Quy trình tư vấn chứng nhận FCC

Các nhà sản xuất thiết bị điện/điện tử có kế hoạch bán sản phẩm của họ tại Hoa Kỳ phải đảm bảo rằng thiết bị của họ sẽ không can thiệp điện từ vào các sản phẩm khác hoặc gây hại cho công chúng.  Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) giám sát và thực thi yêu cầu này, theo Tiêu đề 47 của CFR.

 

Hầu hết các sản phẩm có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến cần phải được kiểm tra và chứng nhận để được bán trên thị trường hoặc bán tại Hoa Kỳ.  Quy tắc tốt nhất là bất kỳ thiết bị điện tử nào có khả năng dao động trên 9 kHz đều phải có ủy quyền của FCC, nhưng có những trường hợp ngoại lệ.  Khi các nhà sản xuất bán thiết bị mà không có sự chấp thuận thích hợp, họ có thể bị phạt và có thể bị tịch thu sản phẩm và lợi nhuận của họ.

Các sản phẩm cần ủy quyền là bộ tản nhiệt cố ý hoặc không chủ ý của năng lượng tần số vô tuyến.  Bộ tản nhiệt có chủ ý là các thiết bị - giống như điện thoại thông minh - phải phát năng lượng vô tuyến như một phần của hoạt động của chúng.  Bộ tản nhiệt không chủ ý là thiết bị điện tử - giống như máy ảnh kỹ thuật số - có thể tạo tín hiệu vô tuyến và phát chúng qua không gian hoặc đường dây điện, như một sản phẩm phụ vô tình của hoạt động của chúng.

Các thiết bị kỹ thuật số được chia thành hai lớp thử nghiệm: Loại A và Loại B. Loại A bao gồm các thiết bị được sử dụng chủ yếu trong các cài đặt công nghiệp, thương mại và kỹ thuật. Loại B được dành riêng cho các thiết bị tiêu dùng và nó có giới hạn nghiêm ngặt hơn.

Quy trình ủy quyền của FCC được bắt đầu khi sản phẩm của bạn đã sẵn sàng để được sản xuất hàng loạt và bán cho người tiêu dùng.  Thiết bị của bạn được kiểm tra xem thiết bị có thể gây nhiễu với các thiết bị khác hay không, phát sóng trong dải tần số vô tuyến chính xác và đáp ứng các yêu cầu viễn thông khác.

FCC có ba lựa chọn để ủy quyền:

  • Xác minh
  • Tuyên bố về sự phù hợp
  • Chứng nhận

Quy trình chứng nhận FCC

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) quản lý một loạt các thiết bị truyền thông ở Hoa Kỳ, cũng như các thiết bị điện tử có khả năng can thiệp vào chúng. Tất cả điều này xoay quanh tín hiệu tần số vô tuyến và nhiễu điện từ, hoặc EMI mà tất cả các thiết bị điện tử có thể tạo ra. Nói một cách đơn giản, một thiết bị tuân thủ hoặc được chứng nhận fcc là một thiết bị tuân thủ các quy tắc và quy định của FCC.

Chứng nhận FCC với kiểm tra tuân thủ 

Kiểm tra tuân thủ sẽ kiểm tra sản phẩm hoặc thiết bị của bạn theo Tiêu chuẩn FCC hoặc Phần Quy tắc FCC thích hợp để xác thực việc tuân thủ. Báo cáo thử nghiệm hoàn chỉnh của FCC sau đó phải được gửi đến TCB (Cơ quan chứng nhận viễn thông) để xem xét và phê duyệt. Nhà sản xuất sau đó sẽ nhận được Trợ cấp FCC cho phép bán thiết bị tại thị trường Mỹ.

Quy trình Chứng nhận FCC thường sẽ làm theo các bước sau:

Một

Nhà sản xuất sẽ ủy quyền cho Phòng thí nghiệm kiểm tra kiểm tra tuân thủ để đăng ký số FRN của FCC. Điều này đăng ký nhà sản xuất với FCC trước khi gửi thiết bị cho FCC Grants.

Hai

Kiểm tra tuân thủ sẽ lấy mã FCC Grantee (Mã FCC của Công ty) từ FCC thay mặt cho nhà sản xuất và được sử dụng trong ID FCC.

Ba

Sau đó, Nhà sản xuất sẽ cung cấp một thiết bị cho Phòng thí nghiệm Kiểm tra Kiểm tra Tuân thủ để đánh giá và thử nghiệm FCC hiện hành theo các tiêu chuẩn FCC bắt buộc.

Bốn

Kiểm tra tuân thủ sau đó sẽ tạo ra một báo cáo kiểm tra FCC để cho thấy thiết bị đã vượt qua các bài kiểm tra FCC thích hợp đáp ứng (các) tiêu chuẩn FCC.

Năm

Nhà sản xuất sẽ cần cung cấp Kiểm tra tuân thủ tất cả các tài liệu thích hợp cần thiết cho Hồ sơ FCC.

Sáu

Báo cáo thử nghiệm của FCC, cùng với các tài liệu khác, (xem Tài liệu cần thiết) sẽ được gửi đến TCB (Cơ quan chứng nhận viễn thông) của chúng tôi, người sẽ nhận được khoản tài trợ.

Bảy

FCC đã thực hiện các thay đổi đối với quy trình chứng nhận vào năm 2015 và không còn chấp nhận đơn xin chứng nhận.  Đơn xin chứng nhận bây giờ phải được nộp thông qua TCB được công nhận (Cơ quan chứng nhận viễn thông). Kiểm tra tuân thủ được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17065:2012 TCB và được FCC công nhận chấp nhận đơn xin chứng nhận. TCB của Kiểm tra Tuân thủ thường có thể xử lý Tài trợ fcc trong vòng một hoặc hai tuần.

If you have any questions, please feel free to contact us:

Ms. Van Pham

Commercial Executive - HCMC and Vietnam's southern

Hotline: 0933 09 6426

Email: van.pham@tcivietnam.com

 

TCI Vietnam

Phone: 028 2226 8288

Add: No.31, Alley 487, Kim Nguu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Office: Room 1407, Building 15T2, No.18, Tam Trinh Street, Hanoi, Vietnam

Da Nang Office: Sunrise Building - No 25, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

HCM Office: 8E (8/29) Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC.