Phân tích Gap là gì? Điều gì liên quan đến phân tích Gap? Dịch vụ phân tích GAP cho doanh nghiệp

Phân tích GAP hay phân tích khoảng trống, phân tích lỗ hổng hệ thống là một công cụ lập kế hoạch chiến lược giúp bạn hiểu mình đang ở đâu, muốn đến đâu và làm cách nào để đạt được điều đó.

Một trong những bước đầu tiên trong dự án triển khai hoặc chuyển đổi Hệ thống quản lý của bạn là so sánh Hệ thống quản lý hiện tại của bạn với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Đây thường được gọi là Phân tích khoảng trống; đôi khi nó được gọi là Kiểm toán trước.

Phân tích lỗ hổng chủ yếu được thực hiện khi bắt đầu hành trình chứng nhận để đánh giá những gì hiện có so với bộ yêu cầu mà mọi tiêu chuẩn phải được thực hiện. Tiêu chuẩn có các yêu cầu cụ thể phải được đáp ứng; những điều này được trình bày chi tiết trong các điều khoản khác nhau. Nếu hệ thống hiện tại của bạn không đáp ứng các yêu cầu thì sẽ có một lỗ hổng cần được giải quyết trước khi bạn có thể đạt được chứng nhận thành công.

Quy trình này cũng có thể được sử dụng khi tổ chức phải chuyển đổi sang phiên bản mới của tiêu chuẩn hoặc trong trường hợp chuyển đổi ISO 45001:2018 mới. Nó sẽ cung cấp dấu hiệu cho biết bạn đang ở đâu và bạn cần đến đâu để di chuyển thành công.

Các câu hỏi phổ biến nhất là:

  • Sẽ mất bao lâu để đạt được chứng nhận?
  • Nó khó đến mức nào?
  • Có gì liên quan?
  • Nó có giá bao nhiêu?

Khó khăn đôi khi là mỗi doanh nghiệp, tổ chức đều khác nhau; các lĩnh vực khác nhau, quy mô khác nhau, mức độ phức tạp khác nhau, rủi ro khác nhau – vì vậy không có câu trả lời chuẩn cho những câu hỏi này.

Một tổ chức cũng sẽ muốn biết họ đang ở đâu trên hành trình của mình. Mặc dù họ hiểu rõ vị trí hiện tại của mình và biết mình muốn đạt được điều gì; họ cần thực hiện một kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu cần đến. Phân tích Khoảng cách là một công cụ xác định các khoảng trống và do đó cho phép bạn đưa ra kế hoạch hành động để đạt được chứng nhận thành công. Nó cũng có thể cung cấp khả năng kiểm tra thực tế về vị trí của bạn trong quy trình - hỗ trợ lập kế hoạch nguồn lực và khung thời gian.

TCI có thể tiến hành Phân tích khoảng cách để xác định bất kỳ lĩnh vực yếu kém nào trước khi đánh giá chính thức. Kiểm toán viên NQA sẽ thực hiện kiểm tra Phân tích khoảng cách để so sánh Hệ thống quản lý hiện có với các yêu cầu tiêu chuẩn.

Điều gì liên quan đến phân tích Gap?

Đánh giá viên sẽ:

• Xem xét sự tuân thủ của hệ thống quản lý của bạn với các yêu cầu của
tiêu chuẩn thích hợp
• Ghi lại những trường hợp hệ thống của bạn tuân thủ/không tuân thủ các yêu cầu chứng nhận
• Thảo luận những gì cần được xem xét trong kế hoạch dự án và thống nhất mọi hành động khắc phục

Báo cáo sẽ được đưa ra:

• Xác nhận các lĩnh vực tiêu chuẩn mà tổ chức của bạn hiện đang tuân thủ
• Xác định bất kỳ lĩnh vực nào không tuân thủ
• Cung cấp nền tảng cho kế hoạch dự án
Báo cáo này sẽ cho phép doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn thực hiện kế hoạch khắc phục những thiếu sót này sẵn sàng cho các cuộc đánh giá ban đầu bắt buộc để chứng nhận.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ chứng nhận!

Ms. Vân Phạm

Hotline: 0933 09 6426 - 0931796188

Email:  - van.pham@iscvietnam.netvan.pham@tcivietnam.com