giá trị của trạng thái là khá phổ biến.

 

Thanks and Best Regards,

Ms. Van Pham

Commercial Executive - HCMC and Vietnam's southern

Hotline: 0933 09 6426

Email: van.pham@tcivietnam.com

TCI Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.