Nội dung chính trong tiêu chuẩn GRI là gì ? Tại sao báo cáo GRI ?

Tiêu chuẩn GRI (Global Reporting Initiative) thể hiện hệ thống thực hành tốt nhất toàn cầu dành cho báo cáo công khai hàng loạt các tác động về mặt kinh tế, môi trường và xã hội. Báo cáo phát triển bền vững dựa trên các tiêu chuẩn cung cấp thông tin về những tác động tích cực và tiêu cực của tổ chức đối với phát triển bền vững.

Tại sao báo cáo GRI ?

Báo cáo phát triển bền vững được coi là công cụ đo đếm, công bố, giải trình và cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các bên có liên quan về hoạt động phát triển bền vững. Báo cáo thể hiệu một tổ chức có trách nhiệm,một tổ chức luôn cởi mở và trung thực với các bên liên quan. Nó có thể xác định và giảm thiểu rủi ro, nắm bắt các cơ hội mới và  hành động  để trở thành một  tổ chức minh bạch, đáng tin cậy trong một thế giới bền vững hơn.

Dù rất phổ biến trên toàn thế giới, song báo cáo phát triển bền vững vẫn còn tương đối mới mẻ đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán công bố thông tin về phát triển bền vững. Trên thế giới và cả ở Việt Nam hiện nay, có đến trên 70% báo cáo phát triển bền vững hàng năm được công bố của các Công ty, Tổng công ty và Tập đoàn đều áp dụng Chuẩn mực báo cáo của GRI.

Nội dung chính trong tiêu chuẩn GRI là gì ?

Chuẩn mực của GRI

Bộ chuẩn mực của GRI tăng cường tính so sánh và chất lượng của các thông tin về phát triển bền vững đảm bảo sự minh bạch hơn đối với các tác động kinh tế, môi trường và xã hội. Đây là một chuẩn mực chung được chấp nhận rộng rãi toàn cầu tạo ra một ngôn ngữ chung cho các tổ chức và các bên liên quan mà thông qua đó, các tác động của tổ chức được công bố và đánh giá.

Bộ chuẩn mực của GRI bao gồm: 3 chuẩn mực toàn cầu (Universal Standards) áp dụng cho tất cả các tổ chức; 33 chuẩn mực liên quan đến các nội dung cụ thể và được chia làm ba nhóm: Kinh tế, môi trường, xã hội. Các tổ chức chỉ lựa chọn và sử dụng các chuẩn mực có liên quan dựa trên các lĩnh vực trọng yếu.

Các chuẩn mực chung

GRI 101 - Foundation: Bao gồm các nguyên tắc báo cáo, các yêu cầu cơ bản về việc sử dụng Chuẩn mực cho các báo cáo phát triển bền vững và chi tiết về việc sử dụng các chuẩn mực như thế nào.

GRI 102 - General Disclosures: Bao gồm toàn bộ các chuẩn mực về công bố thông tin theo tiêu chuẩn chung của G4. Đây là các nội dung tổng thể liên quan đến ngành nghề, chiến lược kinh doanh, qui mô, tổ chức, sản phẩm và cách thức tiếp cận của tổ chức đối với vấn đề về phát triển bền vững.

GRI 103 - Management Approach: Bao gồm toàn bộ các chuẩn mực hướng dẫn công bố thông tin về phương pháp quản lí của doanh nghiệp nói chung về vấn đề phát triển bền vững và đối với riêng các lĩnh vực trọng yếu.

Các chuẩn mực chung là áp dụng đối với tất cả các tổ chức, bên cạnh đó các doanh nghiệp và tổ chức sẽ sử dụng các chuẩn mực có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình

Lợi ích khi triển khai lập báo cáo tiêu chuẩn GRI

Các doanh nghiệp phải đối mặt với các yêu cầu ngày càng tăng để đóng góp cho sự phát triển bền vững, đây cũng là một cơ hội lớn. Các mô hình kinh doanh bền vững có nhiều lợi ích, chẳng hạn như hỗ trợ tăng cường đổi mới, tiết kiệm chi phí, tạo sự khác biệt cho thương hiệu, tư duy dài hạn, gắn kết nhân viên và lòng trung thành của khách hàng.

Nhưng làm thế nào để các doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển đồng thời đóng góp cho sự phát triển bền vững? Điều này chỉ có thể đạt được nếu họ hiểu và quản lý các tác động tích cực và tiêu cực của mình theo cách minh bạch, đáng tin cậy và khách quan. Báo cáo phát triển bền vững là hoạt động công bố công khai các tác động kinh tế, môi trường và/hoặc xã hội quan trọng nhất của một tổ chức, và do đó những đóng góp của tổ chức - tích cực hoặc tiêu cực - đối với mục tiêu phát triển bền vững.

       • Làm cho các vấn đề trừu tượng trở nên hữu hình và cụ thể
       • Hướng dẫn phát triển các chiến lược và hoạt động liên quan đến tính bền vững
       • Giúp đặt mục tiêu, đo lường hiệu suất và quản lý thay đổi
       • Truyền cảm hứng về trách nhiệm giải trình, giúp xác định và quản lý rủi ro, đồng thời cho phép các tổ chức nắm cơ hội mới. 
       • Góp phần cải thiện công tác quản trị và quan hệ các bên liên quan, nâng cao uy tín và xây dựng niềm tin
       • Cho phép đối thoại và ra quyết định với thông tin tốt hơn cho tất cả mọi người (khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư, cộng đồng địa phương, nhà cung cấp, v.v.)
       • Cho phép cải thiện khả năng so sánh dữ liệu giữa các tổ chức

Hãy liên hệ với chúng tôi để bắt đầu hành trình tư vấn chứng nhận của ban:

Bạn cần thực hiện tiêu chuẩn này? Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 – 0931796188

Email: van.pham@tcivietnam.com 

Phone: 028 2226 8288